Sökningen fann 91 träffar

av Lennart
05 dec 2012 13:13
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Mot oändligheten
Svar: 7
Visningar: 1278

Mot oändligheten

Spontant uppkommande attraktorer i icke-linjära, kaotiska, händesleförlopp är en fundamental förutsättning för det självorganiserande och självuppehållande livet liksom för evolutionen i stort. Nivå läggs till nivå med brus emellan. Samma sak sker även i vårt neurologiska universum. Våra sinnen är a...
av Lennart
14 nov 2012 13:37
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Kan filmen i huvudet repriseras?
Svar: 0
Visningar: 1276

Kan filmen i huvudet repriseras?

Numera sparar vi alltmer av det vi arbetar med i "molnet". Vi har blivit mer oberoende av att spara viktiga saker på hårddisken hemma. Många av oss som brukade vara noga med att ta backup på hårddisken har börjat slarva med det. Generna i cellernas DNA tar också en form av backup. Samma ge...
av Lennart
08 nov 2012 15:14
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Det hela är mindre än summan av delarna
Svar: 2
Visningar: 1066

Det hela är mindre än summan av delarna

Många djur har spegelneuroner. Många djur har lärt sig använda memer knutna till en mix av memetiskt inlärda och genetiskt styrda beteenden. Denna process kan återupprepas över generationer och skapa olika kulturer inom samma art. Här sammanträffar olika evolutionsprocesser som kan få en synergistis...
av Lennart
05 nov 2012 18:49
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Apan i dig har ingen bortförklaring
Svar: 0
Visningar: 1301

Apan i dig har ingen bortförklaring

Vi vet alla att vi tillägnar oss grammatiken hos vårt första språk utan att ha en aning om hur det gått till. Språkforskaren Chomsky antog därför att grammatikens utformning beror på hjärnans uppbyggnad och kapacitet. Numera vet man att det inte finns någon sådan strukturell skillnad mellan de stora...
av Lennart
31 okt 2012 10:05
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Uppskruvad evolution
Svar: 1
Visningar: 961

Uppskruvad evolution

Vi kommer bara ihåg det vi kan berätta om. Det vi inte kan berätta om har vi för tillfället glömt. Kan det vara så att det bara är sådana minnen som utgör vårt medvetande? Är de minnen vi återberättar för oss själva den eftersökta ”Filmen i huvudet”? Ja, det mesta talar för det. Djur kan inte berätt...
av Lennart
24 okt 2012 16:28
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Från restprodukt till själviskhet
Svar: 0
Visningar: 1226

Från restprodukt till själviskhet

Att väldigt mycket som inte finns i vårt medvetande ändå har stor betydelse för vårt handlande vet var och en som försökt att i ord beskriva för någon som inte kan cykla hur man ska bära sig åt. När man väl kan det finns det ändå bevarat någonstans i minnet. Det finns ingen gen för att utvecka förmå...
av Lennart
16 okt 2012 14:11
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Att bygga dockhus
Svar: 1
Visningar: 961

Att bygga dockhus

Varje gång vi går emot strömmen gör vi det genom att dämma in och kanalisera den rådande trenden för att kunna styra åt ett annat håll. Det vi kallar fri vilja är determinerad av att vi hindrar något som skulle hända om inte vi var där. Det är det som ger oss kraften att göra något annat! Det gäller...
av Lennart
09 okt 2012 13:10
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Frånvarat
Svar: 1
Visningar: 600

Frånvarat

Närvarokänsla borde snarare kallas frånvarokänsla. Vi känner alla att vårt subjektiva medvetande känns immateriellt. Därför har det också i det närmaste uteslutits från naturvetenskapen. Den kan inte studera något som inte finns. Och subjektet finns inte i materien. Men även om medvetandet inte har ...
av Lennart
03 okt 2012 15:46
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Från kemi till existentiell ångest
Svar: 0
Visningar: 1523

Från kemi till existentiell ångest

Den snabbaste vägen att utjämna olikheter och nå stabilitet under turbulenta förhållanden går ofta över spontant uppkomna regelbundenheter som hindrar att ”längre” vägar tas. På molekylnivå uppstår kemiska reaktioner som under mer eller mindre osannolika sammanträffanden kan ”låsa in” i varandra och...
av Lennart
25 sep 2012 18:54
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Rörigt känsloliv
Svar: 0
Visningar: 1342

Rörigt känsloliv

Trots de stora fidelitetsproblem som finns måste vi för vår överlevnad kunna minnas någorlunda konsekvent vad som förevarit. Gener kan sägas vara ett slags minnen. De sätter gränser för den embryonala utveckling som gör att ett befruktat ägg blir en människa medan ett annat blir en fluga t ex. Men d...
av Lennart
20 sep 2012 16:23
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Subjektiv ritt
Svar: 0
Visningar: 1388

Subjektiv ritt

Hjärnceller är levande organismer som behöver klara av sin metabolism först och främst. De står också i ständig kontakt med sina närmaste grannceller. Det evolutionen i vanlig ordning sett till är att de är bra på att överleva i sin närmiljö. Signaler mellan hjärnceller på stora avstånd, med cellmåt...
av Lennart
12 sep 2012 16:03
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Ett lidande maskineri
Svar: 2
Visningar: 943

Ett lidande maskineri

I sin bok ”Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter” ställer Terrence W. Deacon frågan om det är en omoralisk handling att radera minnet i datorn. Att enbart stänga av datorn kan jämföras med att somna, minnena finns kvar vid uppvaknandet. Men vem skadas av att minnet raderas i datorn? Deacon...
av Lennart
05 sep 2012 22:16
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Vi minns avsaknaden
Svar: 5
Visningar: 1297

Vi minns avsaknaden

I en ny kortlek ligger ofta två jokrar överst. Efter en blandning är chansen inte obetydlig att de ska ha fått ett eller flera kort mellan sig. Efter ett stort antal blandingar är det mest sannolikt att de har ungefär så många kort mellan sig som de i genomsnitt skulle ha om kortleken så blandades i...
av Lennart
04 sep 2012 11:44
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Vila är attraktivt
Svar: 5
Visningar: 1018

Vila är attraktivt

Einstein visade att även kroppar som accelererar (t ex planeterna i solsystemet som accelererar in mot solen och inte bara fortsätter rakt ut i rymden) är en form av likformig rörelse. De faller den kortaste vägen i den krökta rumtiden. Orsaken är att söka i rumtidens geometri och inte i en ”tyngdkr...
av Lennart
29 aug 2012 15:26
Kategori: Naturvetenskap
Tråd: Det är ansträngande att skiljas
Svar: 0
Visningar: 1171

Det är ansträngande att skiljas

Aristoteles sökte orsaker till att saker förändras. Han tänkte sig att ingenting förändrar sig om det inte blir tvingat (knuffat eller draget) och att bara livet, till skillnad från icke-levande materia, hade en inneboende ”ursprunglig rörelse”. Först med Galileo och Newton har vi förstått att rörel...

Gå till avancerad sökning