Sökningen fann 344 träffar

av 531bts
20 jul 2019 08:52
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Finns Gud?
Svar: 4595
Visningar: 360479

Re: Finns Gud?

Ben: det finns ingen alternativ verklighet förutom den sörja du har i ditt huvud. Hade det varit så, skulle man kunna kasta allt den moderna vetenskapen kommit fram till, på soptippen. Det kan nog inte vara så kul att vara missnöjd med den enda verklighet du o alla andra är omringad av, lever av, är...
av 531bts
20 jul 2019 04:42
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Finns Gud?
Svar: 4595
Visningar: 360479

Re: Finns Gud?

Illusionen: jag ber dig förtydliga utan antydningar, bibelcitat, rakt på sak varför du citerar detta Kristi uttalande, i detta sammanhang. Jag antar att du förstått/missförstått något utöver de meningsutbyten Ben o jag haft. Är tacksam om du isf kan upplysa mig om det.
av 531bts
20 jul 2019 04:30
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Smisk: det finns inget särskilt behov av att medvetet skapa ett "jag". Det finns däremot ett medfött, typiskt mänskligt behov, att via tanke o språk, förstå o kommunicera det som varje individ står inför. Självuppfattning är då oundvikligt, eftersom alla erfarenheter som faller in på det m...
av 531bts
19 jul 2019 17:42
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Finns Gud?
Svar: 4595
Visningar: 360479

Re: Finns Gud?

Ben: om du för några ögonblick lyckas få tyst på det envisa o förvirrade tjattret i din skalle o låter det självklara, allmängiltiga få komma till tals o komma o gå som det är av naturen genom dina sinnen. Om du för några ögonblick låter verkligheten vara som den är o låta bli o lägga dina förut-fat...
av 531bts
19 jul 2019 15:50
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Karmalagen och reinkarnationsprincipen - lycka eller förbannelse?
Svar: 35
Visningar: 997

Re: Karmalagen och reinkarnationsprincipen - lycka eller förbannelse?

Ben: var jag är eller inte är, har du mycket riktigt ingen aning om, o är betydelselöst för dig.
av 531bts
19 jul 2019 07:31
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Smisk: psykoser uppstår då tankesinnet inte är veklighetsförankrat o ändamålsenligt, i samstämmighet med egna o medvarelsers naturliga behov. Sysslorna kring dem är den allmängiltiga spelplanen för förnuftet o sund självuppfattning. Så "fäster" man sitt självförverkligande där kan det av n...
av 531bts
18 jul 2019 11:35
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Finns Gud?
Svar: 4595
Visningar: 360479

Re: Finns Gud?

Det går inte att uppleva Gud, man kan endast TRO på Gud. Däremot kan du pröva din tro i Guds uttryck, aktivitet som är skapelsen/naturen. Är skapelsen ändamålsenlig för sitt syfte: att etablera ett ostört o ömsesidigt förhållande genom att förstå den som den uttrycker sig i det självklara. Hur mycke...
av 531bts
18 jul 2019 11:16
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Klorofyll: jag räknar med att ALLA av naturen är medvetna på samma sätt: förmågan att erfara, ta emot intryck o kunna uttrycka behov. Däremot är tankesinnet upptaget av olikheter från morgon till kväll, livet ut hos varje individ. ALLA får ett oundvikligt tankeperspektiv på ALLT som faller in på med...
av 531bts
18 jul 2019 09:56
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Karmalagen och reinkarnationsprincipen - lycka eller förbannelse?
Svar: 35
Visningar: 997

Re: Karmalagen och reinkarnationsprincipen - lycka eller förbannelse?

Ånger är en mental reaktion o "renar" inte medvetandet det minsta. Medvetandet är o förblir förmågan att erfara, ta emot intryck det oavsett vilka vansinnigheter du utsätter dig själv o dina medmänniskor för. Medvetandet är av naturen "rent" (Guds avbild). Ånger är tanke/minnesba...
av 531bts
17 jul 2019 16:10
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Som medveten varelse så skit samma vilken hink, det väsentliga är skadan som uppstod o vad man gör åt den!
av 531bts
17 jul 2019 13:50
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Ju mindre identifikation med egna o medmänniskors mentala motviljor o preferenser desto mindre re-aktion o större öppenhet för ändamålsenlig aktion i tanke, tal o kroppslig gärning. Det finns då ingen anledning att odla ett "stabilt jag". Man agerar utifrån den av naturen givna o allmängil...
av 531bts
17 jul 2019 06:47
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Klorofyll: det stämmer med Buddhans lära: livet innebär lidande (dukkha) o det första steget mot insikt är att acceptera det.
av 531bts
16 jul 2019 17:27
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Om man väljer att se det från ett Dhamma-perspektiv dvs utifrån Buddhans lära, består verkligheten av "nama" o "rupa" som enklast kan översättas med medvetande/sinne-kropp. Att de iom människan är intimt förknippade. Medvetandet är anknutet till hela kroppen. Så inom många Buddhi...
av 531bts
16 jul 2019 06:47
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Prioritera anden före köttet
Svar: 38
Visningar: 393

Re: Prioritera anden före köttet

Smisk: spot on! Som om det skulle vara möjligt att separera aktiviteten gå från ett par ben! Medvetandet är knutet till en kropp o därmed en hjärna o ett tankesinne/minne. Hur du förvaltar den utrustningen får naturligtvis konsekvenser för ditt fortlöpande agerande i tanke, tal o kroppslig gärning. ...
av 531bts
15 jul 2019 08:46
Kategori: Religion och andlighet
Tråd: Finns Gud?
Svar: 4595
Visningar: 360479

Re: Finns Gud?

Att använda tankesinnet veklighetsförankrat o ändamålsenligt o låta tanke, tal o gärning bli dess uttryck. Det leder till befrielse från inbillning, illusioner, vanföreställningar, galenskap o stolleprov. Det är upp till var o en, att av fri vilja besluta sig för det ena eller andra men följderna av...

Gå till avancerad sökning