Vad utgör medvetandets referens?

Moderator: Moderatorgruppen

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 23 nov 2018 17:47

.
Vad kännetecknar det vi förnimmer som vackert ?

Om vi tillfälligt förbiser mästare som Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt m fl
kan det vara intressant att fundera kring varför några utvalda musikaliska pärlor av några
upplevs som mycket vackra, medan andra förefaller helt likgiltiga inför mästerverken.

https://www.youtube.com/watch?v=vORBLyGEozo Verdi
https://www.youtube.com/watch?v=K8YXU0ZuE_k Mascagni
https://www.youtube.com/watch?v=39pyB8UUF1w Donizetti
https://www.youtube.com/watch?v=xTZgMQ7TVes Gluck
https://www.youtube.com/watch?v=bkUq98oiyRc Puccini
https://www.youtube.com/watch?v=2bosouX_d8Y Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=oi-oSnGfRM4 Puccini
https://www.youtube.com/watch?v=qsB-A04vfAo Sarasate

Jag har bekanta med hög utbildning, som jag respekterar för deras kunskaper,
men som deklarerar att de inte ”hör” det vackra, så vad är det som krävs för att
kunna tillgodogöra sig det vackra ? Hur skall det vackra beskrivas fysikaliskt ?
Finns det ett samband mellan det vackra i bildkonst och musik som konstform ?

/ Illusionen

hakkapeliitta
Inlägg: 769
Blev medlem: 06 aug 2017 10:22

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav hakkapeliitta » 23 nov 2018 18:21

Du glömde Sibelius.
Hans fiolstycken är mästerverk.
Helt otroligt men han hämtar inspiration från zigenare och deras temperamentsfulla fioler.
Det finska temperamentet är våldsamt och Sibelius musik speglar detta på ett bra sätt.

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 23 nov 2018 18:41

hakkapeliitta skrev:Du glömde Sibelius.
Hans fiolstycken är mästerverk.
Helt otroligt men han hämtar inspiration från zigenare och deras temperamentsfulla fioler.
Det finska temperamentet är våldsamt och Sibelius musik speglar detta på ett bra sätt.


Vackert och storslaget,
https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 04 dec 2018 20:15

.
ANG RELIGION

Religioner kan ses som mänsklighetens försök att, via den förnimbara verklighetens begrepp,
i olika tappning besvara frågor kring vad livets mening och mål bör vara. Med förekomsten av
flera existerande religioner i världen uppstår då frågan om vilken av dessa som skall anses
vara den rätta. Är det ö h t möjligt att mot denna bakgrund hävda att en viss religion är den rätta
och att andra därmed inte är det?
Att som ofta är fallet, argumentera för att den egna religionen representerar den ”yttersta sanning”,
genom att citera religiösa skrifter, förefaller m a o inte vara en helt trovärdig väg att gå.
Med detta perspektiv på vad religion representerar i mitt fall, skrev jag tidigare något i stil med följande.

Och Gud sade: ”Varde ljus” ; och det vart ljus.
Detta uttryck, som inledningsvis möter oss i Bibeln, har för mig blivit symbolladdat.
I den mån det är möjligt ska jag helt kort försöka förklara varför.
För mig personligen är bibeln en ”berättelse”, inom vår kultur, formad av tidigare generationers
sökande efter svar på existentiella frågor. Dessa tänkande människor, hade visserligen inte tillgång till
dagens vetenskap, men kan på goda grunder antas vara intellektuellt jämbördiga dagens vetenskapsmän.
Det dåtidens tänkare tyckte sig se och ana fick man därför försöka beskriva med hjälp av symbolik, som i
dag kanske inte alltid är så lätt att tolka.

Denna symbolik kan då resultera i att bibelns budskap misstolkas och underskattas.
Bibeln kan med detta synsätt ses som ett arv från svunna tider, ett då liksom i dag lika aktuellt rättesnöre,
för hur vi borde leva våra liv, och som både kräver respekt och eftertanke.

Varde ljus”, varför inleds första Mose-bok så ? Jag tror inte att det är en tillfällighet, en ”slump”,
utan anar att det finns en betydligt större kunskap och insikt bakom detta val av uttryck, än flertalet av
oss kanske inledningsvis anar. Efter det att jag tyckte mig förstå de teorier som jag presenterat,
kom bibelns symbolik att framstå i en för mig ny dager.

Om man är intresserad av naturvetenskap, och är hjälpligt förtrogen med de hypoteser och teorier
Maxwell, Lorentz och Einstein presenterat, finner man så som redan påtalats, att Maxwells s k ekvationer,
som beskriver de elektromagnetiska fälten, bl a utgör en av hörnstenarna i Einsteins Speciella Relativitetsteori.
De elektromagnetiska fälten, EMF, kan betraktas som två fält, av olika struktur, det elektriska
och det magnetiska fältet. Vad dessa fältstrukturer består av, saknar forskarvärlden fortfarande förklaring till.
Notera att dessa begrepp refererar till, och genomgående hör hemma inom, RUM-TID.
Förstår vi ej vad rum och tid representerar, blir även övrigt i slutänden obegripligt.
Konsekvensen är att inom vetenskapen har t ex inte ens relativitetsteorin en solid grund att stå på.

Uttrycket ”Varde ljus” vittnar om att ”någon” tidigt sannolikt insett och förstått att dessa fält, här symboliserat
av ljuset, utgör en av de byggstenar universum är formad av, troligen den viktigaste, därav dess framträdande
plats i Bibeln.

Så gott som samtliga diskussioner rörande universum, och vår verklighet, utgår från att RUM och TID,
redan existerar. Hur man kom dit, utelämnas så gott som alltid, liksom svaret på frågorna,
• Vad är TID?
• Vad är RUM?
• Vad utgör medvetandets referens?
• Vad representerar förnimmelsen ?
• Vad representerar de elektromagnetiska fälten ?

Som ett led i att beskriva sambanden förklaras i den ursprungliga texten,
• Medvetandets Referens, MR,
• Maskerings Princip, MP,
• Dubbelreferens Princip, DRP.

Medvetande har enligt konceptet, en intern egenstruktur, MR.
Medvetandet maskerar via MP sin egenstruktur MR i G, vilket beskrivs av principerna, MP och DRP.
Medvetandet förankrar därigenom via MP sin egen referens, MR, i G.
Det medför att MP fungerar som den egna strukturens INDIVIDUELLT förankrade strukturella REFERENS.
Det är utifrån REFERENS-FÖRANKRINGEN, MR via MP placerar "jaget" i dess centrala "medvetande-position",
till vilken den av ΔØ beskrivna balansen refererar.
Allt, inkl modellen ifråga, skall dock i slutänden visa sig vara en av MR genererad undflyende illusion.

Man försöker således besvara aktuella frågor om GUD och universum utifrån ett internt RUM-TIDEN-perspektiv,
via rumtidens begrepp, utan att förklara medvetandets inkl ”jagets” roll och natur, och vad RUM och TID representerar.
Detta är dömt att misslyckas, och utgör givetvis en icke oväsentlig svaghet och begränsning, om målet är att förstå
universum på ett djupare plan. Många tror sig visserligen förstå, men vid en närmare granskning visar det sig att man
i sin argumentering ofta använder sig av begrepp som ej är entydigt definierade.
Ovanstående frågor kräver m a o svar.

Frågeställningen om "jaget" är att betrakta som en illusion (fri från våra atomära begrepp =
”perspektivgränsöverskridande”), alternativt verkligt (beskrivbart inom ramen för det förnimbara),
är därför fascinerande. Frågan bör då rimligen ha den dignitet som krävs för att kunna göra anspråk på att
vara en av de mer fundamentala och obesvarade frågorna inom filosofin.

Det kan ifrågasättas (mot bakgrund av det jag skriver i konceptet) om våra atomära begrepp och storheter
räcker för att mer uttömmande besvara frågan. Det perspektivgränsöverskridande går då, i förlängningen,
att associera med det vi lägger i begreppet SJÄL, vilket gör frågeställningen än mer fascinerande.

Rubriken till en tråd här på FF lyder ”Guds mening med skapelsen
Det saknas förutsättningar för att ge en väl underbyggd förklaring till ”meningen” med skapelsen.
Skälet till detta är att redovisade svar saknas på grundläggande och fundamentala frågor, enligt ovan.
Tidigare citerade jag prästen som yttrade,
Om du tror att du förstår Gud, har du inte förstått någonting”.
Personligen anser jag att prästen har rätt, och att slutsatsen är i linje med det som tidigare beskrivits i denna tråd.

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=AE1FzSC8DBs

Antic
Inlägg: 3922
Blev medlem: 30 aug 2013 13:37

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Antic » 05 dec 2018 06:16

Illusionen skrev:.
ANG RELIGION

Religioner kan ses som mänsklighetens försök att, via den förnimbara verklighetens begrepp,
i olika tappning besvara frågor kring vad livets mening och mål bör vara. Med förekomsten av
flera existerande religioner i världen uppstår då frågan om vilken av dessa som skall anses
vara den rätta. Är det ö h t möjligt att mot denna bakgrund hävda att en viss religion är den rätta
och att andra därmed inte är det?


Ja. Det finns bara en enda religion som kan vara rätt och sann. Den som följer logik. Någon annan skulle vara lika osann som logisk omöjlig.

Precis samma sak gäller filosofi och vetenskap.

Det finns med andra ord bara ett enda rätt sätt att förklara allt på. Och vi får inte lämna logik för en enda gång, det får inte finnas ett enda undantag eller fel.

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 05 dec 2018 16:10

Antic skrev:
Illusionen skrev:.
ANG RELIGION

Religioner kan ses som mänsklighetens försök att, via den förnimbara verklighetens begrepp,
i olika tappning besvara frågor kring vad livets mening och mål bör vara. Med förekomsten av
flera existerande religioner i världen uppstår då frågan om vilken av dessa som skall anses
vara den rätta. Är det ö h t möjligt att mot denna bakgrund hävda att en viss religion är den rätta
och att andra därmed inte är det?


Det finns med andra ord bara ett enda rätt sätt att förklara allt på.


Kanske jag missförstår dig, men ”Om du tror att du förstår Gud, har du inte förstått någonting”,
vad är det då du ska förklara ?

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12389
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Pilatus » 05 dec 2018 16:48

Illusionen skrev:
Antic skrev:
Illusionen skrev:.
Med förekomsten av flera existerande religioner i världen uppstår då frågan om vilken av dessa som skall anses vara den rätta. Är det ö h t möjligt att mot denna bakgrund hävda att en viss religion är den rätta och att andra därmed inte är det?

Det finns med andra ord bara ett enda rätt sättatt förklara allt på.

Kanske jag missförstår dig, men ”Om du tror att du förstår Gud, har du inte förstått någonting”,
vad är det då du ska förklara ?

Det finns alltid flera tolkningar av en text. Och för den som läser Bibeln är det inte ens möjligt att förstå den på ett enda rätt sätt av den enkla anledningen att den finns i olika översättningar från vad som en gång har varit originalet. Septuaginta, Masoreterna och Vulgata är inte ens till innehållet samma samling böcker. Att de skiljer sig åt kan lätt konstateras av vem som helst som har en Bibel. Läs några av de citat av GT som förekommer i NT och jämför dessa sedan med den text som förekommer i den källhänvisning som du kan läsa i Bibeln.

xion
Inlägg: 1830
Blev medlem: 22 mar 2016 08:09

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav xion » 05 dec 2018 17:07

Illusionen skrev: ”Om du tror att du förstår Gud, har du inte förstått någonting”,

/ Illusionen

Detta påstående är sant ifall Gud inte finns.

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 05 dec 2018 17:25

xion skrev:
Illusionen skrev: ”Om du tror att du förstår Gud, har du inte förstått någonting”,

/ Illusionen

Detta påstående är sant ifall Gud inte finns.


För att inte gå miste om poängen med prästens budskap bör du begrunda innebörden av citat,
”Man försöker således besvara aktuella frågor om GUD och universum utifrån ett internt
RUM-TIDEN-perspektiv, via rumtidens begrepp, utan att förklara medvetandets inkl ”jagets” roll
och natur, och vad RUM och TID representerar.”

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=fwjX-m4LkYk

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 06 dec 2018 07:57

Pilatus skrev:
Illusionen skrev:
Antic skrev:Det finns med andra ord bara ett enda rätt sättatt förklara allt på.

Kanske jag missförstår dig, men ”Om du tror att du förstår Gud, har du inte förstått någonting”,
vad är det då du ska förklara ?

Det finns alltid flera tolkningar av en text. Och för den som läser Bibeln är det inte ens möjligt att förstå den på ett enda rätt sätt av den enkla anledningen att den finns i olika översättningar från vad som en gång har varit originalet. Septuaginta, Masoreterna och Vulgata är inte ens till innehållet samma samling böcker. Att de skiljer sig åt kan lätt konstateras av vem som helst som har en Bibel. Läs några av de citat av GT som förekommer i NT och jämför dessa sedan med den text som förekommer i den källhänvisning som du kan läsa i Bibeln.


Det du skriver här har jag inga invändningar mot, utan min syn på begreppet Gud har snarare beröringspunkter
med mitt svar till Hakkapeliitta, den 02 okt 2018 15:40 i denna tråd, citat,
”I min värld blir då atomen ”bottenlös”, och ges därigenom egenskaper som troligen är likvärdiga med de du
formulerar som "en dold sanning som vi inte kan begripa".”

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=q9rvyvssvuI

Antic
Inlägg: 3922
Blev medlem: 30 aug 2013 13:37

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Antic » 06 dec 2018 13:17

Varför skulle det vara så svårt att begripa? Varför mystifiera och samtidigt göra allt totalt omöjligt. Inget går att begripa 0.0001% av någonsin samtidigt som man inte ens hittar 0.0002% logik i något. Ännu mindre någon mening eller syfte.

Anta att allt är skapat av en som är som du, eftersom du är avbild. Liv kommer av liv. Det finns en mening till att allt finns, det finns en framtid även om saker gick fel från första början. Och när tiden är inne kommer den som skapade allting tillbaka och fixar till det. Den exakta dagen för detta är redan satt.

Svårare än så behöver det inte bli.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12389
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Pilatus » 06 dec 2018 13:39

Antic skrev:Liv kommer av liv.

Men liv utvecklas, ofta medelst mutationer och urval av de individer som lyckas anpassa sig till en förändring i miljön. Det sker i små steg. Tiden som det tagit räknas i miljarder år.

Antic
Inlägg: 3922
Blev medlem: 30 aug 2013 13:37

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Antic » 06 dec 2018 18:37

Du pratar "evolution". Betyder det då att du anser att liv jämt funnits?

Det du ser är att liv kommer av liv. Varför inte anta att det fungerar precis likadant överallt?

Varför krångla till det med logiska omöjligheter?

Liv anpassar sig, det är inte detsamma som att det skulle utvecklas helt nytt liv.

Och så får du inte glömma att liv ärver egenskaperna av det liv som skapade det.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12389
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Pilatus » 06 dec 2018 19:45

Antic skrev:Du pratar "evolution". Betyder det då att du anser att liv jämt funnits?

Jorden och planeterna har funnits under ca 4,5 miljarder år. (Innan dess var det resterna av en utbrunnen stjärna.)

Din personliga "logik" kan inte göra troligt att liv alltid funnits. Så svara helst inte, vi förstår alldeles väl i vilken riktning ditt svar kommer gå.

Illusionen
Inlägg: 392
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Vad utgör medvetandets referens?

Inläggav Illusionen » 06 dec 2018 20:19

Antic skrev:Varför skulle det vara så svårt att begripa?


Det är lätt att ställa krav på andra, men betydligt svårare att själv prestera något nytt och kreativt.
Både du och Xion har tidigare förkastat det jag skrivit i den här tråden.
Som du säkert minns bad jag dig tidigt att du skulle redovisa grunden för dina påståenden.
Du har inte tillmötesgått detta önskemål, vilket får mig att tro att du inte förstår vad som krävs,
för att dina påståenden skall utgöra något mer än ett icke förankrat godtyckligt tyckande.
Din vapendragare Xion avslöjade nyligen sin skarpsinnighet genom att skriva citat,
”Att lägga in beräkningar och diagram för att verifiera sina påståenden är en effektiv metod att
ge sken av vederhäftighet. Illusionens koncept är ett typexempel på detta.”

Det Xion hävdar här, är något av det märkligaste jag läst på FF !
Med hjälp av matematik har människan genom århundraden via beräkningar försökt beskriva de
fenomen och egenskaper vi tycker oss förnimma. Inom all vetenskap, inkl fysiken, används matematik,
som ett ofta elegant redskap för att bättre hantera, förklara och förstå komplicerade samband.
Varken du eller Xion har, vad jag kan finna, presenterat något eget ”vederhäftigt” alternativ,
som till omfattning och innehåll motsvarar mitt koncept.
När jag ställt skarpa frågor till Xion, får jag inget svar.

Vad är det som driver er att recensera sådant som ni uppenbart inte behärskar ?
Detta får mig att undra, vad är det du och Xion vill uppnå med ert skrivande i denna tråd ?

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=ofKk_Etapq4


Återgå till "Filosofi"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst