Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Moderator: Moderatorgruppen

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 23 sep 2023 10:19

Illusionen skrev:Begreppen RUM och TID beskrivs i konceptet via principen DYNAMISK RESONANS, inklusive BALANS- och KANTRINGS-kriterier, på fältnivå, som en typ av ömsesidigt "VEKTORSKIFT".

Illusionen ger ovan information om var i konceptet vi kan finna en beskrivning om tid och rum.

Jag tvivlar mycket starkt på att denna information är till någon hjälp, eller att det svarar på någon ställd fråga i denna tråd. Det betyder inte ett avvisande, men Illusionens beskrivning hjälper mig inte att förstå hans avsikt, meningen med att omdefiniera rum och tid.
Moderator

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 23 sep 2023 10:53

Illusionen skrev:Det ”atomära perspektivet” är i konceptet ett alternativt sätt att benämna den förnimbara verkligheten.
Se det som en markering av att det är ”atomen” som utgör den strukturella referensen för verkligheten. Det är således atomens struktur som är bestämmande för förnimmelsens komplexitetsnivå ("upplösning").

Atomismen är en antik filosofisk idé som hävdar att allt som existerar består av atomer och tomrum.

Med dagens fysik har vi fått lära oss att elementarpartiklar påverkar de fenomen vi upplever i naturen.

Elementarpartiklarna, tillsammans med de grundläggande krafterna är numera centrala i vår ontologiska teori om den fysiska världen.
Moderator

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 1362
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Illusionen » 23 sep 2023 12:30

Pilatus,

Varför refererar du återkommande till etablerade uppfattningar när det är konceptet, som av rubriken att döma,
är tänkt att avhandlas ? Förstår du det jag skriver i mitt senaste inlägg (23 sep 2023 10:10) ang behovet av
tillgång till metafysik ? Vad är det du vill att jag ska bidra med ytterligare efter alla dessa år av förklarande ?

Citerar kapitel 1,

”I dag beskriver forskarna universum med hjälp av två grundläggande teorier, den allmänna relativitetsteorin
och kvantmekaniken. Den allmänna relativitetsteorin beskriver storskaligt gravitationskraften och universum
baserat på postulat som stipulerar att ljusets hastighet, c, är konstant oavsett förekomst av relativrörelse
mellan ljuskälla och ljusmottagare/observatör.
Användande av postulat kan ses som bekräftelse på att trovärdig basal förklaring saknas.
Kvantmekaniken beskriver i motsats därtill, i den utomordentligt lilla skalan.
Flera forskare är i dag eniga om att dessa två överordnade teorier, i sin nuvarande form, är oförenliga.
Forskningens inriktning i dag inom fysiken, är därför att försöka finna en teori som innefattar båda dessa teorier.
Föreliggande koncept redovisar mer anspråkslöst ett enkelt principförslag till sådan teori, utgående från bl a
mina personliga erfarenheter av de elektromagnetiska fältens egenskaper.

StandardModellen, SM, är den teori som ofta tillämpas av forskarvärlden för att beskriva naturens elementära
partiklar, och de krafter som verkar mellan dem.
Standardmodellen stämmer med hög precision överens med erhållna experimentella resultat.
Forskarna är dock väl medvetna om att det finns många teoretiska oklarheter med modellen.

SM vilar i huvudsak på matematik vars regelverk är anpassat för att erhålla överensstämmelse med verkligheten,
varför det finns skäl att ifrågasätt om enbart matematik har kapacitet att leverera efterfrågade svar.
SM, har t ex inte kapacitet att leverera en fullständig beskrivning av alla observerade fysikaliska fenomen.
Bl a saknar SM enligt litteraturen en förklaring för mörk materia trots att detta har observerats i astrofysik.
SM saknar även en fullvärdig teori som beskriver gravitation, som följd av att den inte går att förena med den
allmänna relativitetsteorin.
Det återstår m a o ännu många frågor inom partikelfysiken, inom ramen för SM, som saknar svar.

/ Bengt Hj Törnblom / Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=tBJKvdTXCIk
”I tidernas gryning, av tid är du kommen, i svindlande rymders fjärran nyans.”

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 23 sep 2023 15:20

Illusionen skrev:Pilatus,
Varför refererar du återkommande till etablerade uppfattningar när det är konceptet, som av rubriken att döma, är tänkt att avhandlas?

Du skriver i din förra postning: "Det ”atomära perspektivet” är i konceptet ett alternativt sätt att benämna den förnimbara verkligheten."

Jag har flera gånger tidigare kommit in på en oklarhet angående ontologiska frågor i konceptet. Så jag skrev om hur man numera ser på atomismen. Vare sig vetenskap eller någon på forumet försvarar den i dag. Världen är något mer komplicerad och vi måste räkna med elementarpartiklar för att bättre kunna förstå elektromagnetism och fysikens teori om vågor och fält.

Så jag är kvar på mattan och frågar om sådant du skriver om i konceptet. Men jag tar bara upp en fråga åt gången. Jag fortsätter givetvis om du vill med dina motfrågor.
Moderator

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 23 sep 2023 17:12

Illusionen skrev:Den allmänna relativitetsteorin beskriver storskaligt gravitationskraften och universum baserat på postulat som stipulerar att ljusets hastighet, c, är konstant oavsett förekomst av relativrörelse mellan ljuskälla och ljusmottagare/observatör.

Ja visst, men håller du inte med om att Maxwells beräkning har ersatts av empiriska resultat vid mätning av c? Så man kan säga att alla typer av energiöverföring har en övre gräns som är satt till 299 792 458 meter per sekund enligt dagens standard.

Maxwells ekvationer beräknade c till ca 299 796 000 meter per sekund i vakuum.

Since 1983, the constant c has been defined in the International System of Units (SI) as exactly 299792458 m/s; this relationship is used to define the metre as exactly the distance that light travels in vacuum in 1⁄299792458 of a second.
Moderator

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 1362
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Illusionen » 23 sep 2023 19:28

Pilatus skrev:
Illusionen skrev:Den allmänna relativitetsteorin beskriver storskaligt gravitationskraften och universum baserat på postulat som stipulerar att ljusets hastighet, c, är konstant oavsett förekomst av relativrörelse mellan ljuskälla och ljusmottagare/observatör.

Ja visst, men håller du inte med om att Maxwells beräkning har ersatts av empiriska resultat vid mätning av c? Så man kan säga att alla typer av energiöverföring har en övre gräns som är satt till 299 792 458 meter per sekund enligt dagens standard.

Maxwells ekvationer beräknade c till ca 299 796 000 meter per sekund i vakuum.

Since 1983, the constant c has been defined in the International System of Units (SI) as exactly 299792458 m/s; this relationship is used to define the metre as exactly the distance that light travels in vacuum in 1⁄299792458 of a second.


Citerar,

1 INLEDNING

Då konceptet inte är skrivet utifrån några akademiska normer, och innehållet troligen saknar
motsvarighet i facklitteraturen, uppfattas konceptet förmodligen som både säreget och udda.
Uppsatsen är genomgående baserad på egna resonemang, fristående från etablerade teorier.


För att förstå konceptets resonemang ang begreppet relativitet inkl c, råder jag dig att först begrunda,
7 DYNAMISK RESONANS, DYR
9 KANTRINGSKRITERIE, ”Avig & Rät”, A&R


16 RELATIVITET

”Såvitt jag känner till har Einstein alltså inte redovisat någon genomarbetad övergripande principiell
förklaring av teorin, utan utgått från Lorentz-Transformationen, LT, och postulat ang c, och därutöver
baserat resonemanget på några enkla tankeexempel.”

”Ovan beskrivs relativitet som det reella uttrycket ±√(1 ‒ (V/C)²). Relativrörelserna +V och ‒V
ger olika koncentration alltså en typ av skalfaktorförändring relativt vilo-resonans.
Tecknen i ±√ referera till av DYR stipulerade ”vilo-balans”, vilket ger växelverkan-relationen,
(1 ‒ (V/C)²) / (1 ‒ (V/C)²) = 1. Relationen medför att fälthastigheten/ljushastigheten c är konstant.
Notera att c inte är en hastighet i vår vardagliga atomära bemärkelse, utan en balanserad skalär
”koncentration-relation” i G.”

/ Bengt Hj Törnblom / Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=OOsRMECWKAE
”I tidernas gryning, av tid är du kommen, i svindlande rymders fjärran nyans.”

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 23 sep 2023 21:52

Illusionen skrev:”Såvitt jag känner till har Einstein alltså inte redovisat någon genomarbetad övergripande principiell förklaring av teorin, utan utgått från Lorentz-Transformationen, LT, och postulat ang c, och därutöver baserat resonemanget på några enkla tankeexempel.”

Det du skriver i din senaste postning skulle ta mig alltför lång tid att reda ut eftersom jag ständigt snubblar över de termer du använder dig av. Så jag väljer en detalj. Som jag uppfattar konstanten c så säger den att varje masslös partikel i vakuum kan nå denna hastighet. Det som är speciellt med c är att en partikel med massa inte kan accelereras till c eftersom den erforderliga energin går mot oändligheten. Det är så, det är en egenskap som förklaras med E = mc². Och visst är det en standardförklaring. Men jag förstår inte vilka slags problem som blir möjliga att lösa med din formulering att c är: "en balanserad skalär ”koncentration-relation” i G".

Du kan säkert förklara hur du tänker dig c, men jag tror inte jag förstår på vilket sätt det gör skillnad. Omdefinierar vi c, men inte ser att det ändrar något i de experiment vi utför, så är det väl spilld möda? Och ändras det förväntade utfallet så raserar vi den speciella relativitetsteorin, eller? Eller vill du endast förbättra själva beskrivningen av en konstant, att där finns något mer bakom fysikens konstanter som kan förklaras?

Einstein kämpade ju med den kosmologiska konstanten, oftast betecknad med ett grekiskt versalt lambda, Λ. Och vi står lika frågande i dag med litet teorier om mörk energi och materia. Det är inte så enkelt alltid, speciellt inte då vi saknar goda observationer. Den som kommer på ett experiment som kan förklara detta fenomen för oss, har en säker inbokning i ett kommande Nobelpris.
Moderator

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 1362
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Illusionen » 24 sep 2023 07:39

Pilatus skrev:
Illusionen skrev:”Såvitt jag känner till har Einstein alltså inte redovisat någon genomarbetad övergripande principiell förklaring av teorin, utan utgått från Lorentz-Transformationen, LT, och postulat ang c, och därutöver baserat resonemanget på några enkla tankeexempel.”

Det du skriver i din senaste postning skulle ta mig alltför lång tid att reda ut eftersom jag ständigt snubblar över de termer du använder dig av. Så jag väljer en detalj. Som jag uppfattar konstanten c så säger den att varje masslös partikel i vakuum kan nå denna hastighet. Det som är speciellt med c är att en partikel med massa inte kan accelereras till c eftersom den erforderliga energin går mot oändligheten. Det är så, det är en egenskap som förklaras med E = mc². Och visst är det en standardförklaring. Men jag förstår inte vilka slags problem som blir möjliga att lösa med din formulering att c är: "en balanserad skalär ”koncentration-relation” i G".

Du kan säkert förklara hur du tänker dig c, men jag tror inte jag förstår på vilket sätt det gör skillnad. Omdefinierar vi c, men inte ser att det ändrar något i de experiment vi utför, så är det väl spilld möda? Och ändras det förväntade utfallet så raserar vi den speciella relativitetsteorin, eller? Eller vill du endast förbättra själva beskrivningen av en konstant, att där finns något mer bakom fysikens konstanter som kan förklaras?

Einstein kämpade ju med den kosmologiska konstanten, oftast betecknad med ett grekiskt versalt lambda, Λ. Och vi står lika frågande i dag med litet teorier om mörk energi och materia. Det är inte så enkelt alltid, speciellt inte då vi saknar goda observationer. Den som kommer på ett experiment som kan förklara detta fenomen för oss, har en säker inbokning i ett kommande Nobelpris.


Förstår jag dig rätt kan vi i ett första steg förenkla frågeställningen till,
Varför har ljushastigheten c ett fixt värde, som är svårt att uppnå ?
Varför värdet är fixt/konstant har jag förklarat, däremot inte varför värdet är svårt att uppnå.
Konceptet har en förklaring, men svårighetsgraden ligger då på en högre nivå.
Då jag inte känner till vilka förklaringar experterna har redovisat, vore det intressant att börja
med att du, eller någon annan, enkelt sammanfattar experternas nuvarande ståndpunkt.

/ Bengt Hj Törnblom / Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQ97kvdvLU
”I tidernas gryning, av tid är du kommen, i svindlande rymders fjärran nyans.”

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 24 sep 2023 09:49

Illusionen skrev:Förstår jag dig rätt kan vi i ett första steg förenkla frågeställningen till,
Varför har ljushastigheten c ett fixt värde, som är svårt att uppnå?

Just den frågan skrev jag om. Jag repeterar: Det som är speciellt med c är att en partikel med massa inte kan accelereras till c eftersom den erforderliga energin går mot oändligheten. Det är så, det är en egenskap som förklaras med E = mc². Och visst är det en standardförklaring. Men jag förstår inte vilka slags problem som blir möjliga att lösa med din formulering att c är: "en balanserad skalär ”koncentration-relation” i G".
Och det mesta som rör ljusets hastighet i vakuum finns förklarat i den speciella relativitetsteorin. Efter detta har ljusets hastighet mätts upp mycket exakt. För att kunna mäta hastighet måste man veta hur lång en meter är, med ett exakt mått. (En meter är sedan 1983 formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund.) I den speciella relativitetsteorin räknade Einstein med att c är ca 299 796 000 m/s.
Moderator

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 1362
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Illusionen » 24 sep 2023 10:23

Pilatus skrev:
Illusionen skrev:Förstår jag dig rätt kan vi i ett första steg förenkla frågeställningen till,
Varför har ljushastigheten c ett fixt värde, som är svårt att uppnå?

Just den frågan skrev jag om. Jag repeterar: Det som är speciellt med c är att en partikel med massa inte kan accelereras till c eftersom den erforderliga energin går mot oändligheten. Det är så, det är en egenskap som förklaras med E = mc². Och visst är det en standardförklaring. Men jag förstår inte vilka slags problem som blir möjliga att lösa med din formulering att c är: "en balanserad skalär ”koncentration-relation” i G".
Och det mesta som rör ljusets hastighet i vakuum finns förklarat i den speciella relativitetsteorin. Efter detta har ljusets hastighet mätts upp mycket exakt. För att kunna mäta hastighet måste man veta hur lång en meter är, med ett exakt mått. (En meter är sedan 1983 formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund.) I den speciella relativitetsteorin räknade Einstein med att c är ca 299 796 000 m/s.


Min uppfattning är att det du skriver tyder på att du drar förhastade och felaktiga slutsatser
rörande ESR. Det finns inget "det mesta som rör....." som ger de sökta svaren!
I väntan på bättre underbyggda svar några citat från kapitel 15, som berör ovanstående,

”De fyra fundamentala krafterna i naturen är enligt facklitteraturen,
• Svag
• Stark
• Gravitation
• Elektromagnetisk

Enligt konceptet är det SAMMA basala metafysiska växelverkan-mekanism, i olika tappning, som döljer
sig bakom dessa begrepp.”

”Det MULTI-SKALÄRA innebär att G har kapacitet att balansera verkligheten, och i vissa avseenden har
flödes-egenskaper som balanskriteriet, 2ΔØ men nu på en gigantisk större nivå.
Dessa överordnade flödes-egenskaper benämns, UNIVERSUMS ÖVERORDNADE DYNAMIK.
Notera att denna ”flödes-dynamik” i universum pågår kontinuerligt, och är komplex till sin natur.
Newtons gravitationslag är således en ”småsignal parameter” i det universella sammanhanget.
Vid korrigering av avvikelse från balans via bl a DYR, inkluderas även koppling till G.
VXV-kommunicerande atomer är via MP synkroniserade med G. Störningen som resulterar i
gravitationskraft är därigenom en funktion av dynamik-differens mellan aktuella MP-förankringar.”

Enkelt uttryckt rör det sig om ett komplext balans-resonemang där universum är mastern som sätter
gränsen i relation till atomen. Notera att gränsen gäller det atomära perspektivet.
Observera att kantringskriteriet även gäller på "en gigantisk större nivå".
Ljushastigheten c är m a o en "atomär" effekt!
Som exempel avseende detta är "Big Bang" sannolikt en avslöjande atomär paradox.

/ Bengt Hj Törnblom / Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=WyVQToPwBWw
”I tidernas gryning, av tid är du kommen, i svindlande rymders fjärran nyans.”

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 24 sep 2023 12:23

Illusionen skrev:Min uppfattning är att det du skriver tyder på att du drar förhastade och felaktiga slutsatser rörande ESR. Det finns inget "det mesta som rör....." som ger de sökta svaren!
I väntan på bättre underbyggda svar några citat från kapitel 15, som berör ovanstående,

Ja, du tycker det, men för att någon enda människa skall förstå varför du tycker som du gör, måste du ge oss ett argument. Det är ju en mycket grundläggande fråga inom fysiken att kunna mäta hastighet. Man måste kunna kalibrera en stor mängd instrument, då måste man veta hur lång en sekund och en meter är. Men kanske tänkte du snarare på att Einstein utvecklade den speciella relativitetsteorin som en reaktion på flera kända problem och inkonsekvenser som uppstått inom den dåvarande fysiken? Elektromagnetism och klassisk mekanik mm.
Moderator

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 1362
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Illusionen » 24 sep 2023 15:50

Pilatus skrev:
Illusionen skrev:Min uppfattning är att det du skriver tyder på att du drar förhastade och felaktiga slutsatser rörande ESR. Det finns inget "det mesta som rör....." som ger de sökta svaren!
I väntan på bättre underbyggda svar några citat från kapitel 15, som berör ovanstående,

Ja, du tycker det, men för att någon enda människa skall förstå varför du tycker som du gör, måste du ge oss ett argument.
Det är ju en mycket grundläggande fråga inom fysiken att kunna mäta hastighet. Man måste kunna kalibrera en stor mängd instrument, då måste man veta hur lång en sekund och en meter är. Men kanske tänkte du snarare på att Einstein utvecklade den speciella relativitetsteorin som en reaktion på flera kända problem och inkonsekvenser som uppstått inom den dåvarande fysiken? Elektromagnetism och klassisk mekanik mm.


Du efterfrågar argument.
I kapitel 1 INLEDNING anges ett flertal olika argument, som ligger till grund för konceptet.
Konceptet redovisar tänkbara och motiverade svar, baserat på tillämpning av metafysik.

Du har tidigare konsekvent avvisat metafysik som förklaringsgrund till ställda frågor.
Delta-konceptet baseras på metafysik, så anser du diskussionen meningsfull ?
Accepterar du numera metafysik som förklaringsmodell ?

Glöm inte: ”Min målsättning är inte att övertyga andra, utan att för egen del försöka finna
tänkbara förslag till svar på aktuella frågor.”

I min bekantskapskrets återfinns hela floran av yrkeskategorier, från hantverkare till akademiker.
I stort alla har haft förutfattade åsikter om mitt koncept, och snabbt konstaterat att jag har fel.
Problemet är att ingen ännu haft förmågan att redovisa vad som är fel. :)

Bengt Hj Törnblom / Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=qhypHbuK8bU
”I tidernas gryning, av tid är du kommen, i svindlande rymders fjärran nyans.”

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 1362
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Illusionen » 24 sep 2023 16:16

Med anledning av min senaste kommentar till hypotesen "Big Bang", citat från dagens DN,

"På kort tid har det nya James Webb-teleskopet levererat häpnadsväckande bilder.
Samtidigt har forskarna upptäckt att det är något som inte stämmer.
Antalet galaxer i universums barndom är för många – och de är på tok för stora.
Fyndet, menar vissa, kan leda till att vi måste ifrågasätta hela modellen av hur
universum blev til
l."

https://www.youtube.com/watch?v=jDC9A0F68-4
”I tidernas gryning, av tid är du kommen, i svindlande rymders fjärran nyans.”

Användarvisningsbild
Pilatus
Moderator
Inlägg: 17516
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav Pilatus » 24 sep 2023 16:36

Illusionen skrev:"På kort tid har det nya James Webb-teleskopet levererat häpnadsväckande bilder.
Samtidigt har forskarna upptäckt att det är något som inte stämmer. Antalet galaxer i universums barndom är för många – och de är på tok för stora. Fyndet, menar vissa, kan leda till att vi måste ifrågasätta hela modellen av hur universum blev till."

Ja, det är säkert en riktig slutsats. Den gamla standardmodellen börjar uppenbara en del skavanker och tecken på att den behöver få en rejäl uppborstning. Det är spännande och kommer att driva unga djärva forskare att presentera förbättrade modeller. Kanske är universum bara en liten pust från något större? Vem vet? :)
Moderator

David H
Moderator
Inlägg: 5304
Blev medlem: 13 nov 2005 22:29
Ort: Knivsta/Uppsala

Re: Illusionens Filosofi: Delta Konceptet.

Inläggav David H » 24 sep 2023 21:38

Illusionen skrev:
Du efterfrågar argument.
I kapitel 1 INLEDNING anges ett flertal olika argument, som ligger till grund för konceptet.
Konceptet redovisar tänkbara och motiverade svar, baserat på tillämpning av metafysik.

Du har tidigare konsekvent avvisat metafysik som förklaringsgrund till ställda frågor.
Delta-konceptet baseras på metafysik, så anser du diskussionen meningsfull ?
Accepterar du numera metafysik som förklaringsmodell ?

Glöm inte: ”Min målsättning är inte att övertyga andra, utan att för egen del försöka finna
tänkbara förslag till svar på aktuella frågor.”

I min bekantskapskrets återfinns hela floran av yrkeskategorier, från hantverkare till akademiker.
I stort alla har haft förutfattade åsikter om mitt koncept, och snabbt konstaterat att jag har fel.
Problemet är att ingen ännu haft förmågan att redovisa vad som är fel. :)


Menar du att Delta-konceptet är ett rent metafysiskt koncept, som inte är förankrat i eller beroende av någon form av empirisk observation?

Jag kan tänka mig att om någon vill lansera en "metafysisk teori" om något går det inte riktigt att bedöma detta på samma sätt som en teori som är förankrad i någon form av empiriska observationer. Till exempel kan man fråga sig om en metafysisk teori alls kan ha falsifierbarhetskriterier?
David Holmberg, moderator på filosofiforum
Filosofiblogg (på engelska): http://recollectingphilosophy.wordpress.com/
Maskrosrotsinitiativ: https://www.facebook.com/groups/477981001260196


Återgå till "Filosofi"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 18 och 0 gäster