Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Moderator: Moderatorgruppen

Phoenix
Inlägg: 43
Blev medlem: 20 jul 2017 14:34

Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Phoenix » 20 jul 2017 15:59

Det hela började för fem år sen när jag bestämde mig för att lista alla fenomen som vi vet existerar men som man inte kan ta på, alltså som inte är fysiska. Jag gjorde detta för att jag närmare ville undersöka skillnaden mellan materialism och idealism. Jag började lista orden, språk, matematik, känslor, information, osv. Det blev ett trettiotal ord. När jag listat dem så testade jag att ställa upp dem i olika ordningar och till slut hände det otroliga. Ett mönster uppstod. Och en lag uppstod som reglerade mönstret.

Detta mönster liknar inget som tidigare skådats men jag är helt säker på att det är det mönstret som reglerar universum. Mönstret visar att alla fenomen är uppbyggda av enkla objekt som genererar relationer som i sin tur är objekt och en metarelation mellan objekten och relationerna. Det handlar alltså om en "trestegsraket" kanske man kan säga.

Den delen av mönstret som jag hittills fått ut mest av är den som visar hur medvetandet fungerar. Jag kommer nöja mig med att ta upp den delen i detta inlägg.

Vad mönstret säger är att hjärnan består av två system som tillsammans genererar ett tredje. Jag ska så noga som möjligt försöka förklara hur det hänger ihop. De två grundobjekten i medvetandet är data och nervimpulser. Dom bildar grunden till de två system medvetandet är uppbyggt av. Man kan förenklat säga att datalageret handlar om information medan nervimpulserna handlar om känslor. De två lagren ger upphov till ett tredje lager som handlar om tankar.

Så här ser själva uppställningen ut:

Objekt. Relation. Metarelation.
---------------------------------------------------
1.Data. Datakomplex. Kategorier.
2.Nervimpulser. Upplevelser. Motivation.
3.Symboler. Grammatik. Tankar.

Lagen som styr detta system säger att flera objekt måste ge upphov till en relation som i sin tur måste ge upphov till en metarelation. En symbol är bara en symbol men flera symboler måste ge upphov till en grammatik vilket i sin tur måste ge upphov till tankar. Samma struktur styr alla lager.

För att förklara närmare vad nervimpulser är så är det i grunden sådana basala känslor som smärta och smak. Grunden i detta är att en och samma nervimpuls aldrig skulle ge upphov till en upplevelse, det är variationen mellan nervimpulser, flera, och jämförelsen dem emellan som ger upphov till upplevelsen. Flera upplevelser i sin tur ger upphov till motivation.

En till central aspekt är att synsinnet och hörselsinnet är datasinnen medan känseln och smaken är så att säga känslosinnen. Vi har alltså intryck från två separata system och det är det som genererar medvetandet.

Denna lag verkar inte bara styra medvetandet utan även många andra saker.

Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med denna insikt. Först och främst vill jag se om någon annan kan förstå vad jag menar. För mig är det tydligt att det är på detta sätt medvetandet är uppbyggt ur ett vetenskapligt perspektiv. Sen finns det visserligen frågor som denna uppställning inte besvarar såsom vad verklighet är osv. Dessa frågor ligger en nivå över vetenskapen.

Förstår du vad jag menar? Är det något jag behöver klargöra? Har du något att tillägga?

Det skulle vara riktigt kul om någon förstod vad jag menar med detta.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12026
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Pilatus » 21 jul 2017 00:16

Phoenix skrev:Vad mönstret säger är att hjärnan består av två system som tillsammans genererar ett tredje. Jag ska så noga som möjligt försöka förklara hur det hänger ihop. De två grundobjekten i medvetandet är data och nervimpulser.

Primära sinnesdata kommer från våra sinnesorgan.

Vad du här menar med data får du kanske förklara. Begrepp kanske som beskriver hurdant något är. Hur vi bearbetar sinnesintrycken och reagerar på vad vi upplever. Du kanske skulle kika litet på Vladimir Bekhterev för att komma vidare.

Bild

Smisk
Inlägg: 233
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Smisk » 21 jul 2017 10:03

Vad mönstret säger är att hjärnan består av två system som tillsammans genererar ett tredje.


Om vi tänker oss att allt i naturen (allt som existerar faktiskt) är uppbyggt holistiskt genom ett spektrum har vi ett mönster.

Exempel:
Elementärpartiklar->atomer->molekyler->celler->
Tecken->ord->meningar->stycken->romaner->
Bilder->symboler->koncept->regler->logik->

Dessa mönster har relationer där varje nivå existerar i relation mellan lägre och högre nivåer i ett spektrum av trancendera där högre nivåer trancenderar och inkluderar de lägre. Molekyler har egenskaper i sin nivå som kräver att de fungerar/existerar på ett sätt atomer inte KAN existera som men där atomer måste existera för att molekyler skall ha potentialen att finnas.

Med detta som bakgrund är det inte långt bort att ge medvetandet en plats?

Medvetandet kan då vara möjligheten att medvetet delta i detta spektrum av händelser/manifestation och påverka den innifrån. Detta har ju det optimalaste av alla överlevnadsvärden då vi vill den utsträckning vi är medvetna kan simulera flera eventuella utfall och välja det som passar bäst. Livet blir en interaktiv berättelse, från våran fantasis perspektiv, med medvetandet som den interaktiva faktorn.

Medvetandets funktion kan även ses som naturens/livets sätt att integrera olika system och ge dem en "helhet". Alltså, möjligheten att relatera saker till varandra på ett meningsfullt sätt för de värden vi har i relation till livet. Det som är viktigt för oss får en funktion som både visar vad som är viktigt och ger oss möjligheten att välja det som tillför värde och det som filtrerar bort det som saknar det.

Med andra ord, en kompass och karta på samma gång :)

Eller snarare ett verktyg, en betjänt, för naturens sätt att förhålla sig till livet/naturen självt genom att interagera med sig självt. Medvetandet i sig är "sunyata" (som exempel från Buddhismen), alltså har ingen egen existens som inte i sig självt ges av des egen interaktivitet. Med andra ord, den mening vi ger det vi tolkar som "oss själva och våra liv" är något vi själva deltar i att skapa mer än något som existerar "på riktigt".

Detta ger att då om vi tittar på hjärnans uppbyggnad bygger den på att medvetandet är en integrerande funktion som till viss del finns som ett resultat av en djupare komplexitet då de delar av den som ger oss medvetenhet, på sättet vi är medvetna till skillnad från djuren, har uppstått som något som bygger på delarna av hjärnan vi har som är "djuret" inom oss.

För varje nivå kan vi säga att komplexiteten ökar, djupet ökar, där de mer komplexa nivåerna trancenderar (vidare går ifrån) de tidigare men relaterar och integrerar de tidigare i sin existens.

Med andra ord, medvetandet är hur "djup" ser ut från insidan./Smisk

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12026
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Pilatus » 21 jul 2017 14:36

Smisk skrev:Om vi tänker oss att allt i naturen [...] är uppbyggt holistiskt [...]

Varför holism? Är varje enskild del, eller fungerande enhet omöjlig att beskriva enskilt utan omgivande sammanhang?

Varför skulle man inte kunna se tillvaron utifrån funktionella enheter, eller som vetenskapsteoretisk individualism?

Kan man inte beskriva en skokartong utan sin kontext?

Bild

Illusionen

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Illusionen » 21 jul 2017 17:30

I mitt senaste inlägg i tråden, Vad utgör medvetandets referens?, skriver jag bl a följande citat,

"Enligt litteraturen förekommer det två huvudalternativ till förklaringar avseende "jaget",

Alt. 1. Det enda som finns, enligt detta alternativ, är partiklar och krafter dem emellan.
Det mentala är, i den mån de existerar, på något sätt sekundära (”mentala”) effekter av partiklar och krafter.
Det förefaller dock vara omöjligt att förklara det mentala/psykiska utgående från de materialistiska orsakssambanden.

Alt. 2. Den andra möjligheten är att jaget inte är någon sekundär illusion, utan ”verkligt” i någon form.
Utöver partiklar och krafter måste det i så fall existera något ”mentalt” som inte kan reduceras till enbart
materia, och även däruti ligger det då givetvis ett atomärt problem.

Det grundläggande problemet består i att trovärdigt förklara sambanden mellan hjärnan som materia och jaget.
Någon sådan förklaring har ej redovisats."

Anser ni att sambanden mellan hjärnan som materia och jaget har fått sin förklaring ?
Är mönstret ifråga inte "en funktion" av den verklighet medvetandet gett upphov till ?

/ Illusionen

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12026
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Pilatus » 21 jul 2017 17:49

Illusionen skrev:Anser ni att sambanden mellan hjärnan som materia och jaget har fått sin förklaring ?

Du glömmer det väsentliga! Det finns två hypoteser.

Vad jag yrkar på är att vi börjar med det enkla, något som låter sig bevisas.

Illusionen

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Illusionen » 21 jul 2017 19:16

Pilatus skrev:
Illusionen skrev:Anser ni att sambanden mellan hjärnan som materia och jaget har fått sin förklaring ?

Du glömmer det väsentliga! Det finns två hypoteser.

Vad jag yrkar på är att vi börjar med det enkla, något som låter sig bevisas.


Det är inte så enkelt, vilket jag ville lyfta fram genom citat,
"Metzinger och Rochat presenterar två väsentligen skilda teorier om jaget.
De ger två olika perspektiv på läget inom den aktuella forskningen om hur vi upplever oss själva.
Diskrepansen mellan dem visar hur undflyende jagbegreppet är."

Vi har långt kvar till en förståelse av oss själva.

I tidigare inlägg beskriver jag hur förnimmelsen troligen är ”PERSPEKTIV-GRÄNS-ÖVERSKRIDANDE”.
Om så är fallet befinner sig medvetandets ursprung utom räckhåll för oss, och då är det inte
realistiskt att hoppas på att bevis skall kunna presenteras.

Kanske jag missförstår vad du syftar på ?

/ Illusionen

https://www.youtube.com/watch?v=CBJRt68K4Q8


ANM

Den 30 mars 2014 skrev jag bl a följande, i vilket förnimmelsen har förutsättning att inrymmas i det som
benämns Alternativ 2 i tidigare inlägg. ”PERSPEKTIV-GRÄNS-ÖVERSKRIDANDE” uppnås t ex
genom att komplexa abstrakta referenser inkluderas i växelverkan.

NORMERAT: Den G-värde-densitet som ingår i universell växelverkan.
VÄXELVERKAN-SAMBAND beskrivs/beräknas som funktion av NORMERADE G-termer.
Medvetandets/jagets rums-förnimmelse baseras på växelverkan, vxv, mellan kommunicerande atomer.
Denna växelverkan sker som funktion av aktuella atomers NORMERADE polarisationseffekter av/på G.
VÄXELVERKAN-SAMBAND beskrivs som en funktion av G i BALANS (= Normerade/likvärdiga G-termer).

FÖRNIMMELSE: f(ej normerad ”G-densitet”), beroende av valda definitioner inkl referenser.
Växelverkan ger, via kombinationer av Eulers ekv., referensberoende modulationsprodukter av G.
Modulationsprodukterna ger upphov till G-densitetsvariationer ( = Ej normerat).
G-densiteten för respektive atom är en funktion av aktuell egen-struktur och egen-referens.
Det respektive medvetande FÖRNIMMER baseras på de unika ”G-DENSITETS-OBALANSER/AVVIKELSER”,
som växelverkan medför.
FÖRNIMMELSE förutsätter, och baseras på referensberoende, G-DENSITETS-OBALANSER/AVVIKELSER”.
Normerad växelverkan och förnimmelsen skiljer sig alltså åt genom att växelverkan refererar till NORMERAT G,
före vxv, medan förnimmelsen refererar till EJ NORMERAT G-modulationsresultat, efter vxv.

FENOMEN: Differens/relation mellan NORMERAD och EJ NORMERAD ”G-densitet”.
Fenomen skiljer sig från förnimmelse genom att förnimmelsen är en funktion av växelverkan,
medan fenomen som TID och KRAFT är överbryggande effekter av (den ”saknade”) skillnaden/differensen
mellan normerat (= före vxv) och ej normerat (= efter vxv).
Observera här att tid är en realitet först efter växelverkan och därav följande densitetsavvikelser !

Antic
Inlägg: 3904
Blev medlem: 30 aug 2013 13:37

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Antic » 24 jul 2017 10:45

Det hela är väldigt enkelt egentligen.

Upplevelse = rörelse. INGENTING som vi upplever kan stå stilla, oavsett vad. I vår upplevda värld finns inte ett enda fast objekt, inte ett enda fast avstånd, allt skapas av rörelse, oavsett hur det än ser ut.

Det finns bara en enda värld, den upplevda. Det finns ingen oberoende fysisk värld utanför våra upplevda kroppar (naiv realism). Den enda värld som finns är den som våra egna sinnen skapar åt oss. Det är också enda sättet något skulle kunna fungera på där ALLA sätt att uppleva blir lika korrekta, oavsett hur mycket de än skiljer sig åt.

Upplevelsen fungerar exakt likadant som det universum vi upplever. Universum har inget höger, inget vänster, inget upp eller ned, dess mitt är där du befinner dig just nu, universum har inte ens någon storlek. Hur du än pekar och var du än befinner dig så kommer du ALLTID att peka lika rätt när du säger att detta är höger och precis likadant fungerar upplevelsen där vi upplever varandra och där vi upplever vårt egen genererade (skapat av sinnena) universum "med smärre skillnader", oavsett vem vi är.

Ingenting av det som vi upplever skulle vara möjligt utan att upplevelsen skapade det.

Det är nu du får börja att fråga dig, vem/vad ligger bakom våra upplevelser? Se det som en server (skaparen) som alla datorerna (människorna) är uppkopplade till. Tidigt närverk?

Poängen?

Glöm vetenskap när det gäller sinnen och upplevelse. Vetenskapen har ingenting att komma med på det området, eftersom den baseras på "naiv realism", dvs att vi skapar intryck av en tänkt fysisk värld utanför våra kroppar. Faktum är att du själv vet mycket mer bara genom att uppleva och känna.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12026
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Pilatus » 24 jul 2017 11:12

Antic skrev:Upplevelse = rörelse.

Det vi upplever beskriver vi snarare som sensationer eller sinnesförnimmelser. Stimuli av olika slag.

Hur kan du förnimma en rörelse om du ser en skokartong ligga på bordet framför dig?

Tänk dig att någon i ett mörkt rum sätter en skokartong framför dig. Du får uppmaningen att beskriva hur du erfar det objekt du kan känna med dina händer. Känner du rörelse? Eller känner du ytor, hörn, kanter och ett lock som du kan lyfta av?

Antic
Inlägg: 3904
Blev medlem: 30 aug 2013 13:37

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Antic » 24 jul 2017 11:25

Varenda upplevd atom rör sig i skokartongen för det första.

För det andra upplever du inte en skokartong som ett fast objekt utan som ett objekt som ändras sig hela tiden beroende på betraktingsvinkel.

Skulle skokartongen vara ett fast objekt skulle den vara omöjlig att betrakta på annat än ett enda sätt, som den ÄR. Men eftersom upplevelsen bygger den (och allt annat) som du betraktar som "ständigt föränderligt" kan du kontinuerligt betrakta den hur som helst. Den BLIR till det du upplever för stunden.

Orsaken till att vi omöjligt kan uppleva en nollpunkt eller färdas med ljusets hastighet. Statiska objekt kan vi bara veta om och sätta siffror på, aldrig uppleva.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12026
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Pilatus » 24 jul 2017 11:36

Antic skrev:Varenda upplevd atom rör sig i skokartongen för det första.

Hur upplever du en atom? Att skokartongen är uppbyggd av molekyler upplever du inte, det är en slutsats, en kunskap du har om fysiska föremål. Dina sinnesorgan kan endast uppleva det vi till vardags kallar för glatta ytor, hörn, kanter. Vi ser kartongen som ett tredimensionellt föremål.

Atomerna har du inte någon erfarenhet av. Beskriv en atom!

Antic
Inlägg: 3904
Blev medlem: 30 aug 2013 13:37

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Antic » 24 jul 2017 11:50

Du upplever en skokartong som ändras hela tiden beroende på hur du betraktar den, varifrån du betraktar den. Ett fast objekt har inga såna möjligheter. Det kan bara betraktas på ett enda sätt, på det sättet det ÄR. Det finns ingenting som någonsin är stilla eller fast i upplevelsen och skokartongen BLIR till det du upplever.

I en fast värld skulle ingenting någonsin röra sig eller ändras.

I en sån värld skulle alla objekt vara lika oföränderliga som 2+2=4

Men du har tur Pilatus, du har en sån värld också, den kallas matematik. ;) Däremot kan du inte uppleva den.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12026
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Pilatus » 24 jul 2017 12:07

Antic skrev:Du upplever en skokartong ...

Ja, jag beskrev vad mina sinnen kunde erfara.

Jag frågade dig hur du upplever en skokartong och en atom. Något svar fick jag inte.

Smisk
Inlägg: 233
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Smisk » 24 jul 2017 15:26

Pilatus skrev:
Smisk skrev:Om vi tänker oss att allt i naturen [...] är uppbyggt holistiskt [...]

Varför holism? Är varje enskild del, eller fungerande enhet omöjlig att beskriva enskilt utan omgivande sammanhang?

Varför skulle man inte kunna se tillvaron utifrån funktionella enheter, eller som vetenskapsteoretisk individualism?

Kan man inte beskriva en skokartong utan sin kontext?

Bild


Man kan beskriva en skokartong som en skokartong precis som man kan beskriva en atom som en atom. Men bägge existerar ju inte enbart som något eget utan även som en del av en helhet.

Skokartongen finns ju inom en skokultur och den skulle inte existera utan den. Den finns inte utan fötter, skor eller materialet den består av som i sig utgör en låda som består av trädmassa, design, tiden det tagit att göra den, behovet av skydd på fötter etc.

Räknar man med tidsaxeln och händelser med alla samband som deltar får man den bästa förutsättningen att förstå vad det är man relaterar till.

Plockar man bort blommorna, naturen, skogen från humlan plockar man bort humlan :)

Ett holistiskt perspektiv har mycket av värde att tillföra men ett reduktionistiskt underminerar mest en vidare klarhet. Det reduktionistiska handlar alltid om att plocka bort aspekter av det som ger klarhet i något på ett sätt som förvränger saken.

Detta kan vi se om vi tar ett spektrum som atomer -> molekyler -> celler och tänker oss att varje del i detta måste ha egenskaper som inte KAN finnas i de andra för att spektrumet skall kunna existera. Det som finns som gör molekylnivån möjlig är där för att nivån manifesterats mellan atomer och celler och vi kan då inte säga att molekyler ÄR atomer eller celler utan att det är händelser i ett spektrum.

Detta ger att vi inte KAN säga att medvetandet ÄR de fysiska ingredienserna det BESTÅR av utan att dessa fysiska ingredienser finns inom ett spektrum av händelser/objekt vars helhet ÄVEN är medvetandet/medvetenhet./Smisk

Användarvisningsbild
Zokrates
Inlägg: 10174
Blev medlem: 14 maj 2007 02:27

Re: Mönstret som förklarar medvetandet. En TOE

Inläggav Zokrates » 24 jul 2017 17:35

1.Data. Datakomplex. Kategorier.
2.Nervimpulser. Upplevelser. Motivation.
3.Symboler. Grammatik. Tankar.


Tja, först kommer en miljö, dvs en någorlunda begränsad och delvis skyddad omgivning, därpå byggstenar som kan skapa liv, livet anpassar sig efter livsmiljön, formas av den, evolution, detta ger i sin tur upphov till en organism som samverkar i denna miljön, samverkan i betydelsen utnyttjar miljön för att överleva vilket i sin tur kan omforma organismen om miljön förändras där vissa mutationer gör att större förändringar i organismen blir möjliga, vilket i sin tur skapar nya arter, mer avancerade arter, mer komplext liv.

Det primitiva medvetandet koncentrerades till en mer centralt skyddad del i organismen, initialt i nervrotsystemet som en lite större klump, vilket ligger till grund för en senare utveckling av den större hjärnan, medvetandet var initialt de processor som känner av ämnen i miljön för att avgöra om de i sin tur var nyttiga eller ej vilket utlöste olika former av kemiska reaktioner, allt annat än viljestyrt, men i takt med utvecklandet av en mer komplicerad "kommandocentral" kommer ju även det nya in, möjligheten att göra bättre val, till skillnad från slump. Detta är starkt avhängigt utvecklingen av sex, där två organismer delar material sinsemellan, till skillnad från enbart könlös celldellning. Detta utgör själva grunden till uppkomsten av ett mer avancerat medvetande, en högre uppfattning av sig självt, förmågan att agera sjävständigt utifrån viljekontrollerade impulser.

Att medvetandet hos till exempel en människa är högt utvecklat och komplext står för de flesta av oss klart, men det handlar inte om något annat än enklare processer sammanfogade till och i en alltmer avancerad enhet i form av ett kontrollorgan som kräver förhållandevis mycket energi gentemot vad resten av kroppen kräver, där kemiska signalsubstanser utlöser kemiska reaktioner och skapar elektiska impulser i samverkan med övriga sinnesorgan, varpå omgivningens intryck återspeglas som en virtuell modell i hjärnan, vilket utgör den centrala delen av medvetandet.

Vår arts specifikationer ligger till ytterligare grund för utvecklandet av andra egenskaper såsom språk, vilket även det reflekteras såsom tankar, ju mer vi blivit beroende av språk, ju mer utvecklat har detta fenomen blivit, på så sätt överskuggar vår språkbaserade tankevärld många av våra andra egenskaper, så till den grad att vi idag mer eller mindre ser själva tänkandet som medvetandet i sig, vilket tyvärr får en del negativa konsekvenser då många tankar är rent ut sagt både fel och skadliga då dessa realiseras, tja, som devisen "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större". Tyvärr vet ju väldigt få människor vad som är rätt idag.


Återgå till "Filosofi"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 3 och 0 gäster