Det bästa ekonomiska-politiska systemet

Politiska ideologier, ekonomiska strategier och lagfrågor.

Moderator: Moderatorgruppen

Sceptisk
Inlägg: 2556
Blev medlem: 15 dec 2006 00:33

Det bästa ekonomiska-politiska systemet

Inläggav Sceptisk » 12 jan 2012 10:08

Idag är Sverige en så kallad enhetsstat, vilket betyder att all makt är centrerad. Makten delegeras därför vidare ner till de lägre nivåerna som län och regioner. I Sverige är det också vanligt med aktiebolag, vilket innebär att företagen arbetar för aktieägarna och har en intern styrelse och under styrelsen finns arbetarna. Sverige är en konstitutionell monarki, men statschefen har ingen politisk makt. Detta sköts istället av regeringen. Detta gör att vi har en monark som egentligen inte gör nånting, men kostar pengar ändå, och en regering som centrerar alla beslut till sig själv och skriver alla lagar självt medan de regionala nivåerna måste lyda. Det systemet tycker jag verkar leda till en slags självutnämnd elitism bland de sk "representanterna". Det leder också till att de demokratiska principerna urholkas, trots att i praktiken så måste ju varje region ändå propagera för sin egen sak, men då sker detta istället över huvudet på folk. Aktiebolagen har ju inget intresse av den enskilde individen, de existerar bara för att öka vinsten för aktieinnehavarna och företagsägarna. Att ha politiska representanter/ministrar som väljs gör att systemet blir otydligt; De och deras arbete är dolt av systemet. Eftersom ministrar också har en begränsad tid så behöver de inte heller ta något längre ansvar för sina beslut. Politiker har heller ingen folklighet eftersom de är centralister och inte sällan med personliga maktambitioner som drivmedel.

Jag försöker förnimma vad som skulle kunna vara ett bättre system, både politiskt och ekonomiskt. Då tänker jag mig först att ekonomiskt så skulle det vara bättre att propagera mer för kooperativ; Varje företag bör organiseras som arbetskooperativ, vilket innebär att varje arbetare äger en del i företaget. Detta ger mer inflytande, mer ansvar och om företaget går bra så kan man tjäna mer pengar. Varje kooperativ röstar alltså fram den som ska föra talan utåt under avtalad tid, men den som leder kooperativet är samtidigt med och arbetar och har själv också endast en andel i företaget och har därför enbart en röst precis som alla andra.

Politiskt så skulle det vara mer fördelaktigt att dessa kooperativ ingår i en federation. Federalismens principer är bl a att beslut inte börjar centralt utan fattas i första hand av de som saken berör på regional nivå. Endast om beslut inte kan fattas regionalt så läggs de på en högre mer generell nivå. Ifall regionen inte kan ta ett beslut om en fråga, som till exempel organiserad brottslighet, så förs frågan uppåt till de högre nivåerna. För att systemet ska vara så tydligt som möjligt så bör det därför ha en monark eller general på toppen som tar de generella besluten. Makten delegeras därför inte nedåt, utan uppåt, från folket. Genom att ha det på det sättet så blir det upp till varje region att bestämma över sig själva och ifall det gäller saker som inte går att besluta om regionalt så förs frågan uppåt till en mer generell nivå. Den som har det övergripande ansvaret blir därför monarken och denne får enbart ta beslut som gäller inom den skrivna och allmänt accepterade konstitutionens ramar.

Beslutsprocessen kan då gå till så att när frågor måste höjas till en högre nivå så röstar regionen fram representanter som får lägga fram saken inför parlamentet. Parlamentet fungerar då som ett rådslut där fakta granskas och utredningar kan göras. Det som är avögrande för vem som tar beslutet beror på vilken nivå ärendet har. Kungen som representerar både folket och parlamentet tar beslut som rör det övergripande, medan mer regionala frågor kan beslutas om inom parlamentet. Det brukar sägas att kungen beslutar i frågor gällande rikets säkerhet, detta tycker jag ska gälla också, men med den inskränkningen att varje region själv måste ta ansvar för och fatta beslut om säkerheten som gäller lokalt. Det kan inte hamna på Kungens bord, eller ens parlamentets bord varje sak som sker ute i något distrikt. Det får dom själva hantera med en egen federal poliskår, brandkår, osv. Bara när det gäller övergripande saker så tillfrågar man Kungen som då får agera domare.

Detta system skulle uppfylla både demokratiska värden, det skulle uppfylla ekonomiska behov och ambitioner. Det skulle underlätta för dom som driver företag. Det skulle öka solideriteten i samhället då kooperativen är mer ansvarstagande regionalt. Det skulle bli ett tydligare system eftersom man då vet vem som bestämmer hur, var och när. Genom att ha en monark så blir systemet mer stabilt och tydligt för monarken kan inte åka och gömma sig, han måste leva med sina beslut och fortsätta att representera folkets federation.

ON EDIT: Företagen skulle därför kunna vara som mindre samhällen, där man mer eller mindre föds in i företaget. Alla som arbetar blir också delägare i företaget. Detta skulle göra att den grymma hierarkin och despotismen som råder på nuvarande företag skulle försvinna, eftersom alla har en andel och därför också en röst i företaget. Alla känner också varandra och arbetar tillsammans med sina familjer. Så det finns därför ett starkt incitament för att företaget ska vara så produktiv som möjligt men samtidigt också så mänskligt som möjligt.

Vad gäller inflyttade (oavsett om det är svenskar eller invandrare) så blir man en delägare då man arbetar i företaget. Om man vill sluta jobba så innebär det att man bara säljer tillbaka sin andel till företaget. Detta skulle också gynna integreringen och minska utsattheten som man kan ha när man kommer från en annan kultur och vill slå sig ner någonannanstans. Den integrering som sker idag är usel, vilket beror framförallt på lite inflytande och dålig organisering av företagandet.

Vad gäller lagar och förordningar så anser jag att ledstjärnan ska vara att skapa naturliga incitament och initiativ, snarare än regler och lydnad. Vad jag menar med det är att företag och samhälle ska organiseras på ett sådant sätt att medlemmarna känner ett naturligt incitament att delta och vara produktiva. I principen för att skapa naturliga incitament finns en annan princip som jag skulle vilja definiera som "förvänta sig ansvar genom att ge ansvar" eller formulerat på ett annat sätt "med inflytande följer ansvar"; Vilket innebär att man har inget incitament att bete sig ansvarsfullt om man inte först har något inflytande. Inflytande stöds genom den kooperativa organisationsformen genom att ge en andel och en röst i företaget, därigenom så finns det också incitament för medlemmarna till att ta ansvar. Ökat ansvar betyder också att man kan växa och mogna som människa.

Idag kan det vara så att folk förväntas ställa upp på och lyda under dåliga villkor och bli skyddade bara i andra hand av regelverken eller fackföreningar. Detta underminerar personligt ansvarstagande. För stort beroende av externa regelverk och juridiska institutioner har en tendens att också underminera den demokratiska processen och för stort beroende av fackföreningar har en tendens att bibehålla status quo. Därför så så långt det är möjligt så ska saker organiseras så att juridiska institutioner och andra organisationer alltid blir ett andrahands eller tredjehandsval och ifall ingen annan lösning är möjlig. För att det ska kunna hända så måste vare arbetande människa få ansvar och inflytande.

EDIT2: En invändning som finns mot kooperativa företag, även om många kooperativa företag går väldigt bra i Europa, är att det finns en finansiell risk i att starta företag. Även om det är dyrare att starta ett aktiebolag än en ekonomisk förening (som det heter i Sverige) så är det bara investerarna som riskerar pengarna ifall företaget skulle gå med förlust eller gå i konkurs. Men med tanke på att många stora bolag här i Sverige säljs till utlandet och många som blir av med sina jobb så finns det inte någon garanterad trygghet även i aktiebolagen. Men det finansiella problemet är ändå en realitet som måste besvaras på något sätt. Mitt förslag på det är att man kan starta en medlemsbank liknande JAK-banken där medlemmarna kan ta räntefria lån till sina projekt. Denna bank skulle kunna utökas till att även finanseras med hjälp av skattepengar men också av donationer som vem som helst kan göra som är intresserad av att se nya projekt som kan vara bättre för samhället. Man kan se det som en långsiktig investering och kanske till och med att denna bank kan få avkastning som kan delas ut till medlemmarna då rörelsen tagit fart. Så istället för aktieägare som tar pengarna som bolaget genererar, så kan en viss del av vinsten placeras i denna medlemsägda bank för att kunna fungera både som en buffer och skyddsnät men också som en bank där nya företag kan ansöka om lån och kanske även bidrag. På det sättet så behåller man pengarna inom systemet istället för att slälppa ut dom till okända investerare som kanske befinner sig i andra länder. Det skulle kunna göra valutan mer stabil. Det skulle bli en federal bank som ägs av företagen och som också är till för att främja just kooperativa företag inom landet.

Återgå till "Politik och samhälle"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster