ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Fysik, biologi, teknik, ETC.

Moderator: Moderatorgruppen

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 28 nov 2020 15:39

Det finns inte någon naturvetare i dag som hävdar att vår modell av universum är fundamentalt fel. Mörk energi har visserligen tillkommit i förklaringen till att världen i accelererande hastighet expanderar. Detta i stället för att gravitationen skulle sakta in det förhållandet att världen växer. Om man inte tillräckligt förstått vad gravitation är, eller om någon konstant behövs för att justera modellen, är oklart.

Det är min utgångspunkt då jag kommer att granska några av Illusionens utsagor i Deltakonceptet. Jag har inte ambitionen att försöka förstå konceptets övergripande mening, då denna går längre än till vad som ryms inom den naturvetenskap vi känner. Vad Illusionen avser att förklaras med konceptet förstår jag inte. Om nu någon menar sig ha förstått detta, eller i alla fall någon del därav, så skriv gärna några rader här om detta.

Ljuset är en form av elektromagnetisk strålning, dess hastighet i vakuum är en fundamental konstant inom fysiken, c = 299.792.458 m/s.

Det finns ingen mätning som visar att ljusets hastighet i vakuum är = c. Skälet till detta är att det inte går att mäta. Men om ljusets utbredning i alla riktningar är lika så ser jag inte någon anledning att betvivla definitionen av c = the speed of causality.

James Clerk Maxwell 1862, v = f x λ; velocity = wavelength x frequency

Det argument Illusionen för fram mot denna definition är inte att den skulle vara fel, däremot passar den inte in i konceptet. Kanske är det enklare än jag gör det, eller förstår. Men jag skulle uppskatta om man tydligt definierar vad begrepp, som inte är allmänt kända, står för.
Om c inte passar i konceptet, att den är atomär, hur ser denna konstant ut i konceptet, kan vi räkna på den i en formel? Eller vad handlar det om?
Moderator

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 6920
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Anders » 28 nov 2020 15:59

Har inte haft tid och ork att tänka på detta på ett eller ett par år. Ska försöka leta fram de inlägg där jag kom en bit. Jag tror inte att det är så ofruktsamt att försöka förstå de övergripande konceptet. Misstänker att, även om man inte kommer till Illusionens slutsatser så är det en bra övning. Men jag tror jag för ett par år sen gjorde en rätt fruktsam start, ligger i deltatråden nånstan.
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 28 nov 2020 18:16

Anders skrev:Jag tror inte att det är så ofruktsamt att försöka förstå de övergripande konceptet.

Bra, det kan ju vara ett mål för den här undersökningen.

Konceptet använder ofta uttrycket atomärt perspektiv som helt enkelt beskriver vår verklighet med dess åskådningsformer.

Rationalism (det för vårt förnuft fattbara). Illusionen tycks mena att konceptet inte har sin grund i erfarenheten, utan snarast i framspringer ur vår kunskapsförmåga och att dess giltighet är att söka hos kunskapsobjektet (alltså inte i erfarenheten). En sådan kunskapsteori antar att satser om faktiska förhållanden låter sig härledas ur ett antal grundsatser (av aprioriskt slag).

Om konceptet vilade på satser hämtade från verkliga observationer, vad vore det då för mening med begreppet atomärt perspektiv? Det atomära är ju den materiella och observerbara verkligheten. Om denna anmärkning är korrekt förstår jag bättre alla uppkomna kontroverser om konceptets avsikter och sätt att tolka världen.

Motsatsen till atomärt är universellt perspektiv.
Moderator

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 28 nov 2020 22:45

Inom psykologin har jagbegreppet flera olika betydelser. Ett psykodynamiskt synsätt, som delas av flera olika teorier, innebär att behov, motiv, förmågor, vanor ...

Inom filosofin har man talat om mentala egenskaper som förenar dem till ett medvetande. Man kan spalta upp begreppet som en synkron aspekt där dessa egenskaper är enhetliga och en diakron aspekt som innebär att medvetandet förblir identiskt över tid.

Illusionen skriver: Det kan ifrågasättas (mot bakgrund av det jag skriver i konceptet) om våra atomära begrepp och storheter räcker för att mer uttömmande besvara frågan.

Frågeställningen om "jaget" är att betrakta som en illusion (fri från våra atomära begrepp = ”perspektivgränsöverskridande”), alternativt verkligt (beskrivbart inom ramen för det förnimbara), återstår att besvara.

Kanske blir dessa frågor om jagbegreppet än mer svåra att reda ut med ett illusoriskt jag-begrepp. Filosofer har länge nog diskuterat frågan, inklusive Kant. Jag tror inte någon betraktar jaget som en illusion. Har Illusionen verkligen läst den litteratur som behandlar ämnet?

Ego, in psychoanalytic theory, that portion of the human personality which is experienced as the “self” or “I” and is in contact with the external world through perception. It is said to be the part that remembers, evaluates, plans, and in other ways is responsive to and acts in the surrounding physical and social world. According to psychoanalytic theory, the ego coexists with the id (said to be the agency of primitive drives) and superego (considered to be the ethical component of personality) as one of three agencies proposed by Sigmund Freud in description of the dynamics of the human mind. S Freud
Moderator

Vertumnus
Inlägg: 1060
Blev medlem: 12 jan 2010 12:47

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Vertumnus » 29 nov 2020 12:43

Pilatus skrev:
Anders skrev:Jag tror inte att det är så ofruktsamt att försöka förstå de övergripande konceptet.

Bra, det kan ju vara ett mål för den här undersökningen.

Konceptet använder ofta uttrycket atomärt perspektiv som helt enkelt beskriver vår verklighet med dess åskådningsformer.

Rationalism (det för vårt förnuft fattbara). Illusionen tycks mena att konceptet inte har sin grund i erfarenheten, utan snarast i framspringer ur vår kunskapsförmåga och att dess giltighet är att söka hos kunskapsobjektet (alltså inte i erfarenheten). En sådan kunskapsteori antar att satser om faktiska förhållanden låter sig härledas ur ett antal grundsatser (av aprioriskt slag).

Om konceptet vilade på satser hämtade från verkliga observationer, vad vore det då för mening med begreppet atomärt perspektiv? Det atomära är ju den materiella och observerbara verkligheten. Om denna anmärkning är korrekt förstår jag bättre alla uppkomna kontroverser om konceptets avsikter och sätt att tolka världen.

Motsatsen till atomärt är universellt perspektiv.


Ett problem kan vara att all abstraktion med nödvändighet måste utgå från något konkret. Vad annat kan abstraheras?

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 29 nov 2020 14:19

Vertumnus skrev:Ett problem kan vara att all abstraktion med nödvändighet måste utgå från något konkret. Vad annat kan abstraheras?

Något mindre abstrakt, kanske? En idé, en symbol för advent, en geometrisk figur, skrift, korset, davidsstjärnan och mycket annat.
Moderator

Vertumnus
Inlägg: 1060
Blev medlem: 12 jan 2010 12:47

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Vertumnus » 29 nov 2020 17:47

Pilatus skrev:
Vertumnus skrev:Ett problem kan vara att all abstraktion med nödvändighet måste utgå från något konkret. Vad annat kan abstraheras?

Något mindre abstrakt, kanske? En idé, en symbol för advent, en geometrisk figur, skrift, korset, davidsstjärnan och mycket annat.


Man kan iofs leda en abstraktion vidare, men utgångspunkten måste nog fortfarande vara konkret. Problemet med en abstraktion som saknar konkreta rötter är att vi saknar ledtrådar till vad den skulle kunna tänkas förklara.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 29 nov 2020 19:26

Vertumnus skrev:Man kan iofs leda en abstraktion vidare, men utgångspunkten måste nog fortfarande vara konkret. Problemet med en abstraktion som saknar konkreta rötter är att vi saknar ledtrådar till vad den skulle kunna tänkas förklara.

Vad var det något jag skrev som du reagerade på, eller tänkte du på något du läst i konceptet?
Moderator

Vertumnus
Inlägg: 1060
Blev medlem: 12 jan 2010 12:47

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Vertumnus » 29 nov 2020 19:49

Pilatus skrev:
Vertumnus skrev:Man kan iofs leda en abstraktion vidare, men utgångspunkten måste nog fortfarande vara konkret. Problemet med en abstraktion som saknar konkreta rötter är att vi saknar ledtrådar till vad den skulle kunna tänkas förklara.

Vad var det något jag skrev som du reagerade på, eller tänkte du på något du läst i konceptet?


Jag tänker på det du skrev att konceptet inte har grund i erfarenheten utan om jag förstår saken rätt är hämtat direkt ur åskådningsformerna.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 29 nov 2020 23:53

Vertumnus skrev:
Pilatus skrev:Vad var det något jag skrev som du reagerade på, eller tänkte du på något du läst i konceptet?

Jag tänker på det du skrev att konceptet inte har grund i erfarenheten utan om jag förstår saken rätt är hämtat direkt ur åskådningsformerna.

Ja, konceptet skulle ha varit så mycket starkare om det utgått från verkliga observationer. Att ställa upp en hypotes utan ett sådant stöd bedömer jag som mycket svårt. De luckor som man känner till inom fysiken ger inte det utrymme som Illusionen förutsätter. Men det kan ju vara en intressant tankemodell om konceptet redovisar begreppen på ett mer överskådligt sätt, t ex i ett appendix. Illusionen skulle kunna ha åtminstone årliga revisioner av konceptet. Men det är bara min åsikt.
Moderator

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 30 nov 2020 17:18

Vi fortsätter nu med begreppet energi = The capacity for doing work. Forms of energy include: thermal, mechanical, electrical and chemical. Energy may be transformed from one form into another.

Först Illusionens definition, kap. 13: Konceptets definition av begreppet energi, kan enkelt uttryckas som ej normerad relationsavvikelse.

normera = att göra till regel, rättesnöre
relationsavvikelse = relation, beroende mellan två företeelser.
ej normerad relationsavvikelse = en icke avgjord relation som avviker från normen

Illusionen skriver i konceptet: begrepp och fenomen jag kommit i kontakt med, i samband med författandet av föreliggande uppsats, förefaller sakna tydliga och distinkta referenser och definitioner.

I samband med arbetet vid Los Alamos 1945 stod det klart att E = m c2 inte kunde vara totalt fel. Energi är det som får materia i rörelse, summan av kinetisk energi eller utfört arbete, lägesenergi. SI enheten för energi är joule (J)

Inte ens vid absoluta nollpunkten upphör vätets elektron att röra sig. Det beror på att det finns en osäkerhet i elektronens position, enligt Heisenberg.
Moderator

Vertumnus
Inlägg: 1060
Blev medlem: 12 jan 2010 12:47

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Vertumnus » 01 dec 2020 09:27

Pilatus skrev: ej normerad relationsavvikelse.


Vad innebär ej normerad relationsavvikelse?

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 01 dec 2020 10:28

Vertumnus skrev:
Pilatus skrev: ej normerad relationsavvikelse.

Vad innebär ej normerad relationsavvikelse?

lexikalt tolkat:
ej normerad relationsavvikelse = en icke avgjord relation som avviker från normen
Moderator

Vertumnus
Inlägg: 1060
Blev medlem: 12 jan 2010 12:47

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Vertumnus » 01 dec 2020 10:40

Pilatus skrev:
Vertumnus skrev:
Pilatus skrev: ej normerad relationsavvikelse.

Vad innebär ej normerad relationsavvikelse?


lexikalt tolkat:
ej normerad relationsavvikelse = en icke avgjord relation som avviker från normen


Jag har svårt att få grepp om det, spec som definition på energi. Det förefaller vara något som inte gjorts mätbart och som därtill inte kan inordnas i ett mönster.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 16165
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: ett försök till kritik av deltakonceptet [trådskapare moderator]

Inläggav Pilatus » 01 dec 2020 11:15

Vertumnus skrev:
Pilatus skrev:lexikalt tolkat:
ej normerad relationsavvikelse = en icke avgjord relation som avviker från normen

Jag har svårt att få grepp om det, spec som definition på energi. Det förefaller vara något som inte gjorts mätbart och som därtill inte kan inordnas i ett mönster.

Illusionen skriver i kap. 13 Energi
Notera även att härledningen beskriver energi via c2, vilket indikerar att c är ett växelverkanfenomen. Enligt konceptet är det då inget som hindrar att c2 kan inrymma normerat negativt c, alltså –c. Ser vi på –c som ett normerat fenomen, som förnimms som inverterat och polvänt, behöver vi även förstå hur –c passar in i begreppet energi. Varför skrivs det inget om detta normerade –c? Ljusets hastighet presenteras ofta som c = 1 /√(ε0 μ0), men även här ryms –c som den negativa roten.

vissa rättningar är införda i nomenklaturen ovan.
förklaring av = electric constant ε0 [epsilon zero] and the magnetic constant μ0 [mu zero], vacuum permittivity ε0 and vacuum permeability μ0
Moderator


Återgå till "Naturvetenskap"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster