Kan man tvinga sig till att bli troende?

Traditionella religionsriktningar, men även andlighet ur ett mer generellt perspektiv.

Moderator: Moderatorgruppen

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12238
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Pilatus » 08 aug 2018 23:11

531bts skrev:Tar man bort Gud återstår ordningen som anonym, mystisk, i grunden död, där liv på jordens yta uppstått av slumpmässigt gynnsamma omständigheter.

Att likställa slumpen med Gud är att tro slumpen om mycket. Människan är vare sig Guds eller slumpens verk. Jag rekommenderar läsning av Jacques Monods bok Slump och nödvändighet. Mutationer är litet slumpartade. Men mutationen behålls endast om det medför en förbättring för arten.

531bts
Inlägg: 280
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav 531bts » 09 aug 2018 10:42

Den biologiska rörelsen mot "en förbättring för arten" dvs evolutionen, är inte orsakslös. Den är ett komplicerat nätverk av många orsaker o konsekvenser, där utvecklingen till synes gått mot kroppar med möjlighet till högre medvetandegrad. Den rörelsen, evolutionen, menar jag inte är orsak till sig själv. Jag menar att den lika gärna kan vara belägg för att den som helhet är ett uttryck från ETT medvetet väsen. Att de många orsakerna o ändamålenliga konsekvenserna i skapelsen har EN orsak: Gud.

xion
Inlägg: 1796
Blev medlem: 22 mar 2016 08:09

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav xion » 09 aug 2018 11:08

531bts skrev:Den biologiska rörelsen mot "en förbättring för arten" dvs evolutionen, är inte orsakslös. Den är ett kommplicerat nätverk av många orsaker o konsekvenser, där utvecklingen till synes gått mot kroppar med möjlighet till högre medvetandegrad. Den rörelsen, evolutionen, menar jag inte är orsak till sig själv. Jag menar att den lika gärna kan vara belägg för att den som helhet är ett uttryck från ETT medvetet väsen. Att de många orsakerna o ändamålenliga konsekvenserna i skapelsen har EN orsak: Gud.

Ja, så kan man ju tro om man vill.
Det går inte att bevisa att det förhåller sig så.
Det går inte heller att bevisa motsatsen.
Vad som återstår är att tro.
För en ateist existerar bara saker som går att bevisa påtagligt. (fysiskt)
Filosofiskt existerar dessutom allt övrigt i vår tankevärld, men på ett annat plan, (metafysiskt)

Illusionen
Inlägg: 385
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Illusionen » 09 aug 2018 15:35

xion skrev:
531bts skrev:Den biologiska rörelsen mot "en förbättring för arten" dvs evolutionen, är inte orsakslös. Den är ett kommplicerat nätverk av många orsaker o konsekvenser, där utvecklingen till synes gått mot kroppar med möjlighet till högre medvetandegrad. Den rörelsen, evolutionen, menar jag inte är orsak till sig själv. Jag menar att den lika gärna kan vara belägg för att den som helhet är ett uttryck från ETT medvetet väsen. Att de många orsakerna o ändamålenliga konsekvenserna i skapelsen har EN orsak: Gud.

Ja, så kan man ju tro om man vill.
Det går inte att bevisa att det förhåller sig så.
Det går inte heller att bevisa motsatsen.
Vad som återstår är att tro.
För en ateist existerar bara saker som går att bevisa påtagligt. (fysiskt)
Filosofiskt existerar dessutom allt övrigt i vår tankevärld, men på ett annat plan, (metafysiskt)


"Allt har sin skönhet, men det är inte alla som ser den." /Confucius

Användarvisningsbild
Algotezza
Inlägg: 16422
Blev medlem: 21 jul 2006 21:36
Ort: Lund
Kontakt:

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Algotezza » 15 aug 2018 16:20

Vad menas med troende? Tro på Gud och Guds existens? Övertygad därom via logik och förnuft eller via känsla och erfarenhet eller båda-och? Vad skulle poängen vara att tvinga sig att tro, om det alls är möjligt? Har det fördelar i en viss situation att man tror kan man spela troende.

Esther
Inlägg: 6527
Blev medlem: 15 jan 2018 19:53
Ort: Österlen

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Esther » 16 aug 2018 09:48

531bts skrev:1. Den biologiska rörelsen mot "en förbättring för arten" dvs evolutionen, är inte orsakslös.
2. Den är ett kommplicerat nätverk av många orsaker o konsekvenser, där utvecklingen till synes gått mot kroppar med möjlighet till högre medvetandegrad.
3. Den rörelsen, evolutionen, menar jag inte är orsak till sig själv. Jag menar att den lika gärna kan vara belägg för att den som helhet är ett uttryck från ETT medvetet väsen.
4. Att de många orsakerna o ändamålenliga konsekvenserna i skapelsen har EN orsak: Gud.Tillåt mig en liten uppställning av början på en analys av det du skrev - så att jag inte föregår dig och inbillar mig att jag till punkt och pricka förstod din intention och därmed mening i det du skrev ovan.
Och sedan - svarar på den egna tolkning jag gjort av det du skrev - fullständigt övertygad om att JAG fattade allt du menade och förstod helt och fullt vad du skrev och DÄRFÖR kan ge det perfekta och rätta svaret på det du skrev (helst av allt visa min makt genom att bara säga emot dig!!! Och påstå motsatsen utan att vidare vidlägga bevis för min egen ståndpunkt - för då är vi helt MODERNA).

1. FRÅGA: hur vet vi, mäter vi vad som är en "förbättring" - vem ställer upp dessa parametrar och inom vilket område sker "förbättringen" - är det genom att vi blir mer moraliska och tar större hänsyn till våra medmänniskor och behandlar dem med ökad värdighet för deras liv, egendom och vad de har för behov? Eller är det i ett kallt kunnande utan moral? Eller är det i tekniskt kunnande = hantera apparater vi köper? Eller var exakt sker denna "förbättring" och hur mäts den?

2. Hur kan en kropp - ett biologiskt samlat nätverk av muskler, ben, vävnad, celler, organ mm - ha medvetande? Brukar inte medvetande vara kopplat till hjärnans funktioner? OM medvetandet är kopplat till hjärnans funktioner hur mäter vi vad en medvetandegrad är? I jämförelse med exakt vad? En masks, hunds, träds, stol, berg medvetandegrad?

3. Hur vet vi att just den definitionen av "evolution" dvs utveckling - just är något som sker i allt (bergen blir annorlunda och mer utvecklade - träden utvecklas till att bli fåglar mm, aporna blir det, hästarna blir det, maskarna blir det, krokodilerna blir det, hajarna blir det, örnen blir det) inte är orsak till sig själv? Vad har vi för bevis för detta? Och sist men inte minst visa på det belägg - du talar om - som skulle kunna återföra den fiktiva utveckligen som då ska fortgå där bergen långsamt men säkert utvecklas till träd och träden till fåglar och fåglarna till människor --- till Namnet Gud.

4. Förklara begreppsligt vad innehåller (egenskapsmässigt) och hur visar vi och bevisar att Namnet - Gud - verkligen innehåller de egenskaper som vi tillskriver Honom (en person mao). Och var är skillnaden mellan en person och ett väsen?
Veritas vos liberabit

531bts
Inlägg: 280
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav 531bts » 23 aug 2018 10:31

Esther:
1. Vad människan kan iaktta i det vi kallar evolution är att de yttre naturliga omständigheterna o individens förmåga att hantera dessa, styr förändringen. Det har visat sig att människans kropp med den mest avancerade utrustningen för medvetandegrad, klarat sig mycket bra trots den i övrigt o i jämförelse med andra arter, förhållandevis klena o känsliga kropp vi utrustats med. Den moraliska, etiska förändringen är inte direkt evolutionärt betingad, de är konsekvenser av den, till skillnad från andra arter, mänskliga tankeförmågan. Det är oklart huruvida etiska, moraliska o kulturella aktiviteter direkt påverkar DNA o därmed den evolutionära, biologiska utvecklingen.

2. Nix, hjärnan är inte synonymt med medvetande, den är ett avancerat organ att hantera det som faller in på medvetandet. Medvetandet är förmågan att erfara, VAD som faller in på medvetandet styrs av den av naturen/evolutionen utvecklade kroppen. Omfånget av vad medvetandet kan erfara är betingat av vilken kropp medvetandet är anknutet till. Medvetandet som förmåga att erfara är densamma hos alla levande varelser, Gud inkluderad.

3. Vi kan inte "veta" mer än det som uppenbarar sig för våra sinnen allt annat är mer eller mindre övervägda o sannolika tolkningar. Mycket tyder på att det biologiska skiktet utgör ETT system vars rörelse o förändring sannolikt överensstämmer med det evolutionen beskriver. Den är just en beskrivning inte ett filosofiskt/etiskt ställningstagande om orsaken, syftet eller det slutgiltiga målet med den biologiska förändringen, rörelsen, utvecklingen i naturen.
Jag som tror på Gud menar att rörelsen i det biologiska skiktet, beskrivet som evolution, är ett uttryck från ett levande väsen, Gud. Meningen med skapelsen o den biologiska utvecklingen är från Helhetens, Guds perspektiv att söka sällskap med sina likasinnade delar, inom sig. Att den ingående delen, människan på samma sätt som Gud, om sig själv medveten varelse, får en tillräckligt utrustad kropp för att kunna leva i, av o förhållande till skapelsen. Med en medfödd, typiskt mänsklig, förmåga att, vid sidan av de kroppsbevarande behoven, ha ett obegränsat teoretiskt perspektiv på hela tillvaron. Vilket gör det möjligt att förstå situationen o sammanhanget. Samt att via det mänskliga heltäckande språket i dialog kunna kommunicera situationen, o därigenom dels förverkliga delarnas medfödda behov att bli förstådd, älskad sinsemellan o genom det förhållande som då uppstår mellan delarna o deras organisering av samlevnad, samhällsbyggen. Förhoppningen är då att om människan, delen förstår, lever med insikt om det älskvärda i skapelsen, organiserar en samlevnad Helheten, Gud erfar som sällskap, kärlek.

4. Personlighet är knutet till identifiering, vilket i sin tur äger rum i tankesinnet. Det är människans lott; det är oundvikligt att erfara tillvaron som momentant god, ond eller neutral. En nödvändig instrumentering så att vi kan orientera oss för överlevnad. Att tankesinnet förirrar sig i berättelser o det upplevt goda som begär, åtrå o det onda som motvilja, avsky, hat är grunden för det människan identifierar som sin alldeles unika personlighet.
För det finns ingen vare sig nödvändighet eller möjlighet för Gud. Tankesinnet, var identifikationen börjar o slutar, är knutet till den ingående delen, människan, den kan vara till nytta o berikande om den står till förfogande för den allmängiltiga verkligheten o den kan vara det största hindret om den görs till ett från verkligheten avskilt unikum. Guds "personlighet" är uttrycket dvs skapelsen.

Esther
Inlägg: 6527
Blev medlem: 15 jan 2018 19:53
Ort: Österlen

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Esther » 23 aug 2018 13:14

531bts skrev:Esther:
1. Vad människan kan iaktta i det vi kallar evolution är att de yttre naturliga omständigheterna o individens förmåga att hantera dessa, styr förändringen. Det har visat sig att människans kropp med den mest avancerade utrustningen för medvetandegrad, klarat sig mycket bra trots den i övrigt o i jämförelse med andra arter, förhållandevis klena o känsliga kropp vi utrustats med. Den moraliska, etiska förändringen är inte direkt evolutionärt betingad, de är konsekvenser av den, till skillnad från andra arter, mänskliga tankeförmågan. Det är oklart huruvida etiska, moraliska o kulturella aktiviteter direkt påverkar DNA o därmed den evolutionära, biologiska utvecklingen.

2. Nix, hjärnan är inte synonymt med medvetande, den är ett avancerat organ att hantera det som faller in på medvetandet. Medvetandet är förmågan att erfara, VAD som faller in på medvetandet styrs av den av naturen/evolutionen utvecklade kroppen. Omfånget av vad medvetandet kan erfara är betingat av vilken kropp medvetandet är anknutet till. Medvetandet som förmåga att erfara är densamma hos alla levande varelser, Gud inkluderad.

3. Vi kan inte "veta" mer än det som uppenbarar sig för våra sinnen allt annat är mer eller mindre övervägda o sannolika tolkningar. Mycket tyder på att det biologiska skiktet utgör ETT system vars rörelse o förändring sannolikt överensstämmer med det evolutionen beskriver. Den är just en beskrivning inte ett filosofiskt/etiskt ställningstagande om orsaken, syftet eller det slutgiltiga målet med den biologiska förändringen, rörelsen, utvecklingen i naturen.
Jag som tror på Gud menar att rörelsen i det biologiska skiktet, beskrivet som evolution, är ett uttryck från ett levande väsen, Gud. Meningen med skapelsen o den biologiska utvecklingen är från Helhetens, Guds perspektiv att söka sällskap med sina likasinnade delar, inom sig. Att den ingående delen, människan på samma sätt som Gud, om sig själv medveten varelse, får en tillräckligt utrustad kropp för att kunna leva i, av o förhållande till skapelsen. Med en medfödd, typiskt mänsklig, förmåga att, vid sidan av de kroppsbevarande behoven, ha ett obegränsat teoretiskt perspektiv på hela tillvaron. Vilket gör det möjligt att förstå situationen o sammanhanget. Samt att via det mänskliga heltäckande språket i dialog kunna kommunicera situationen, o därigenom dels förverkliga delarnas medfödda behov att bli förstådd, älskad sinsemellan o genom det förhållande som då uppstår mellan delarna o deras organisering av samlevnad, samhällsbyggen. Förhoppningen är då att om människan, delen förstår, lever med insikt om det älskvärda i skapelsen, organiserar en samlevnad Helheten, Gud erfar som sällskap, kärlek.

4. Personlighet är knutet till identifiering, vilket i sin tur äger rum i tankesinnet. Det är människans lott; det är oundvikligt att erfara tillvaron som momentant god, ond eller neutral. En nödvändig instrumentering så att vi kan orientera oss för överlevnad. Att tankesinnet förirrar sig i berättelser o det upplevt goda som begär, åtrå o det onda som motvilja, avsky, hat är grunden för det människan identifierar som sin alldeles unika personlighet.
För det finns ingen vare sig nödvändighet eller möjlighet för Gud. Tankesinnet, var identifikationen börjar o slutar, är knutet till den ingående delen, människan, den kan vara till nytta o berikande om den står till förfogande för den allmängiltiga verkligheten o den kan vara det största hindret om den görs till ett från verkligheten avskilt unikum. Guds "personlighet" är uttrycket dvs skapelsen.Fler frågor till din mycket intressanta betraktelse ...

1. hur vet vi exakt (det antyder du vi inte vet avseende moral/etiskt handlande) orsak och verkan - om det är den redan medfödda egenskapen (i religiöst språk uttryckt i Bibeln som: Gud skriver i våra hjärtan) eller förmodade inlärda moralen som formar vem man är - eller motsatsen - avsaknaden av moralen som formar vem vi är? Så styrs förändringen av att vi går från medfödda moraliska individer - under livet med andra - till omoraliska individer genom erfarenhet och inlärning ---och "detta" är evolutionen ---- eller att vi går från icke moraliska individer till att bli moraliska individer genom inlärning?

2. i detta kanske man måste skilja mellan olika slags medvetande - eftersom vi vet av forskningen att människor som är utanför en förmåga att erfara och uppleva via sinnen då de är i koma - uppfattar och hör allt som sker kring dem --- när de vaknar upp ur denna koma och berättar om det de varit med om ... så det finns väl ett slags "dagsmedvetande" där vi är sk "operativa" och andra slags medvetande? Eller? Att verkligen ERFARA Gud är synonymt hos alla människor med samma - visshet - som att man själv existerar och lever = dvs grundläggande basal existens. Har du någon förklaring till detta att inte alla levande människor förmår uppleva Gud?

3 - återkommer mer exakt till detta...

4. Den medfödda unika individ/person vi är menar du är knuten till identifiering med --- det utanför oss? Eller missförstår jag dig? Och identifierar du Gud (Namnet) med skapelsen? Det vill säga synonymt med en panteistisk syn på individen : Gud?
Veritas vos liberabit

531bts
Inlägg: 280
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav 531bts » 24 aug 2018 14:34

Människan föds med barnasinnet dvs medvetandet står i direkt relation till ett obesudlat tankesinne med ett naturligt behov att delta, förstå o lära av tillvaron på dess villkor. Tillvaron, skapelsen talar till barnet o barnasinnet bemöter den som självklar o allmängiltig. De tidigare födda gör vad dom kan för att kväva barnets naturliga frågor o ersätter dom med självförverkligande, differentiering o tävlingsanda. Ett umgänge med de incitamenten kräver spelregler dvs moral. En inlärd o traderad kod för att samlevnaden ska bli dräglig. Moral som beteendestyrning kräver morot o piska. Av människor påhittade konsekvenser med belöning o bestraffning, dvs juridik. Öga för öga, tand för tand, den genom historien förhärskande grundtanken för "rättvisa".
Alternativet är filosofisk förståelse o insikt om meningen med verkligheten o det mänskliga livet o därav följande etablering i etik. Genom att använda tankesinnet o det mänskliga språket till sitt yttersta syfte: att i dialog komma fram till en självklar o allmängiltig förståelse om meningen med hela verkligheten o Guds arrangemang av skapelsen.
Liknelse: den som förstår meningen med t.ex. en bil förhåller sig inte på samma sätt till bilen som den som i detalj kan redovisa minsta kugghjuls o skruvs placering o funktion, men som inte har en susning om vad bilen i sin helhet ska användas till, som inte förstår bilens mening. Det är så jag betraktar de ateister som åberopar vetenskapen som stöd för sin idé om ett dött o meningslöst universum, de är "verklighetsteknologer"! De känslomässiga följderna av ett umgänge o samhälle med en sådan förhärskande verklighetsbild är inte sällan ångest, vanmakt, vankelmod, handlingsförlamning, en känsla av att inte vara helt förstådd o älskad. Det sista får i sin tur följder där vi kastar oss i armarna på varandra vid minsta stimuli av könssinnet med oöverlagda parförhållanden, "äktenskap". Där bröllopsfesten var höjdpunkten o resten en resa mot skilsmässa. Eftersom reproduktionen o familjebildning är stommen i alla samhällen, leder naturligtvis, alla sådana samhällsbyggen, förr eller senare till "moraliskt förfall" o så småningom även till "moralisk uppryckning", det går i cykler. De är inte solida, hållbara.
Moral är tankekonstruktioner, överenskommelser o inte på något sätt inbyggda i vårat DNA eller införlivade i vår själ av ngn gudomlig kraft. De förändras över tid. De har sitt ursprung i det mänskliga medvetandet o i sysselsättningen, samarbetet för tillfredsställandet av de kroppsbevarande behoven: vatten, värme, fast föda, sömn o reproduktion.

Medvetandet: nej det finns inte olika slags medvetande. Medvetande är allt levandes förmåga att erfara, ta emot intryck o uttrycka behov. Antingen är du vid medvetande, medvetslös eller död. Däremot är det som berör medvetandet mångfacetterat. Det beror på kroppen det är anknutet till samt omgivning. Medvetandet anknutet till en fullt fungerande kropp har ingen lokalitet, det är anknutet till hela kroppen, o berörs växelvis, beroende på riktad uppmärksamhet, aktuellt behov, de olika sinnesintrycken o de kroppsliga organen.

Esther
Inlägg: 6527
Blev medlem: 15 jan 2018 19:53
Ort: Österlen

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Esther » 25 aug 2018 07:40

Jaha... det var en av de mest intressanta betraktelse jag har läst... Frågar mig.. på vilken bas (varifrån, på vad) baserar du det du tänker kring människan? Har du källor? Var har du fått dessa tankar ifrån? Har du läst detta?
Och sist men inte minst - medvetandet.... var har du läst detta? Eller är det bara funderingar du delar med dig?
Berätta.
Veritas vos liberabit

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 4243
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Anders » 25 aug 2018 09:15

Esther skrev:
1. FRÅGA: hur vet vi, mäter vi vad som är en "förbättring" - vem ställer upp dessa parametrar och inom vilket område sker "förbättringen" - är det genom att vi blir mer moraliska och tar större hänsyn till våra medmänniskor och behandlar dem med ökad värdighet för deras liv, egendom och vad de har för behov? Eller är det i ett kallt kunnande utan moral? Eller är det i tekniskt kunnande = hantera apparater vi köper? Eller var exakt sker denna "förbättring" och hur mäts den?

2. Hur kan en kropp - ett biologiskt samlat nätverk av muskler, ben, vävnad, celler, organ mm - ha medvetande? Brukar inte medvetande vara kopplat till hjärnans funktioner? OM medvetandet är kopplat till hjärnans funktioner hur mäter vi vad en medvetandegrad är? I jämförelse med exakt vad? En masks, hunds, träds, stol, berg medvetandegrad?

3. Hur vet vi att just den definitionen av "evolution" dvs utveckling - just är något som sker i allt (bergen blir annorlunda och mer utvecklade - träden utvecklas till att bli fåglar mm, aporna blir det, hästarna blir det, maskarna blir det, krokodilerna blir det, hajarna blir det, örnen blir det) inte är orsak till sig själv? Vad har vi för bevis för detta? Och sist men inte minst visa på det belägg - du talar om - som skulle kunna återföra den fiktiva utveckligen som då ska fortgå där bergen långsamt men säkert utvecklas till träd och träden till fåglar och fåglarna till människor --- till Namnet Gud.

4. Förklara begreppsligt vad innehåller (egenskapsmässigt) och hur visar vi och bevisar att Namnet - Gud - verkligen innehåller de egenskaper som vi tillskriver Honom (en person mao). Och var är skillnaden mellan en person och ett väsen?


Kortare svar

1. Medellivslängd ytterst, sen välbefinnande
2. Finns många mått både psykovetenskapligt och inom hjärnforskningen
3. Empiri, den modellen är bortom allt rimligt tvivel riktig. Jordan Peterson jobbar rätt hårt för att koppla ihop det religiösa med det naturvetenskapliga
4. Gud är något som mer eller mindre definieras, de egenskaper Gud har är dem vi ger Honom. En person är en Homo Sapiens. Ett väsen är något icke-materialistiskt som tycks ha ett medvetande.
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 4243
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Anders » 25 aug 2018 09:33

531bts skrev:Människan föds med barnasinnet dvs medvetandet står i direkt relation till ett obesudlat tankesinne med ett naturligt behov att delta, förstå o lära av tillvaron på dess villkor. Tillvaron, skapelsen talar till barnet o barnasinnet bemöter den som självklar o allmängiltig. De tidigare födda gör vad dom kan för att kväva barnets naturliga frågor o ersätter dom med självförverkligande, differentiering o tävlingsanda. Ett umgänge med de incitamenten kräver spelregler dvs moral. En inlärd o traderad kod för att samlevnaden ska bli dräglig. Moral som beteendestyrning kräver morot o piska. Av människor påhittade konsekvenser med belöning o bestraffning, dvs juridik. Öga för öga, tand för tand, den genom historien förhärskande grundtanken för "rättvisa".
Alternativet är filosofisk förståelse o insikt om meningen med verkligheten o det mänskliga livet o därav följande etablering i etik. Genom att använda tankesinnet o det mänskliga språket till sitt yttersta syfte: att i dialog komma fram till en självklar o allmängiltig förståelse om meningen med hela verkligheten o Guds arrangemang av skapelsen.
Liknelse: den som förstår meningen med t.ex. en bil förhåller sig inte på samma sätt till bilen som den som i detalj kan redovisa minsta kugghjuls o skruvs placering o funktion, men som inte har en susning om vad bilen i sin helhet ska användas till, som inte förstår bilens mening. Det är så jag betraktar de ateister som åberopar vetenskapen som stöd för sin idé om ett dött o meningslöst universum, de är "verklighetsteknologer"! De känslomässiga följderna av ett umgänge o samhälle med en sådan förhärskande verklighetsbild är inte sällan ångest, vanmakt, vankelmod, handlingsförlamning, en känsla av att inte vara helt förstådd o älskad. Det sista får i sin tur följder där vi kastar oss i armarna på varandra vid minsta stimuli av könssinnet med oöverlagda parförhållanden, "äktenskap". Där bröllopsfesten var höjdpunkten o resten en resa mot skilsmässa. Eftersom reproduktionen o familjebildning är stommen i alla samhällen, leder naturligtvis, alla sådana samhällsbyggen, förr eller senare till "moraliskt förfall" o så småningom även till "moralisk uppryckning", det går i cykler. De är inte solida, hållbara.
Moral är tankekonstruktioner, överenskommelser o inte på något sätt inbyggda i vårat DNA eller införlivade i vår själ av ngn gudomlig kraft. De förändras över tid. De har sitt ursprung i det mänskliga medvetandet o i sysselsättningen, samarbetet för tillfredsställandet av de kroppsbevarande behoven: vatten, värme, fast föda, sömn o reproduktion.

Medvetandet: nej det finns inte olika slags medvetande. Medvetande är allt levandes förmåga att erfara, ta emot intryck o uttrycka behov. Antingen är du vid medvetande, medvetslös eller död. Däremot är det som berör medvetandet mångfacetterat. Det beror på kroppen det är anknutet till samt omgivning. Medvetandet anknutet till en fullt fungerande kropp har ingen lokalitet, det är anknutet till hela kroppen, o berörs växelvis, beroende på riktad uppmärksamhet, aktuellt behov, de olika sinnesintrycken o de kroppsliga organen.


Är på mitt krassa humör idag:
Kultur behövs. Barnet måste formas för att uppfattas drägligt av sin omvärld. Annars blir det ensamt och olyckligt. En kristen uppfostran är ok liksom en ateistisk, de är inte särskilt olika. Tänka religiöst och filosofiskt tycker jag man skall uppuntra barn att göra hemma i sin kammare, finns ingen motsättning där. Kan man inte tänka humanistiskt lär man inte funka särskilt bra.
Vad det gäller skilsmässa, barn - inte, inte barn - ok.
Medvetande - bara dumt att definiera egentligen, alla vet vad det är. Jag har inget medvetande utanför min hjärna, och de enda medvetanden jag tycker mig registrera är i hjärnor. En dator kommer aldrig få ett medvetande.
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12238
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Pilatus » 25 aug 2018 10:13

Anders skrev:Jag har inget medvetande utanför min hjärna, och de enda medvetanden jag tycker mig registrera är i hjärnor.

Medvetandet handlar ju om att vi har en viss överblick om vad som händer i nervsystemet och att vi kan göra oss en föreställning om oss själva. Hela nervsystemet har del i vad vi erfar och känner, skadar vi en tå så tenderar hela vår uppmärksamhet att snabbt skapa oss en föreställning om hur illa det kan vara, eller att det handlar om något övergående. Fokus kan då återgå till något mer väsentligt, bullbakning i tv4 eller funderingar om hur vi skall förstå filosofiska begrepp som transcendens.
Anders skrev:En dator kommer aldrig få ett medvetande.

En definitionsfråga och en fråga om hur datorn är konstruerad. Vad skall den göra?

531bts
Inlägg: 280
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav 531bts » 25 aug 2018 12:12

Esther: basen är Guds universitet dvs förmånen att vara född människa o delta i skapelsen. Att avhålla sig från att låta tankesinnet o språket falla till föga för tidsfördriv o sällskapslekar. Att ständigt påminna sig om människan som medveten del i skapelsen, att vi betraktar Gud inifrån, att Gud är Helheten med sina likasinnade delar inom sig. Att Guds behov av kärlek sammanfaller med människans: människan från sin position inifrån skapelsen o Gud från sin position som Helhet, med behovet riktat inåt mot sina likasinnade delar. Skapelsen är Guds "talan" till sina delar o låter vi skapelsen vara först o vår perception o kommentarer överensstämma med hur den faktiskt uttrycker sig, kan vi via filosofi pröva om skapelsen duger för sitt syfte: att människan kan leva i ett ostört förhållande till varandra o Gud.
Dessutom har jag haft stor nytta av en gammal inåtriktad forskningsmetod för att nå insikt i förhållandet medvetande-kropp.
Mina lärofäder o inspiratörer: Stefan Hlatky, J. Krishnamurti, S.N Goenka.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 12238
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kan man tvinga sig till att bli troende?

Inläggav Pilatus » 25 aug 2018 13:55

531bts skrev:Esther: basen är Guds universitet dvs förmånen att vara född människa o delta i skapelsen.

Hur menar du, ingår inte allt liv i "skapelsen"? Är inte hela universum en del av Big Bang eller skapelsen? Ett slags medvetenhet finns i allt som är levande. Att se människan (Homo sapiens) som en medveten varelse är ju ok, men betyder det att allt annat liv saknar medvetande? Hur går det att förena med darwinismen? Gjorde gud ett undantag här?


Återgå till "Religion och andlighet"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster