Religion, mening och placebo

Traditionella religionsriktningar, men även andlighet ur ett mer generellt perspektiv.

Moderator: Moderatorgruppen

xion
Inlägg: 1934
Blev medlem: 22 mar 2016 08:09

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav xion » 09 nov 2019 14:36

Illusionen skrev:Xion,

Låt oss acceptera ömsesidigt att vi har helt olika åsikter och värderingar. Det förefaller m a o
osannolikt att förutsättningar skulle finnas för att vi skulle komma till samstämmiga slutsatser.
Jag har av det skälet, under senare tid, valt att avstå från att kommentera dina inlägg.
Om du tillåter, är mitt råd, att du avstår från att läsa och kommentera mina inlägg.

Citat från ett av mina tidigare inlägg,

”Det är möjligt att jag hade för högt ställda förväntningar på vad ett forum för filosofi lämpligen
bör avhandla, när jag gjorde entre´ här på FF för ett antal år sedan.

Ett rimligt inledande antagande var, i mitt fall, att det inte räcker med att återkommande
enbart citera känd information från Wikipedia, Einstein, Kant m fl, för att ett inlägg av flertalet
skall uppfattas som intressant, utan det krävs även något nytt och kreativt, för att inläggen
i fråga ska ha något av filosofiskt värde att tillföra.


Mot denna bakgrund, och utan egentlig kunskap i filosofi startade jag (en gammal pensionerad
båtbyggare) tråden, Vad utgör medvetandets referens ?, den 05 sep 2013.
En delmålsättning var att uppmärksamma att svar saknas på flera fundamentala frågor
inom fysiken, och redovisa några egna förslag till svar, baserade på nya infallsvinklar.
Tråden har i dag > 190.000 visningar, vilket är långt utöver mina ursprungliga förväntningar.

Flertalet Inlägg här på FF håller enligt min personliga uppfattning låg klass, och har
karaktär av "ej förankrat godtyckligt tyckande”. När jag ställt frågor om vad som
utgör grund/förankring för ”tyckandet” får jag sällan något bra svar, eller inget svar alls.

Några besserwissers, som själva saknar svar på de fundamentala frågorna, har likväl känt
sig kallade att upplysa mig om att jag ”inte vet vad jag talar om”, och att mina inlägg ”äcklar”
dem, mm. Varför man då, som vissa, fortsätter att läsa mina inlägg kan ju tyckas märkligt.
Trots dessa uppmuntrande tillmälen, och att tråden avslutats, tickar visningarna överraskande på.

Personligen tror jag det skulle ha en sanerande effekt om de som ohämmat och anonymt tar sig
friheten att skriva kritiska omdömen om andras inlägg, hade kurage att självmant presentera sig,
och ange vad de vill uppnå med sina inlägg, och vad nytt de anser sig själva ha bidragit med.


Vad nytt har du bidragit med xion ?

/ Illusionen

Pax vobiscum

https://www.youtube.com/watch?v=aRue8CY5tYg

Jag har bidragit med massor av inlägg i de mest skiftande ämnen.
Jag begär inte att någon ska gilla eller instämmma i det jag skriver.
Jag kan returnera frågan. Vad har du bidragit med?
Du har bidragit med "Vad utgör medvetandets referens", en massa matenatik och begrepp som ingen hittills har begripit.
Det enda som jag anser vara av värde är frågorna du ställde inledningsvis.
Frågor är alltid bra. De tvingar en att tänka.

Användarvisningsbild
Marksa
Inlägg: 1484
Blev medlem: 27 dec 2003 21:44

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Marksa » 09 nov 2019 15:03

Smisk skrev:
Marksa skrev: Medvetenhet är vår essens. Ja visst. och jaget är en illusion om man fördjupar sig i denna tradition. Medvetandet som uppstår ur den grå massan i hjärnan och är något annat än dess beståndsdelar. Eller ser du hellre att medvetandet är separat från den grå massan.


Inget är separat från universum/existensen. Ur vedantas perspektiv är medvetenhet samma sak som existens och därför använder man det för att beskriva den "andliga relationen" vi har med universum. Alltså, ett med essensen av universum, som är existens, medvetenhet.


Det låter fint när det sägs på detta vis, men om man inte har denna övertygelse så blir det lika med att allt jag är är allt som allt annat är. Kanske en utlösande frigörelse i en ultimat yoga eller meditations övning att uppleva att lösas upp i Brahman, positivt för stunden men kanske inte helt användbart under andra delar av livet.
Kan man förövrigt beskriva och förstå en "andlig relation" fullödigt utan att delvis uppleva den.

Smisk skrev:Jag har ingen uppfattning om hjärnan vs medvetandet ur ett vetenskapligt perspektiv. Däremot tänker jag mig inte att det är så att atomers beteenden av slump formar liv, hjärnor och medvetandet som ett epifenomen av detta. Istället tänker jag mig att en utvecklingskedja uttrycker universums egenskaper och beteende och att man får tänka sig att det är vad man ser. Medvetenhet är en integrerad del av universum precis som liv och atomer. :)


Men om man vill ha ett spirituellt liv utan att blanda in religion, och att det vilar på någon typ av grund. Så återstår förmodligen det vetenskapliga angreppssättet, märk väl att vetenskapen inte har alla svar, men den jobbar alltid vidare.
Så om Vedanta's och Buddismens anspråk på ett icke dualistiskt medvetande går att uppleva via övningar, och om dessa övningar gör mig mer medveten om mig själv och ger mig sinnesro att koncentrerar mig på det som är viktigt för mig och min omgivning. Då slår jag ett slag för medvetandeforskning och neurovetenskap. (inspirerad för närvarande av läsning av paret Annaka och Sam Harris).
Varje dag är en resa.

Användarvisningsbild
Marksa
Inlägg: 1484
Blev medlem: 27 dec 2003 21:44

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Marksa » 09 nov 2019 19:42

Illusionen skrev:.
Flertalet Inlägg här på FF håller enligt min personliga uppfattning låg klass, och har
karaktär av "ej förankrat godtyckligt tyckande”. När jag ställt frågor om vad som
utgör grund/förankring för ”tyckandet” får jag sällan något bra svar, och ofta inget svar alls.
Det som diskuteras i den här tråden utgör inget undantag, och det mesta tyder på att ni
inte förstår behovet
av att redovisa den grund/förankring era resonemang utgår från och vilar på.
Utan förankring saknar era påståenden substans, och är då ej trovärdiga.


Vad gör ett inlägg trovärdigt?
Många inlägg har väl karaktären av postmodern trötthet, och må då vara just det de är, ett konstaterande jaha, fanns det inget mer än detta at ta tag i, i livet, det var kul så länge det varade.
Många är väl också här för att ha någonstans att gå, i alla fall för en tid.
Annat är långa utlägg till försvar för en tro en övertygelse, endast baserat på känslan av att måste vara sant och då måste jag ju försvara det in på bara skinnet. Och ibland blir denna apologetic, riktigt bra. Har dock inte sätt det denna gång jag återkommit till forumet, Du "Illusionen"kommer närmast tror jag. Även om jag tappat bort mig ett antal gånger jag har läst här och på din hemsida.
Själv har jag snöat in mig på medvetandet, jaget från ett så vetenskapligt perspektiv som möjligt (möjligen parat med Vedanta och buddismen) inte har jag lyckats komma ut med några tillsynes nya uppenbarelser dock, ännu i alla fall. Men det är min resa, med testskott på FF.


Illusionen skrev:”Ett grundläggande problem vi inledningsvis står inför, när frågor om universums natur skall
utforskas och besvaras, är att förklara begreppet ”jaget” och dess subjektiva och komplexa
relation till vår verklighets s k rum-tid, alltså hur jaget, den subjektiva upplevelsen/förnimmelsen,
kan uppstå ur, och/eller kopplas via samband till, något materiellt. Frågeställningen om "jaget"
är att betrakta som en illusion (fri från våra atomära begrepp = ”perspektivgränsöverskridande”),
alternativt verkligt (beskrivbart inom ramen för det förnimbara), är därför fascinerande.
Frågan bör då rimligen ha den dignitet som krävs för att kunna göra anspråk på att vara en av
de mer fundamentala och obesvarade frågorna inom filosofin.
Hur kommer jaget in i er bild ?


Jaget vill jag diskutera med dig i ett annat inlägg. Jag förstår att här finns någon begreppsförvirring gentemot vad vad Vedanta och buddismen lär ut omkring illusionen kring jaget, eller så förstår jag inte hur du får ihop det.
Varje dag är en resa.

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 598
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Illusionen » 09 nov 2019 22:03

Marksa skrev:
Illusionen skrev:.
Flertalet Inlägg här på FF håller enligt min personliga uppfattning låg klass, och har
karaktär av "ej förankrat godtyckligt tyckande”. När jag ställt frågor om vad som
utgör grund/förankring för ”tyckandet” får jag sällan något bra svar, och ofta inget svar alls.
Det som diskuteras i den här tråden utgör inget undantag, och det mesta tyder på att ni
inte förstår behovet
av att redovisa den grund/förankring era resonemang utgår från och vilar på.
Utan förankring saknar era påståenden substans, och är då ej trovärdiga.


Vad gör ett inlägg trovärdigt?


Som exempel,

Så gott som samtliga diskussioner rörande universum och vår verklighet utgår från att RUM och TID,
redan existerar. Hur man kom dit, utelämnas alltid, liksom svaret på frågorna,
• Vad är TID?
• Vad är RUM?
• Vad utgör medvetandets referens?
Man försöker således besvara aktuella frågor om universum (via atomära begrepp) utifrån ett internt
RUM-TIDEN-perspektiv, utan att förklara medvetandets inkl ”jagets” roll och natur, och vad rum och tid
representerar. Då är resonemanget ej förankrat, och ej heller trovärdigt, enligt min åsikt.

För att resonemangen skall vara trovärdiga krävs det t ex "principer" som sammanhängande förklarar
och länkar de bakomliggande sambanden för rum och tid "bortom rumtiden".
I tråden, Vad utgör medvetandets referens ?, redovisas och förklaras sådana principer, bl a via MP och DRP.
MP baseras på ett enkelt BALANS-koncept, kombinerat med RESONANS-förutsättningar. Jag misstänker dock
att man sitter fast i verklighetens rum-tid inkl begrepp, och inte förstår att det finns dolda samband därutöver.
Observera att våra atomära begrepp är otillräckliga för att komplett beskriva aktuella samband.

De elektromagnetiska fälten, EMF, och fältens säregna egenskaper, har sedan länge fascinerat.
Fälten antyder att universum har dolda egenskaper som vårt medvetande ej förmår förnimma och tolka.
Personligen tolkar jag fälten som fenomen som verifierar "existens" av samband "bortom rumtiden".

Tråden, Vad utgör medvetandets referens ?, har jag valt att avsluta, då jag gett upp hoppet om att
någon skall förstå det jag skriver. Det krävs tydliga positiva signaler för att jag skall överväga att öppna
tråden igen. Det jag skriver i denna tråd är endast ett tillfälligt inhopp.

Så frågan (rörande trovärdighet) som väntar på svar lyder fortfarande,

Vad utgör grund/förankring för era påståenden ?


/ Illusionen

Pax vobiscum

https://www.youtube.com/watch?v=xTZgMQ7TVes

Smisk
Inlägg: 663
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Smisk » 11 nov 2019 08:56

Illusionen skrev:Min fråga löd,
Vad utgör grund/förankring för era påståenden ?
Då förväntar jag mig utförliga svar och inte ett antal frågor som jag redan besvarat i tråden,
Vad utgör medvetandets referens ?

Ditt inlägg är ett typiskt exempel på "ej förankrat godtyckligt tyckande”.

/ Illusionen


Vad du förväntar dig och vad jag gör verkar vara två olika saker :)

Jag förväntade mig att du skulle utveckla frågorna så jag kan svara på dem men det gjorde du inte.
Jag ser att du nämnt något man kan svara på här:

Illusionen skrev:"Det förnimbara universum är (enligt min uppfattning) en atomär tolkning som refererar till ”jaget”, och utgör därigenom en ”funktion” av ”medvetandets referens”. Innan det går att besvara din fråga behöver du alltså förklara begreppet ”jaget” och dess subjektiva och komplexa relation till vår verklighets s k rum-tid, m a o hur jaget, den subjektiva upplevelsen/förnimmelsen, kan uppstå ur, och/eller kopplas via samband till, något materiellt."


Med mina ord så är det inte medvetandet som är referensen utan psyket. Psyket är som användargränssnittet mot världen. Världen består av objekt och händelser och det kan vara det du menar med "atomär tolkning"? Men det får vi nog inte veta då du inte vill utveckla vad du säger.

Funktionen är att förhålla vår varelse till världen. Detta är vad jag talar om som meningssamband. Hela psyket fungerar genom en intern psykologisk modell av världen. Det är som handkontrollen till ett tv-spel, den ger kropp och psyke möjligheten att styra. Vår uppfattning av världen är där till stor del för att handkontrollen skall fungera. Jaget är funktionen på kontrollen som sammanställer den till en fungerande enhet vi vet var vi har. Utan jaget fungerar inte psyket. Vi måste veta var kontrollen är och var knapparna sitter och jaget har den funktionen.

Att detta har "uppstått" är för att världen, naturen och livet fungerar som det gör. Det finns inte EN orsak till det utan ett sett gäng faktorer. Det är så naturen fungerar, den fysiska naturen består av objekt, händelser och samband. Dessa samband är meningssamband. Förhållandet hjärnan har med världen finns GENOM naturens egna meningssamband. Hjärnan och psyket både består av dem och förhåller sig till dem genom hur hjärnans funktioner fungerar.

Medvetandets förhållande till detta fungerar så här:

https://www.youtube.com/watch?v=3vQHpfz ... e=youtu.be

Medvetandet är som det klara vattnet och psyket (meningfunktionen, handkontrollen) är som juicen. Det är psykets meningssamband, inklusive jaget, som förhåller medvetandet till världen. Medvetandet är en ren potential för medvetenhet och funktionen är medvetenhet.

Medvetenhet innehåller en potential att förhålla oss till psyket på ett sätt buddhismen värdesätter. Klippet visar ett sätt att peka ut något som har värde för en buddhistisk inställning till livet. Syftet är att inse att medvetenheten alltid är där den är och inte något som skall utvecklas i sig. Tanken som pekas ut är "always and already", alltså inget kan uppnås eller förändras, allt är redan "spontant komplett" av sig självt från medvetenhetens vinkel. Det är psyket som får det att se ut på annat sätt.

Med andra ord, medvetandet ÄR potentialen att se "allt är komplett". Medvetenheten är även ett med denna "alltings natur" som alltså är vår och naturens essens.

Smisk
Inlägg: 663
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Smisk » 11 nov 2019 09:09

xion skrev:Du verkar inte ha förstått vad filosofi är.
Filosofi är att låta tankarna flöda fritt och försöka se samband och att försöka förstå världen och människans villkor.
Du kallar det för "godtyckligt tyckande". En inställning som inte skiljer sig det minsta från detta ditt påstående.
Om du inte håller med om detta "godtyckliga tyckande", så får du väl tala om exakt vad du anser vara fel i sak.
Att avfärda allt utom dina egna ideer som "godtyckligt tyckande" tycker jag är snudd på oförskämt.


Håller med dig om detta. Det är för ofta många går in i en dialog med färdiga tankar där syftet är som att spela ett spel man kan vinna eller förlora. Som om man jämför vem som tänkt på rätt sätt. Att filosofera är att testa nya tankar och att flyta vidare på nya sätt ingår i flödet. Man kan så klart vara olika bestämd i detta flöde även om jag personligen inte tycker det är filosoferande om man inte ser nya vinklar och tänker nya saker.

Smisk
Inlägg: 663
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Smisk » 11 nov 2019 09:35

Marksa skrev:Det låter fint när det sägs på detta vis, men om man inte har denna övertygelse så blir det lika med att allt jag är är allt som allt annat är. Kanske en utlösande frigörelse i en ultimat yoga eller meditations övning att uppleva att lösas upp i Brahman, positivt för stunden men kanske inte helt användbart under andra delar av livet. Kan man förövrigt beskriva och förstå en "andlig relation" fullödigt utan att delvis uppleva den.


Marksa skrev:Men om man vill ha ett spirituellt liv utan att blanda in religion, och att det vilar på någon typ av grund. Så återstår förmodligen det vetenskapliga angreppssättet, märk väl att vetenskapen inte har alla svar, men den jobbar alltid vidare.
Så om Vedanta's och Buddismens anspråk på ett icke dualistiskt medvetande går att uppleva via övningar, och om dessa övningar gör mig mer medveten om mig själv och ger mig sinnesro att koncentrerar mig på det som är viktigt för mig och min omgivning. Då slår jag ett slag för medvetandeforskning och neurovetenskap. (inspirerad för närvarande av läsning av paret Annaka och Sam Harris).


Vetenskapen jobbar på det men å andra sidan har vetenskapen jobbat på det så länge vi kan hitta mänsklig historia :) Buddhismen och Vedanta om inte annat. Det är en inre vetenskaplig metod.

Vetenskapens metod är att:
1, samla data 2, tolka data 3, jämföra med de som gjort 1 och 2.
1, betrakta vårat inre från en medveten lins, 2, tolka det 3, jämför med de som gjort 1 och 2.

Detta måste göras experimentellt och med öppet sinne oavsett vilken data det gäller. För att förstå oss själva behöver syftet vara att ha en autentisk kontakt med vårat inre och det är något helt annat än objektiv fakta.

Jag tror att du antyder att det finns problem med andliga traditioner?
Det är väldigt lurigt att "förstå och navigera sin Själ" ;)

Det är en stig med fällor i alla riktningar. Jiddu Krishnamurti som du säkert känner till är ju en figur som gjort det till sin grej att peka ut dessa. Han va lite som jultomten som med sitt prat fick förvirrade barn att INTE tro på jultomten men ändå få presenter. Som den befriande prästen alla lyssnar på som släppt gud men ändå är präst.

Besatthet är en motsats till andlighet.

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 598
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Illusionen » 11 nov 2019 11:28

Smisk skrev:
Illusionen skrev:Min fråga löd,
Vad utgör grund/förankring för era påståenden ?
Då förväntar jag mig utförliga svar och inte ett antal frågor som jag redan besvarat i tråden,
Vad utgör medvetandets referens ?

Ditt inlägg är ett typiskt exempel på "ej förankrat godtyckligt tyckande”.

/ Illusionen


Vad du förväntar dig och vad jag gör verkar vara två olika saker :)


Ja, det är nog en bra sammanfattning. :)
Mitt koncept är förankrat, och förklarar bl a vad rum och tid representerar (enligt min uppfattning),
men har inget med min fråga till dig att skaffa, så lägg mina teorier åt sidan, nu gäller frågan
det du och andra hävdar, och hur trovärdiga era slutsatser är.
Resonemang som leder fram till den slutsats t ex teori man torgför UTGÅR från något, och det är
redovisning av vad det är, min fråga till er gäller, så låt oss göra ett nytt försök,
Vad utgör grund/förankring för era påståenden ?

/ Illusionen

Pax vobiscum

https://www.youtube.com/watch?v=tKL7ZOLRfNw

Smisk
Inlägg: 663
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Smisk » 12 nov 2019 08:45

Illusionen skrev:Så gott som samtliga diskussioner rörande universum och vår verklighet utgår från att RUM och TID,
redan existerar. Hur man kom dit, utelämnas alltid, liksom svaret på frågorna,
• Vad är TID?
• Vad är RUM?
• Vad utgör medvetandets referens?
Man försöker således besvara aktuella frågor om universum (via atomära begrepp) utifrån ett internt
RUM-TIDEN-perspektiv, utan att förklara medvetandets inkl ”jagets” roll och natur, och vad rum och tid
representerar. Då är resonemanget ej förankrat, och ej heller trovärdigt, enligt min åsikt.


Då du ignorerar dialoger och upprepar samma saker får jag ta det som är intressant i det du skriver och utveckla hur jag ser på det.
Jag har dock gjort det tidigare och det är inte så svårt så det är fortfarande oklart vad det är du är ute efter.

Tid är hjärnans sätt att sortera intrycken, alltså en del av hjärnans meningsuppfattning. Eftersom händelser finns i naturen har det ett värde att förnimma och förstå dem och där av har dessa egenskaper och förmågor utvecklats.

Rum är det fysiska utrymmet universum fyller med innehåll. Händelser är rummet, objekt och händelsers potential för existens.

Medvetandet är en medveten funktion att interagera med världen och psyket.

Dessa enkla summeringar är grundade i vetenskaplig kunskap och filosofiska reflektioner.

Dialog = när olika parter interagerar och delar sina tankar om något med varandra. Här ingår olika värden och perspektiv.

Nu är det din tur att svara på mina tankar, varssego :)

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 598
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Illusionen » 12 nov 2019 09:40

Smisk skrev:
Illusionen skrev:Så gott som samtliga diskussioner rörande universum och vår verklighet utgår från att RUM och TID,
redan existerar. Hur man kom dit, utelämnas alltid, liksom svaret på frågorna,
• Vad är TID?
• Vad är RUM?
• Vad utgör medvetandets referens?
Man försöker således besvara aktuella frågor om universum (via atomära begrepp) utifrån ett internt
RUM-TIDEN-perspektiv, utan att förklara medvetandets inkl ”jagets” roll och natur, och vad rum och tid
representerar. Då är resonemanget ej förankrat, och ej heller trovärdigt, enligt min åsikt.


Då du ignorerar dialoger och upprepar samma saker får jag ta det som är intressant i det du skriver och utveckla hur jag ser på det.
Jag har dock gjort det tidigare och det är inte så svårt så det är fortfarande oklart vad det är du är ute efter.

Tid är hjärnans sätt att sortera intrycken, alltså en del av hjärnans meningsuppfattning. Eftersom händelser finns i naturen har det ett värde att förnimma och förstå dem och där av har dessa egenskaper och förmågor utvecklats.

Rum är det fysiska utrymmet universum fyller med innehåll. Händelser är rummet, objekt och händelsers potential för existens.

Medvetandet är en medveten funktion att interagera med världen och psyket.

Dessa enkla summeringar är grundade i vetenskaplig kunskap och filosofiska reflektioner.

Dialog = när olika parter interagerar och delar sina tankar om något med varandra. Här ingår olika värden och perspektiv.

Nu är det din tur att svara på mina tankar, varssego :)


Väljer att inte kommentera det du skriver, och lämnar tråden.

/ Illusionen

lynx
Inlägg: 5096
Blev medlem: 18 maj 2012 12:30

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav lynx » 12 nov 2019 09:47

Jag tror du skulle uppskatta den här videon, Illusionen (och kanske någon annan med). Den berör både tid och rum, medvetande och energi. Beredd att vidga medvetandet? På med säkerhetsbältet :) !


Användarvisningsbild
Marksa
Inlägg: 1484
Blev medlem: 27 dec 2003 21:44

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Marksa » 12 nov 2019 12:52

Smisk skrev:Besatthet är en motsats till andlighet.Ett spirituellt liv (Andlighet) utan religion är att se medvetande/medvetenhet som något som faktiskt går att undersöka och utveckla. Att kunna se bortom det själviska. Att kunna identifiera flödet av tankar och andra stimuli för precis vad de är och inte falla för placebo förklaringar av tillvaron.

Besatthet är när man håller fast vid en fix ide till varje pris eller en andlighet som är skadligt för dig och din omgivning.
Varje dag är en resa.

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 598
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Illusionen » 12 nov 2019 16:50

lynx skrev:Jag tror du skulle uppskatta den här videon, Illusionen (och kanske någon annan med). Den berör både tid och rum, medvetande och energi. Beredd att vidga medvetandet? På med säkerhetsbältet :) !


Tack Lynx!

Det är ett intressant föredrag, som jag lyssnat på i sin helhet.
Det är roligt att det är du Lynx av alla, som här markant höjer nivån på diskussionen.
Är inte överraskad då jag under längre tid misstänkt att du har en skarp hjärna.
Så som diskussionen går här på FF är jag dock tveksam till att ge mig in i en ny diskussion.
Dock några tips till dig,
• I inledningen nämns det om partikeln som saknar referens.
Detta förefaller vara synonymt med förutsättningarna som gäller för DRP.
DRP är som du minns ”referensneutral”.
• När det hävdas att tid inte finns, utan skapas via medvetandet, är det sannolikt
en påtvingad bastard, då det i effekterna av DRP innefattas både positiv och negativ tid.
Det positiva och negativa balanserar m a o varandra i vissa avseenden
(notera att DRP gör atomen bottenlös pga referensneutraliteten).
• Det sägs även att allt är ”ett”. Även detta misstänker jag är en följd av att man ej
förstått konsekvenserna av DRP. DRP stipulerar ej "ett" utan ”dualitet”,
och banar därigenom väg för naturkonstanterna, εο och μο.

DRP beskrivs som en REFERENSNEUTRAL normerad ömsesidig VÄXELVERKAN, medan
FÖRNIMMELSEN, till skillnad från den balanserade växelverkan är, REFERENSBEROENDE.
∆Ø är således en följd av tillämpning av olika referenser, eller om man så föredrar, referensdifferens.
Förenklat kan hävdas att begreppet "rum-tid" därigenom "länkar samman" de olika referensperspektiven.
De strukturella polarisations-förskjutningar i G som blir följden av individuella maskeringar/förankringar
pga maskeringsprincipen, MP, medför att den strukturella balanspunkten ej längre är en punkt,
utan får den komplexa "sfäriska" karaktär som kännetecknar och symboliserar balanskriteriet ∆Ø.
I ∆Ø ryms dimensionerna/projektionerna som omnämns.

/ Illusionen

Pax vobiscum

https://www.youtube.com/watch?v=p3iYnHx8P0s

Smisk
Inlägg: 663
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Smisk » 13 nov 2019 08:41

Illusionen skrev:Väljer att inte kommentera det du skriver, och lämnar tråden./ Illusionen


Låt gå för det, jag hade blivit överraskad om något annat hände känner jag. Jag tolkar det som att det som inte stämmer med ditt sätt att se inte är intressant för dig och att kritiken att andra inte följer dina regler är intentionen att få andra att passa in i ditt synsätt.

Vad har du för grund för att det gäller... wut. :)

Smisk
Inlägg: 663
Blev medlem: 27 aug 2016 15:42

Re: Religion, mening och placebo

Inläggav Smisk » 13 nov 2019 10:13

Marksa skrev:Ett spirituellt liv (Andlighet) utan religion är att se medvetande/medvetenhet som något som faktiskt går att undersöka och utveckla. Att kunna se bortom det själviska. Att kunna identifiera flödet av tankar och andra stimuli för precis vad de är och inte falla för placebo förklaringar av tillvaron.

Besatthet är när man håller fast vid en fix ide till varje pris eller en andlighet som är skadligt för dig och din omgivning.


Jag tycker det där med att motsätta själviskhet med andlighet till viss del är en andlig fälla. Det blir lätt en besatthet av självlöshet. Det där med vad andlighet är är ett stort ämne som kan fylla flera trådar. Men kort så har jag perspektivet att existensen är en andlig scen och inget vi gör kan förändra detta. Vi kan inte bli andliga eller oandliga, det är en andlig fälla att tänka så. Den tanken är ett symptom på att delar av oss som inte erfar världen som en andlig scen och livet som andligt i grunden är närvarande.

De som tänker sig att de lever ett specifikt "spirituellt liv" separat från något annat lever i det symptomet. "Jag är en andlig person" är lika mycket motsatsen till andlighet som något annat man kan tänka sig är oandligt.

Det kräver rätt mycket kontext att kunna tala om sånna saker :)

Allt vi människor tar oss an är helt fullt med värden, regler och strävan att påverka. Att vi skall vara på ett visst sätt, "oegoistiska", är mest ett sätt att visa vad som är önskvärt för oss att andra är. Då andliga traditioner är fulla med sociala interaktioner krävs det att vi vet hur vi skall vara inför varandra. Den som är "mest andlig" har högst värde ;)


Återgå till "Religion och andlighet"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 6 och 0 gäster