Kriget mot tröttheten

Presentera dig själv, och lär känna andra medlemmar.

Moderator: Moderatorgruppen

SveMan
Inlägg: 22
Blev medlem: 22 jan 2019 21:13

Re: Kriget mot tröttheten

Inläggav SveMan » 24 jan 2019 12:25

lynx skrev:Sport?! Ja, det kanske man kan säga när jag tänker till, även om det förefaller wacko.

Nixpix, tant Lynx vill hjärna öra och se hur du resonerar. Jag är är inte sträng, men nyfiken :) Kan du ge en liten tant det förhoppningsfulla nöjet i hur du resonerar i den där meningen?

Du menar alltså detta:

Alternativet skulle ju vara att blunda för sanningen för att man har blivit betingad till emotionella tankespärrar, och det är en väg som jag inte vill gå.


?

Betingning är en till stor del omedveten process som man måste göra sig medveten om. Det sker inte automatiskt.

I det sociala sammanhanget utsätts vi för press i form av krav och förväntningar. Dessa kan vara av väldigt varierande slag. Eftersom vi är beroende av varandra, eftersom vi befinner oss i ett sammanhang, och eftersom det skulle vara svårt, omöjligt eller rentav destruktivt för oss att helt frigöra oss från vårt sociala sammanhang så formar vi förhållningssätt som fungerar i det dagliga livet och som underlättar på så vis att vi inte behöver tänka igenom varje situation för sig. Istället har vi då våra betingade förhållningssätt att falla tillbaka på. Det är en effektivisering av vår psykiska och sociala ekonomi som vi knappast kan fungera väl utan.

Men jag menar att det ändå gagnar den som söker efter frihet - inte absolut frihet, men relativ frihet, kontroll, medveten utveckling, handlingsfrihet, och inre sammanhang - att vara medveten om vilka betingade mönster som vi följer. Annars blir våra betingade förhållningssätt även spärrar som inte tillåter oss att tänka tankar som inte är underkastade sammanhangets regler och styrande principer.

Det är alltså en fråga om personlig utveckling på ett mentalt plan, som även påverkar hur vi väljer att leva, åtminstone i viss mån. För det är mycket i vårt sammanhang som vi inte kan kasta över ända, men genom små ändringar spelar det stor roll om vi är aktiva mentalt eller om vi bara följer betingade mönster. Det spelar stor roll om vi har en trygg inre bas att utgå ifrån eller om vi uteslutande försöker verka på andras baser. Att tillåta tankar som går på tvärs med sammanhanget innebär att vi släpper på spärrar och sätter saker och ting i perspektiv som till stor del förblir privata, men som ändå hjälper oss att förhålla oss till sammanhanget och som hjälper oss att välja och utvecklas, och bli den som vi är.

Användarvisningsbild
Algotezza
Inlägg: 16717
Blev medlem: 21 jul 2006 21:36
Ort: Lund
Kontakt:

Re: Kriget mot tröttheten

Inläggav Algotezza » 24 jan 2019 14:40

Välkommen SveMan.

Jag blir pigg av att inte vila, tar en cykeltur i stället. Skriver en hailu, gör en låt, tecknar. Skapande och vara i rörelse blir jag pigg av.

SveMan
Inlägg: 22
Blev medlem: 22 jan 2019 21:13

Re: Kriget mot tröttheten

Inläggav SveMan » 24 jan 2019 16:03

Algotezza skrev:Välkommen SveMan.

Jag blir pigg av att inte vila, tar en cykeltur i stället. Skriver en hailu, gör en låt, tecknar. Skapande och vara i rörelse blir jag pigg av.
Tack!

Jag håller med.

:!: :)

Men ibland behöver jag just intellektuell stimulans.

Esther
Inlägg: 6786
Blev medlem: 15 jan 2018 19:53
Ort: Österlen

Re: Kriget mot tröttheten

Inläggav Esther » 24 jan 2019 16:05

SveMan skrev:
Esther skrev:
SveMan skrev:Jag har inte påstått något sådant.

Fritt tänkande är att från det läge man befinner sig utforska olika logiska möjligheter så nära problemformuleringen som möjligt tills man antingen omformulerar problemet eller finner något slags svar på frågan eller lösning på problemet. Ibland är problemet inte klart formulerat från början utan yttrar sig som affekt, emotion eller påstående. Att tänka fritt är att inte utesluta några relevanta tankar, helt enkelt. Kunskaper spelar naturligtvis en viss roll i vad jag kallar fritt tänkande, men fritt tänkande leder ofta till att man ökar sin förståelse för saker som man redan hade lärt sig eller som man tidigare bara hade ytlig kännedom om. Fritt tänkande kan även leda till att man förkastar lärdomar på grund av bristande sammanhang eller finner synsätt som formulerar kunskapen på ett bättre sätt.

Fritt tänkande är inte detsamma som slumpmässigt tänkande, vilket är vad du verkar ha i åtanke när du påstår att det skulle innebära att man inte utgår ifrån något. Alla befinner sig någonstans när de tänker.Bra, ja... det är väl ungefär så jag gör. Det kan tillstöta lite problem i detta då inte alla kan följa och se relevansen i de associationer som kommer och många vill ha linjära diskussioner som nästintill slaviskt följer trådens ämne - eftersom vad som kan anses relevant inte är uppenbart.
...Relevansen är det är det som då utforskas om tankar kan spinna vidare.

Ja, ofta följer jag även spår som verkar irrelevanta. Det kan visa sig att de inte var irrelevanta för mig. Om man är säker på sin frågeställning så är det mer effektivt att följa spår som har relevans för den, men om man inte tillåter sig att växla perspektiv så kan det i slutändan innebära att man blundar för möjligheter som leder till ett mer meningsfullt vägval. Livsfilosofiskt gäller det att hitta sin inriktning. Inriktningen kan man ändra under resans gång, men det är ändå i förhållande till de grundläggande villkor som man ställer upp för sitt liv som relevanskriteriet är aktuellt. Relevans är något högst relativt - det är alltid relevans i förhållande till vad man vill uppnå - och det är viktigt att sätta upp villkor och mål, men det är mer fruktbart att se det som en pågående process än som ett arbete som ska göras klart så fort som möjligt. Vissa villkor kan vara mer beständiga än andra, för den delen. Det finns ju inget självändamål i att ändra sig hela tiden heller. En stabil grund är snarare att föredra. Men på en stabil grund kan man utvecklas genom att tänka fritt, eller kanske borde jag snarare säga ohämmat. Utan en stabil grund blir det nog svårare att tänka, eftersom man då inte har en verklighetsförankrad syn på sig själv, eller i alla fall ingen klar uppfattning om vad man värdesätter. Risken är ju att man då blir splittrad och får väldigt svårt att sortera ut det som är viktigt. Vi har visserligen kapacitet att tänka väldigt mycket, men vi är inte helt obegränsade. Objektivitet är i många situationer en vän, men i det stora hela är det en omöjlighet. Som sagt så befinner vi oss alltid någonstans. Man kan tänka ut idéer som verkar väldigt stora och sköna genom att bortse från sin situation, men det är inte konstruktivt eller praktiskt och risken finns att man fastnar i sina egna fantasier. På längre sikt är sannolikheten stor att det påverkar ens liv på ett destruktivt sätt, anser jag. Och det är inte bara individer som fastnar i sådana mönster utan även grupper och samhällen, tyvärr.

Om jag ska sammanfatta vad jag sagt som en aforism så säger jag att jag måste tåla att jag är underkastad många omständigheter för att kunna verka i frihet.


Intressanta tankar och genomtänkta (verkar det som :)) - om det är mindre målinriktat och mer organiskt (det man tar emot) där tex du läser något eller hör något ur vilket du väljer (intuitivt) ut en tråd och börjar följa den som sedan leder till en annan och där finns ytterligare trådar du kollar upp för att sedan återvända med det "nya" och försöka sammanbinda det (så fungerar jag...) --- som exempel kan jag ta när jag pluggade teoretisk filosofi i Lund - jag läste extracurriculum Jung, Einstein mm --- samt främst Kant för att balansera de logiska positivisternas tankar --- då breddar man det man läser och fördjupa delar i detta --- jag brukar vilja följa bärande tankar i vissa avgörande och viktiga filosofers verk och se var de kom ifrån och hur de transformerades samt spreds på bredare front samt vart dessa tankar även fann "fertil jord" och utvecklades till egna områden.

Tex kan jag hitta mycket av Kant i både Jung och Einstein - och mer än man kan ana - detta beror i sin tur på att Kant så att säga sammanfattade och drog egna slutsatser av det mesta som hade blivit gjort inom filosofin fram till hans dagar... att han kunde göra detta berodde i sin tur på att han undervisade i naturvetenskap och var lärare inom filosofin --- och ovanligt begåvad - (långt över medel).
Veritas vos liberabit

SveMan
Inlägg: 22
Blev medlem: 22 jan 2019 21:13

Re: Kriget mot tröttheten

Inläggav SveMan » 24 jan 2019 16:35

Esther skrev:
SveMan skrev:
Esther skrev:

Bra, ja... det är väl ungefär så jag gör. Det kan tillstöta lite problem i detta då inte alla kan följa och se relevansen i de associationer som kommer och många vill ha linjära diskussioner som nästintill slaviskt följer trådens ämne - eftersom vad som kan anses relevant inte är uppenbart.
...Relevansen är det är det som då utforskas om tankar kan spinna vidare.

Ja, ofta följer jag även spår som verkar irrelevanta. Det kan visa sig att de inte var irrelevanta för mig. Om man är säker på sin frågeställning så är det mer effektivt att följa spår som har relevans för den, men om man inte tillåter sig att växla perspektiv så kan det i slutändan innebära att man blundar för möjligheter som leder till ett mer meningsfullt vägval. Livsfilosofiskt gäller det att hitta sin inriktning. Inriktningen kan man ändra under resans gång, men det är ändå i förhållande till de grundläggande villkor som man ställer upp för sitt liv som relevanskriteriet är aktuellt. Relevans är något högst relativt - det är alltid relevans i förhållande till vad man vill uppnå - och det är viktigt att sätta upp villkor och mål, men det är mer fruktbart att se det som en pågående process än som ett arbete som ska göras klart så fort som möjligt. Vissa villkor kan vara mer beständiga än andra, för den delen. Det finns ju inget självändamål i att ändra sig hela tiden heller. En stabil grund är snarare att föredra. Men på en stabil grund kan man utvecklas genom att tänka fritt, eller kanske borde jag snarare säga ohämmat. Utan en stabil grund blir det nog svårare att tänka, eftersom man då inte har en verklighetsförankrad syn på sig själv, eller i alla fall ingen klar uppfattning om vad man värdesätter. Risken är ju att man då blir splittrad och får väldigt svårt att sortera ut det som är viktigt. Vi har visserligen kapacitet att tänka väldigt mycket, men vi är inte helt obegränsade. Objektivitet är i många situationer en vän, men i det stora hela är det en omöjlighet. Som sagt så befinner vi oss alltid någonstans. Man kan tänka ut idéer som verkar väldigt stora och sköna genom att bortse från sin situation, men det är inte konstruktivt eller praktiskt och risken finns att man fastnar i sina egna fantasier. På längre sikt är sannolikheten stor att det påverkar ens liv på ett destruktivt sätt, anser jag. Och det är inte bara individer som fastnar i sådana mönster utan även grupper och samhällen, tyvärr.

Om jag ska sammanfatta vad jag sagt som en aforism så säger jag att jag måste tåla att jag är underkastad många omständigheter för att kunna verka i frihet.


Intressanta tankar och genomtänkta (verkar det som :)) - om det är mindre målinriktat och mer organiskt (det man tar emot) där tex du läser något eller hör något ur vilket du väljer (intuitivt) ut en tråd och börjar följa den som sedan leder till en annan och där finns ytterligare trådar du kollar upp för att sedan återvända med det "nya" och försöka sammanbinda det (så fungerar jag...) --- som exempel kan jag ta när jag pluggade teoretisk filosofi i Lund - jag läste extracurriculum Jung, Einstein mm --- samt främst Kant för att balansera de logiska positivisternas tankar --- då breddar man det man läser och fördjupa delar i detta --- jag brukar vilja följa bärande tankar i vissa avgörande och viktiga filosofers verk och se var de kom ifrån och hur de transformerades samt spreds på bredare front samt vart dessa tankar även fann "fertil jord" och utvecklades till egna områden.

Tex kan jag hitta mycket av Kant i både Jung och Einstein - och mer än man kan ana - detta beror i sin tur på att Kant så att säga sammanfattade och drog egna slutsatser av det mesta som hade blivit gjort inom filosofin fram till hans dagar... att han kunde göra detta berodde i sin tur på att han undervisade i naturvetenskap och var lärare inom filosofin --- och ovanligt begåvad - (långt över medel).

Ja, personer med stor bildning är ofta läsvärda, om de också förmår att föra egna resonemang och i texten lägga fram åtminstone några tankar som är inspirerande för läsaren på ett personligt plan. Jag har också läst en del kända och mindre kända personers verk och det har sällan inneburit att jag i slutändan tyckte att det var meningslöst. Men för mig brukar det i slutändan leda till att jag spinner vidare utifrån min situation snarare än får mersmak och vill läsa ännu mer, och det verkar gälla även för de författare som jag uppfattade som personliga vänner eller förebilder under läsningen.

Esther
Inlägg: 6786
Blev medlem: 15 jan 2018 19:53
Ort: Österlen

Re: Kriget mot tröttheten

Inläggav Esther » 24 jan 2019 20:16

SveMan skrev:Ja, personer med stor bildning är ofta läsvärda, om de också förmår att föra egna resonemang och i texten lägga fram åtminstone några tankar som är inspirerande för läsaren på ett personligt plan. Jag har också läst en del kända och mindre kända personers verk och det har sällan inneburit att jag i slutändan tyckte att det var meningslöst. Men för mig brukar det i slutändan leda till att jag spinner vidare utifrån min situation snarare än får mersmak och vill läsa ännu mer, och det verkar gälla även för de författare som jag uppfattade som personliga vänner eller förebilder under läsningen.


Exakt... det sista du skriver att man relaterar detta till både egna erfarenheter eller livssituationer eller annat som kan vara av intresse eller aktuellt för att bättre förstå detta samt lägga in det i kontexter för ökad förståelse och anknytning är oerhört viktigt.
Det är som när man skriver papers på lärosäten och gestaltar för att få ner det abstrakta och teoretiska på det praktiska planet - samma process ;).
Veritas vos liberabit


Återgå till "Mötesplatsen"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst