Anonymitetsanering

Information till medlemmar.

Moderator: Moderatorgruppen

Är detta rimligt?

Ja det är nödvändigt. Har man inget att dölja så är det heller inget bekymmer.
0
Inga röster
Helt absurt, jag vill inte vara övervakad oavsett.
13
100%
Vet inte, osäker.
0
Inga röster
 
Antal röster: 13

Användarvisningsbild
Johan Ågren
Administratör
Inlägg: 3487
Blev medlem: 15 jan 2003 00:58
Ort: Gävle

Anonymitetsanering

Inläggav Johan Ågren » 27 jun 2008 11:16

Jag har blivit kontaktad av regeringskansliet (massutskick), och de tydliggör hur de ser på Internet och dess utveckling i framtiden. Alla forum och communities som inte faller under YFG http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6065.aspx kommer under nästa år att genomgå en sanering. Orsaken är den ökande oroligheten i världen och behovet av att strama upp informationsflödet. Detta är en förlängning av FRA-lagen. Behovet finns att kunna härleda skriven information på Internet till slutanvändare, och forum som filosofiforum är därför skyldiga att kunna tillhandahålla tydlig information om sina användare. Detta kommer inte att beröra enskilda webbsidor – där det redan går att spåra ansvariga publicister - utan enbart offentliga mötesplatser som just forum och communities.

Alla som tillhandahåller forum på Internet måste således tillfråga sina användare om att uppge korrekta personuppgifter inklusive personnummer, och tillika så måste loggfiler upprätthållas med användarnas IP-addresser. Listor på anonyma proxies tillhandahålls och ska hållas uppdaterat och automatiskt blockeras.

Vi har således fram till Januari nästa år på oss att ta ställning till hur vi ska förhålla oss. Efter detta kommer en utsedd kontrollgrupp att ges befogenhet att tillse att de nya reglerna efterföljs.

Jag har kollat upp den juridiska relevansen i detta och regeringskansliet utnyttjar vagheterna i BBS-lagen för att driva igenom dessa krav, och vad som rimligen anses ansvarsfullt av ansvarig publisist: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... t=1998:112

Vad anser ni om detta? Bilda dig först en uppfattning och läs sedan vad som står nedan:

Detta är ett hypotetiskt exempel/lögn.

/Johan

Användarvisningsbild
Zokrates
Inlägg: 10129
Blev medlem: 14 maj 2007 02:27

Inläggav Zokrates » 27 jun 2008 11:36

Bra initiativ Johan!

Jag är negativ till en sådan utveckling då jag anser att det skulle leda till att hämma oss att uttrycka våra åsikter. Känslan av att leva i en diktatur skulle bli alltför påtaglig. Det skulle också vara enkelt för samhället att därmed genom hot och påtryckningar tysta det fria ordet, idén förefaller absurd, men så är den samtidigt skrämmande nära att realiseras.

I en dylik framtid slutar jag helt att använda forum, bloggar mm. :roll:

Xinea
Inlägg: 212
Blev medlem: 21 maj 2008 19:55
Ort: Lund

Inläggav Xinea » 27 jun 2008 15:03

första gången håller jag med Zokrates....vill inte att andra har total kontroll över allt vad skriver och gör
Ab igne ignem.

Användarvisningsbild
FIG
Inlägg: 847
Blev medlem: 21 apr 2006 20:04
Ort: Bortom All Tid
Kontakt:

Inläggav FIG » 27 jun 2008 21:11

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Aj Aj:'(

Inte bra, Allas.
Johan du får väll göra så att du flytta din websida utlandet och kör https bara..

Men inte bra allas,
För er alla som vill följa vad som händer så gå in på.
http://www.stoppafralagen.nu/
http://stoppa-storebror.se/

Mvh FIG
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (MingW32)
Comment: http://getfiregpg.org

iD8DBQFIZTtWuh2qbEreFW8RAqTtAKCbl8KQSflCqhUnvsa6nflvDjycRQCeOAWv
+JixzoNUzJ13sviIdBiesFk=
=Wdeo
-----END PGP SIGNATURE-----

PS Nyckel för PGP, kontakta mig på msn.
Men kommihåg: Vi Alla Är Vilsen, Men Ändå Fångar I Denna Värd
www: Fig.Maxxflow.com
Mail: fig.ghd742@gmail.com

Justin Case
Inlägg: 3559
Blev medlem: 31 mar 2007 17:46

Inläggav Justin Case » 16 sep 2008 21:54

Inte bra. FRA-lagen innebär väl iofs redan automatiskt att all information som berörs av den här "förlängningen av FRA-lagen" blir lovligt byte för regeringen och andra uppdragsgivare redan genom enbart FRA-lagen. Men jag antar att man vill införa "förlängningen" för att den underlättar ytterligare för snabb övervakning av stora mängder info?

Som motvikt mot den förskjutning som de senaste åren skett i riktningen att makthavare får övervaka folket mer och mer, borde alla de makthavare, tjänstemän och avlyssnare som snart kommer att kunna granska vad en massa medborgare gör på internet, tvingas att enligt lag ha paparazzi efter sig dygnet runt, vara buggade och videofilmade från alla möjliga kameravinklar dygnet runt, genomgå ständiga lögndetektortester, få alla sina datorer, mobiler, anteckningsblock och liknande genomsökta av hundratals slumpvis utsedda medborgare med datorexpertis, vid slumpvisa tillfällen varje dygn, när som helst på dygnet, oanmält, så att dessa makthavare, tjänstemän och avlyssnare i praktiken aldrig vågar ens söka efter information om vanliga medborgare som de enligt folkmajoritetens åsikt inte har med att göra. Visst riskerar känslig information att läcka ut från regeringen om man inför ett sådant system, men då får de väl se till att ha rent mjöl i sina påsar då, så att de inte har något att dölja! Och inte tror de väl att folket skulle missbruka sådana övervakningsmöjligheter och informationen hamna i felaktiga händer? Varför skulle de tro något sådant om oss, folket, när de förväntar sig att vi inte ska tro motsvarande om dem när de själva kollar innehållet i våra påsar?

Och så vore det kanske bra med folkomröstning, dels om FRA-lagen, men dels kasnke om huruvida makten att övervaka andra överhuvudtaget ska få förskjutas ytterligare från medborgare till makthavare från och med nu och säg en tioårsperiod framåt åtminstone.

Användarvisningsbild
FIG
Inlägg: 847
Blev medlem: 21 apr 2006 20:04
Ort: Bortom All Tid
Kontakt:

Inläggav FIG » 16 sep 2008 22:01

He,
Kom hem nyss från demoistationerna Göteborg
Jag tycker verkligen att det var givande att träffa andra av samma årsikt
Här kan ni bland annat få tag i mer info om demoistationen i göteborg
https://frapedia.se/wiki/Demonstratione ... 2008#Media
Nu så orka jag verkligen inte skriva mer så jag säger natti.

/ FIG-GHD742
Men kommihåg: Vi Alla Är Vilsen, Men Ändå Fångar I Denna Värd

www: Fig.Maxxflow.com

Mail: fig.ghd742@gmail.com

J R Auk
Inlägg: 8291
Blev medlem: 19 apr 2004 00:44
Ort: En borgerlig miljö

Inläggav J R Auk » 17 sep 2008 01:04

Vi kan väl inte bryta mot lagen kan vi?

Jag menar detta är en publikation där vi är gemensamma utgivare, eftersom det är en teknisk lösning för självpublicering.

1 kap. Grundläggande bestämmelser

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor.

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Lag (2002:909).

2 kapitlet, 3 § Den som har tagit befattning med tillkomsten eller spridningen av en framställning som utgjort eller varit avsedd att ingå i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har varit verksam på en nyhetsbyrå får inte röja vad han därvid har fått veta om vem som är upphovsman till framställningen eller har tillhandahållit den för offentliggörande eller om vem som har framträtt i den eller lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sin tystnadsplikt enligt 3 § skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som i ett radioprogram eller en teknisk upptagning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter om vem som är framställningens upphovsman eller har tillhandahållit den för offentliggörande, vem som framträder i den eller vem som har lämnat uppgifter i den.Att vi sysselsätter oss med en teknisk upptagning kan väl inte ifrågasättas och vi bör därför promt skicka in en anmälan mot vårt regeringskansli att de uppmanar till brottslig verksamhet.

Ett åtal mot staten är på sin plats.

Det här kan bäst beskrivas som en teknisk upptagning för textbaserad kommunikationsplattform. Det är att jämföra med radion, med skillnaden att "kanalerna" disponeras inom ett slutet system, alltså vi distribuerar internt och inte i någon generell eller allmän "eter". Vidare så bör det definieras som en databas, då informationen lagras för fritt upptag av allt material som här i lagrats.

Egentligen är det här ett stort skämt. Man bör inte ge efter en tum för sådana här fasoner. Det är i grundlagen tydligt nedtecknat att vi "bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick" och jag ser inget skäl att acceptera en förändring eller inskränkning på denna rätt innan de som vill mana oss till det framlägger sin vilja att vi inte skall ingå i ett fritt samhällsskick. (och då kan vi ta ställning till om vi inte längre vill ha ett fritt samhällsskick).

Ps. Tur att jag kikade in här, hade inte velat missa det här, talande för vilken jävla soppa vi har hamnat i. Dags att byta politiker kanske? Eller kanske gör inte det någon skillnad. Ds.
The decisions of bureaucracy are frequently reduced to Yes or No answers to drafts submitted to it; the bureaucratic way of thinking has become the secret model for a thought allegedly still free. But the responsibility of philosophical thought in its essential situations is not to play this game. A given alternative is already a piece of heteronomy. - Theodor W. Adorno

J R Auk
Inlägg: 8291
Blev medlem: 19 apr 2004 00:44
Ort: En borgerlig miljö

Inläggav J R Auk » 17 sep 2008 01:14

Kom på att det är väl bara att säga att det är en medlemssida och att man inte får läsa om man inte är medlem, då är det privat, och inte en öppen "elektroniska anslagstavla".

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:112 skrev:2 § Lagen gäller dock inte

4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller
en be-stämd krets av mottagare (elektronisk post).


De har ju ingenting att stå på. Stackars idioter, både de som tror att de skall gå så lätt, och de som gör det så lätt för dem.

Tråkigt för dig bara Johan, som blir brottslig hur du än gör. Vare sig du följer deras direktiv eller inte så är du brottslig utan att man gör en alltför vid definition av det som ingår i lagförfattningen.
The decisions of bureaucracy are frequently reduced to Yes or No answers to drafts submitted to it; the bureaucratic way of thinking has become the secret model for a thought allegedly still free. But the responsibility of philosophical thought in its essential situations is not to play this game. A given alternative is already a piece of heteronomy. - Theodor W. Adorno

Användarvisningsbild
Johan Ågren
Administratör
Inlägg: 3487
Blev medlem: 15 jan 2003 00:58
Ort: Gävle

Inläggav Johan Ågren » 17 sep 2008 15:19

Till er som missade min vink: Läs det finstilta i slutet av inlägget efter det att ni bildat er en uppfattning. Ursäkta om jag tagit någons tid och humör i besittning.

/Johan

J R Auk
Inlägg: 8291
Blev medlem: 19 apr 2004 00:44
Ort: En borgerlig miljö

Inläggav J R Auk » 18 sep 2008 13:16

Ja jag tolkade det som en felskrivning, alltså att du syftade på; tänk på frågan, och läs sen länkarna för att se till lagen som den är skriven. Alltså en uppmaning om att jämföra intuitionen vi har inför frågan med lagen som den är författad.  :)

Jag trodde det var denna paragraf som tolkats:

4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall,
för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan
uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till
omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Vad är det? Vad står det här ovan? Jag har ingen aning, annat än att jag kan läsa det på ett 10 tal olika sätt.
The decisions of bureaucracy are frequently reduced to Yes or No answers to drafts submitted to it; the bureaucratic way of thinking has become the secret model for a thought allegedly still free. But the responsibility of philosophical thought in its essential situations is not to play this game. A given alternative is already a piece of heteronomy. - Theodor W. Adorno

Användarvisningsbild
Johan Ågren
Administratör
Inlägg: 3487
Blev medlem: 15 jan 2003 00:58
Ort: Gävle

Inläggav Johan Ågren » 14 aug 2010 20:18

För att vara tydlig; den här tråden är 100% lurendrejeri. Ni behöver inte vara oroliga. Eller det behöver ni kanske, men inte specifikt att jag går några dunkla ärenden.


Återgå till "Information"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster