Kants åskådningsformer

Moderator: Moderatorgruppen

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 00:13

Kant räknar med två åskådningsformer, tid och rum. Det vi upplever ordnas i rummet och upplevs i tiden. Kant resonerar som så att tid och rum inte hör till världens ting utan endast är betingelser, eller a priori förutsättningar, för vår erfarenhet av dessa ting. (Gérard Lartaud)

Detta innebär att vi aldrig kan uppleva hur tingen är, oberoende av vår upplevelse av dem genom tid och rum. De är inte nödvändigtvis verkliga begrepp, bara ett medium genom vilket människor internaliserar (hur vi bildar oss en uppfattning om verkligheten) universum.

sökandesjäl
Inlägg: 677
Blev medlem: 16 jul 2018 00:16

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav sökandesjäl » 12 aug 2018 02:55

Pilatus skrev:Kant räknar med två åskådningsformer, tid och rum. Det vi upplever ordnas i rummet och upplevs i ( vilket utgör tiden istället för som du skrev ) tiden. Kant resonerar som så att tid och rum inte hör till världens ting utan endast är betingelser, eller a priori förutsättningar, för vår erfarenhet av dessa ting. (Gérard Lartaud)

Detta innebär att vi aldrig kan uppleva hur tingen är, oberoende av vår upplevelse av dem genom tid och rum. De är inte nödvändigtvis verkliga begrepp, bara ett medium genom vilket människor internaliserar (hur vi bildar oss en uppfattning om verkligheten) universum.


Självklart så kan vi inte nå all sanning eftersom vi själva skuggar denna sanning ( Och om vi nådde all sanning så vore vi själva sanningen, och delar av oss fick då i sin tur försöka hitta sanningen i oss ).

Det mesta vi kanske kan uppnå ( efter nästan full kännedom av det yttre universum ) är att vi ställer oss vid sidan av allt annat i universum, men då blir vi väldigt ensamma ( d.v.s. vi har avgränsat oss så långt vi kan ifrån det övriga universum och på köpet hamnat ute i kylan ). Om vi når dit så kan vi sedan dö?

Trixet är således att följa med världen och att inte motarbeta den ( uppleva istället för att upptäcka. Andra organismer än människan är mer upplysta för dom upplever istället för upptäcker, och vi har istället fått förbannelsen av självmedvetandet på köpet när vi mördat allt annat i vår väg. ), för dessa frågor om det ultimata livet betyder mycket mindre än man tror. Den största frågan är vad man ska göra med vad man redan har, och då övergår vi ifrån vetenskap till människokännedom och det är just där som fokus bör ligga, iall filosofi alltid. Om man inte anser det så kommer vi människor ständigt att ljuga för oss själva, eftersom vetenskapen är en uppskattning ( d.v.s. en lögn ) utifrån vårt mänskliga sätt att ha utforskat världen, vilket inte är sant eftersom det endast beror på makt och om man hårddrar det till sin spets så betyder det död.

sökandesjäl
Inlägg: 677
Blev medlem: 16 jul 2018 00:16

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav sökandesjäl » 12 aug 2018 03:30

Men Kant kan ha haft fel enligt min formel:

1.livets manifestationer
2.livet
3.döden ( sanning )

...för jag kan inte förstå hur man kan skilja på perceptioner hos oss människor och abstrakta uträkningar som vi människor gör? D.v.s. man kan inte säga att någonting härleds ur någonting mera originellt, för det s.k. originella kommer också det ifrån någonting ännu mera originellt. Dessutom så kommer inte eld ifrån rök utan lika mycket rök ifrån eld.

Och kruxet här, är också att objekt överhuvudtaget inte kan härledas ifrån något originellt. Tex. man kan ej säga att värme stiger ens ifrån en relativ plats. Om man vill så kan man säga att värme stiger genom luften, men detta behöver absolut ej vara rätt och det kan heller ej vara rätt, eftersom värme egentligen ej finns. Men om man ändå tror att det finns, så finns det i såfall endast utifrån att vi människor arbetat oss fram till en position där vi upplever att värme existerar. D.v.s. det är en maktutövning, en vana som säger oss att värme finns. Och om nu värme ändå finns inom dom fysiska lagarna, så kan jag ändå säga att det ej finns och om jag då trotsar värmen så dör jag och för mig fram enligt min teori, till den största sanningen som en människa kan hamna i.

Men det jag vill säga med allt detta, är att jag inte motsäger mig tex. värme. Däremot så är det endast relativt precis som allt annat.

Red. Förresten, ursäkta längden och om det upplevs utanför ämnet, men då är det bara att bortse ifrån ovanstående och fortsätta att säkert mera tekniskt diskutera med, Pilatus. Själv har jag Kant kvar att läsa, undrar om jag kommer att förstå någonting?

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 578
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Illusionen » 12 aug 2018 10:23

Pilatus skrev:Kant räknar med två åskådningsformer, tid och rum. Det vi upplever ordnas i rummet och upplevs i tiden. Kant resonerar som så att tid och rum inte hör till världens ting utan endast är betingelser, eller a priori förutsättningar, för vår erfarenhet av dessa ting. (Gérard Lartaud)

Detta innebär att vi aldrig kan uppleva hur tingen är, oberoende av vår upplevelse av dem genom tid och rum. De är inte nödvändigtvis verkliga begrepp, bara ett medium genom vilket människor internaliserar (hur vi bildar oss en uppfattning om verkligheten) universum.


Det du skriver här är intressant för mig personligen, då jag inledningsvis hade tankar kring
möjligheten att försöka länka samman filosofi och naturvetenskap. Själv känner jag endast
ytligt till Kant och hans verk, medan Esther skriver att hon behärskar filosofen Kant,
(vilket jag inte betvivlar) och åberopar svepande Kants verk, när hon skriver att
”Illusionen vet inte vad han pratar om”.
Immanuel Kant, född 1724, död 1804
James Clerk Maxwell född 1831, död 1879
Filosofen Kant kan alltså omöjligt känna till matematikern Maxwells ekvationer och slutsatser.
Maxwells ekvationer utgör grund för merparten av det jag beskriver.
Om jag inte missminner mig var det Anders som, efter ha läst mina inlägg skrev att detta
påminner om Kant, men det framgick nog inte vad han syftade på.
Nu förstår jag bättre vad han ant såg.

Jag vill inte lägga så mycket krut på detta utan nöjer mig med att konstatera att det förefaller
som att det du kortfattat skriver ang Kant stämmer förvånansvärt bra med mitt koncept.
Det rör sig om två olika angreppsstrategier, som resulterar i en gemensam slutsats. För mig
innebär detta ett tänkbart verifieringssteg i sammanlänkningen av filosofi och naturvetenskap.

Detta är för mig så väsentligt att jag tar mig friheten att även lägga in texten i ”min tråd”.

/ Illusionen

Pax vobiscum.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 12:28

sökandesjäl skrev:Red. Förresten, ursäkta längden och om det upplevs utanför ämnet, men då är det bara att bortse ifrån ovanstående och fortsätta att säkert mera tekniskt diskutera med, Pilatus. Själv har jag Kant kvar att läsa, undrar om jag kommer att förstå någonting?

Det åskådningsformerna handlar om är hur Kant menar att vi betraktar världen. Jag tror han menar att vi inte ser världen som den är i sig, man brukar likna det vid att vi ser världen genom ett par färgade glasögon. Rum och tid blir då betingelserna för hur vi ser föremålen i världen och hur tingen ordnas i rummet och upplevs i tiden.

Viktigt att försöka förstå något av vad Kant menar med sina a priori-former innan vi ger oss i kast med en kritik av vad han menar. För om vi inte riktigt förstår hans utgångspunkt, var hamnar vi då med vår kritik?

klorofyll
Inlägg: 7224
Blev medlem: 06 jun 2012 20:50

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav klorofyll » 12 aug 2018 13:39

Vad snackar ni om egentligen? För mig tycks det som att det handlar om något vi öht inte kan veta något om? Vad är frågan?

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 13:44

Algotezza skrev den 30 apr 2015 i tråden Vad utgör medvetandets referens?

Åskådningsformer: Transcendental estetik

Kant skiljer mellan åskådningarnas form och materia. Materian är de förnimmelser eller intryck som vi mottar och formen är tid och rum. Åskådningen hänför sig omedelbart till föremål och Kant skiljer mellan ren åskådning a priori, som är en sinnlig åskådning utan förnimmelse och empirisk åskådning som innehåller förnimmelse.

Vetenskapen om sinnlighetens a prioriska principer kallas transcendental estetik. Kant skiljer också mellan det yttre och det inre sinnet. "Medels det yttre sinnet föreställer vi oss föremålen som varande utanför oss i rummet. Däri är deras gestalt, storlek och inbördes (rumsliga) relationer bestämda eller bestämbara. Det inre sinnet, medels vilket själen åskådar sig själv eller sitt inre tillstånd, ger visserligen ingen åskådning av själen själv som ett objekt, men det är dock en bestämd form under vilken åskådningen av själens inre tillstånd endast är möjlig, så att allt som hör till de inre bestämningarna föreställs i tidsrelationer. Tiden kan inte åskådas som något yttre, lika litet som rummet kan åskådas som något i oss."

"Rummet är en nödvändig föreställning a priori, som ligger till grund för alla yttre åskådningar. Man kan aldrig föreställa sig att rummet inte finns, ehuru man mycket väl kan tänka sig att inga föremål påträffas i det. Rummet betraktas således som själva betingelsen för företeelsernas möjlighet och inte som en av dem beroende bestämning. Det är en föreställning a priori som nödvändigt ligger till grund för alla yttre företeelser." "Rummet är inte någon egenskap hos ting i sig, ej heller ett förhållande mellan dem, alltså ingen beskaffenhet som skulle tillkomma föremålen själva och förbliva även om man abstraherade från åskådningens subjektiva betingelser. Rummet är endast formen för alla det yttre sinnets företeelser, dvs. sinnlighetens subjektiva betingelse som är nödvändig för att vi skall kunna ha yttre åskådning." Rummet har empirisk realitet, men transcendental idealitet, dvs. det är intet så snart vi bortser från betingelserna för all erfarenhets möjlighet och antar att det är något som ligger till grund för tingen i sig.
På analogt sätt förhåller det sig med tiden, som är det inre sinnets form.

http://www.thephilosophynet.com/kant.htm

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 13:47

klorofyll skrev:Vad snackar ni om egentligen? För mig tycks det som att det handlar om något vi öht inte kan veta något om? Vad är frågan?

Läs klippet som Algotezza postade, se ovan.

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 14:17

Opposition mot Kant, först ett citat av Gerard Lartaud angående Rudolf Steiner och hans kritik av nykantianismen.

Idén, det andliga om man så vill, är helt oskiljaktigt förenad med den materiella världen. Att denna enhet upplevs som en dualitet är endast en följd av människans sätt att vara i världen. Det är denna tanke som ligger till grund för hela Steiners kunskapsteori, vilken han kommer att lägga fram i Sanning och vetenskap 1892, samt i sitt huvudverk Frihetens filosofi 1894.

klorofyll
Inlägg: 7224
Blev medlem: 06 jun 2012 20:50

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav klorofyll » 12 aug 2018 15:12

Finns det något vi inte kan se? Svaret måste väl vara "nej" eller vi "vet inte". Det finns alltså ingen begränsning... Hur ska vi då kunna ta reda på vilken åskådningsform människan har?

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 15:32

klorofyll skrev:Finns det något vi inte kan se? Svaret måste väl vara "nej" eller vi "vet inte". Det finns alltså ingen begränsning... Hur ska vi då kunna ta reda på vilken åskådningsform människan har?

Åskådningsformerna är desamma för alla, allt vi ser finns i rummet och upplevs i tiden.

Den första frågan handlar om vad vi inte kan se. Att vi ser någonting har med ljuset att göra. I avsaknad av ljus (fotoner) är vi blinda. Men det finns ljus i stort sett överallt om vi tar med det infraröda ljuset (värmestrålningen). Det kan relativt enkelt förstärkas och så blir det möjligt att se.

klorofyll
Inlägg: 7224
Blev medlem: 06 jun 2012 20:50

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav klorofyll » 12 aug 2018 16:21

Pilatus skrev:
klorofyll skrev:Finns det något vi inte kan se? Svaret måste väl vara "nej" eller vi "vet inte". Det finns alltså ingen begränsning... Hur ska vi då kunna ta reda på vilken åskådningsform människan har?

Åskådningsformerna är desamma för alla, allt vi ser finns i rummet och upplevs i tiden.

Den första frågan handlar om vad vi inte kan se. Att vi ser någonting har med ljuset att göra. I avsaknad av ljus (fotoner) är vi blinda. Men det finns ljus i stort sett överallt om vi tar med det infraröda ljuset (värmestrålningen). Det kan relativt enkelt förstärkas och så blir det möjligt att se.

Men om vi då tänker att personen som vi talar om inte är blind... Tänk idealistiskt. Exempelvis kan vi se mycket mer i ett förstoringsglas!

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 16:43

klorofyll skrev:Men om vi då tänker att personen som vi talar om inte är blind... Tänk idealistiskt. Exempelvis kan vi se mycket mer i ett förstoringsglas!

Jag tror att åskådningsformerna klarar även det. Pröva om du känner till något som inte befinner sig i rummet och tiden.

klorofyll
Inlägg: 7224
Blev medlem: 06 jun 2012 20:50

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav klorofyll » 12 aug 2018 16:59

Pilatus skrev:
klorofyll skrev:Men om vi då tänker att personen som vi talar om inte är blind... Tänk idealistiskt. Exempelvis kan vi se mycket mer i ett förstoringsglas!

Jag tror att åskådningsformerna klarar även det. Pröva om du känner till något som inte befinner sig i rummet och tiden.

Men du vet inte vad åskådningsformerna gör och det kommer du aldrig göra, alltså vet vi inte vad vi pratar om...

Användarvisningsbild
Pilatus
Inlägg: 13658
Blev medlem: 08 mar 2012 03:25
Ort: Quid est veritas?

Re: Kants åskådningsformer

Inläggav Pilatus » 12 aug 2018 17:04

klorofyll skrev:Men du vet inte vad åskådningsformerna gör och det kommer du aldrig göra, alltså vet vi inte vad vi pratar om...

Jo, just det vet vi. Vad Kant yttrade sig om som ovetbart var tinget i sig. Orsaken till det var de färgade glasögonen. Vi ser genom ett slags filter.

Jag tror förstås inte att modern vetenskap håller med honom, men Kant är seglivad inom filosofin.


Återgå till "Filosofi"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster