Vad är karma?

Traditionella religionsriktningar, men även andlighet ur ett mer generellt perspektiv.

Moderator: Moderatorgruppen

Användarvisningsbild
Severus Snape
Inlägg: 65
Blev medlem: 23 sep 2019 15:31

Vad är karma?

Inläggav Severus Snape » 22 dec 2019 13:09

Vad är karma?

Karma är inte något slags straff som kommer från himlen, som så många människor misstänker. Det betyder faktiskt "handling". Det är konsekvensen till våra tankar och handlingar. Liksom stenet som kastas in i vattnet och skapar små vågor, så skapar vi vårt karma. Varje handling skapar en reaktion.

Det finns 12 grundläggande karmakategorier:

1.Fysiskt karma: Vi får en sjukdom eller ett kroppsmärke pga ett tidigare liv, antingen livet omedelbart före detta liv eller det som påverkar oss just nu. T.ex. föds ett barn med ett problem i lungorna efter att ha dött av en liknande sjukdom i ett tidigare liv. Eller en man som dödades och i sitt nästa liv har ett ärr på stället han blev skjuten på. Dessa saker händer ofta när själen väljer att återfödas mycket snabbt och inte har tiden som krävs för att återställa sin energi, eller har missat själsfragment på det stället. Det händer dock oftast när personen är röd, dvs inte har gått till Ljuset efter döden, utan blir genfödd med hjälp av mörka krafter. Och lika ofta händer det när man har ett rött parallellt liv som skadar folk på det sättet eller har ett avtal inom det området. Parallellen har t.ex. ett avtal för att bli en berömd fotbollspelare. Hans demon tar bort möjligheterna som andra fotbollspelare har för att ge dem till denne, så hans andra parallell offrar sig för att hjälpa dem genom att födas med en benförlamning.
Fysiskt karma jämnas också ut när man lider av migrän, efter att man i en förfluten inkarnation slagit sin flickvän ihjäl i en attack av svartsjuka. Eller när man födds blind därför att man som romersk soldat blindat sina fångar.
Det finns också fall då själen väljer att komma med en fysisk defekt i ett försök att undvika att hantera trauman från tidigare liv. En man som gick till kriget och hörde exploderande bomber resten av sitt liv, samtycker till att reinkarnera snabbt för ett gemensamt uppdrag med en annan själ och väljer att vara döv för att inte bli överväldigad igen av dessa ljud.
Om vi har skadat andra fysiskt i tidigare liv ackumuleras det negativt fysiskt karma. Det kan bara utjämnas med fysisk smärta i ett följande liv (sjukdomar, olyckor, skador) och genom att bota andra. När vi lider för att jämna ut fysisk smärta får våra ex-offer extra hjälp från Andevärlden och på det viset betalar vi vår karmisk skuld till dem.
När den fysiska skadan är obotlig, som i en förlamning, bör vi acceptera verkligheten och göra vårt bästa för att utjämna vårt karma genom att uppfylla vår själsmission. När vi känner till orsakerna till våra olyckor slutar vi tortera oss själva genom att känna ilska och självmedlidande. Vår själ valde lidandet och det orsakas av våra karmiska mörka entiteter. När vi har jämnat ut en del av vårt karma hittar vi sättet att befria oss från dessa entiteter - eller de lämnar oss i fred, eftersom de inte längre har den karmiska rätten att attackera oss.

2. Känslomässigt karma: Själen genomgår någon form av tryck för att uppnå balans. Ett exempel på sådant karma är när man lever ett ensamt liv, fast man skulle gärna vilja ha ett förhållande, efter att ha varit känslomässigt grym mot sin make/maka eller älskare. Man måste kämpa för att en dag kunna bygga upp ett djupt mänskligt förhållande.

3.Psykologiskt karma: När man har påverkat andras psykologiska tillstånd negativt och orsakat ångest, rädsla, negativa tankar, självförsvagande mönster, tilldrar man sig dessa känslor.

4.Familjekarma: När vi på något sätt missbrukar våra familjemedlemmar förvärvar vi negativt familjekarma och kommer att lida i framtiden genom att inte kunna bilda en familj eller ha stora utmaningar med våra familjemedlemmar.

5.Sexuellt karma: Om vi har våldtagit, mutilerat könsorgan, haft sex med djur eller prostituerat oss eller tvingat andra att göra det i ett tidigare liv kommer vi att bli våldtagna, utveckla en allergi, få en sexuellt överförbar sjukdom eller tvingas till prostitution i ett framtida liv. Eller vi kommer inte att kunna hitta en sexuell partner. Vi kan också jämna ut detta karma genom att arbeta för sexuella minoritetsrättigheter, genom att stoppa tvångsprostitutionsringar eller hjälpa människor som har blivit våldtagna. Otrohet skapar också en del negativt karma som utjämnas genom att vår egen partner är oss otrogen.

6.Socialt karma: Om vi har gjort antisociala handlingar, som mord eller annan aktivitet som skadar samhället, spridit panik, fördomar, okunnighet, mm, återfödds vi som en social paria och är tvungna arbeta hårt för att å bli accepterade av samhället. Eller om vi inte bryr oss för att bli socialt accepterade leder vi ett isolerat liv.

7.Mentalt karma: Om vi har utfört grymma experiment på människors hjärnor eller förstört deras psykiska hälsa, får vi huvudvärk och mental tortyr, eller vi föds med ett mentalt handikapp. Vi kan också jämna ut detta karma om vi blir psykologer eller på något sätt hjälper människors mentala hälsa.

8.Professionellt karma: Om vi har stampat på andra för att få pengar och berömmelse eller saboterat deras arbete upplever vi problem i vårt yrke eller arbetslöshet, vi blir avskedade eller förlorar vårt jobb. Vi kan också jämna ut detta karma genom att hjälpa andra att lyckas i sitt yrke, t.ex. genom rådgivning.

9.Finansiellt karma: Om vi stal andras egendom, bedragit dem eller dödat dem för att få deras förmögenhet, lider vi ekonomiskt i framtida liv. Vi blir offer för stöld, inbrott och brist på pengar. Eller vi föds i en fattig familj och ska kämpa för att överleva. Ett svårare uppdrag är om vi blir födda i en rik familj, men ska ge bort vår förmögenhet och till och med skapa stora skulder genom att hjälpa andra.

10.Politiskt karma: Om vi har varit orättvisa eller tyranniska kungar, ledare eller statschefer, kommer vi inte att kunna påverka politiska händelser på något sätt. Vi kan jämna ut detta karma genom att offra livet för vårt lands (eller ett annat lands) välfärd eller befrielse eller genom att delta i en rörelse eller revolution för att frigöra det från slaveri eller beroende.

11.Lovmässigt karma: Om vi har skickat oskyldiga (eller till och med skyldiga) personer till fängelset, fångenskap, tvångsarbete, exil eller verkställighet som sheriff, domare, statsadvokat, polis o.l. kommer vi i vår tur att fängslas, utvisas, avrättas, osv. i framtida liv. Om vi har använt polisen för att kasta någon ut ur sitt hus, om vi har vräkt dem, fördömt dem eller hjälpt myndigheterna att ge dem böter, kommer vi att få en liknande upplevelse. Och om vi som advokater har hjälpt skyldiga människor att komma undan med att skada oskyldiga, kommer vi att åtalas eller anklagas felaktigt. Rättssystemet och polisen hör till mörkets krafter och att samarbeta med det för att skada andra motsvarar till ett avtal. Ett undantag är att använda det för att stoppa eller avslöja verklig brottslig verksamhet.

12.Andligt karma: Om vi har varit trollkarlar, häxor, gjort häxeri till någon, förbannat någon eller arbetat med en mörk ande som shamaner, alternativa terapeuter, helare, hypnoterapeuter, medier eller clairvoyanter går vårt andliga karma ned. Vi kommer att bli förbannade eller offer för häxeri och vi får höja vårt andliga karma genom att rena folk och hjälpa andra andligt, antingen som präster eller som ljusarbetare, helare, andliga krigare/ rådgivare.

Allmän information om karma

Vi upplever positivt karma när saker kommer naturligt och enkelt eller med lite ansträngning, kort sagt när livet är lätt, men inte för lätt, eftersom vi annars inte skulle kunna utveckla oss. Blir det däremot alltid som vi önskar är det ett tecken på att vi har gjort ett avtal med en mörk entitet.
Våra talanger är också ett tecken på positivt karma. Här följer några exempel:
En man i Antikens Grekland övar sina färdigheter i musik. Nu, efter ytterligare sex livstider där han har varit musiker, är han lite av ett underbarn i musik. En framgångsrik psykolog och en lycklig husmor upptäcker att de arbetat med mänskliga relationer i många liv. Någon som har lärt sig främmande språk i många livstider och arbetat som översättare, lärare eller tolk och nu har lätt för att lära sig språk. De färdigheter och kunskaper vi förvärvar under varje livstid är våra för alltid. De kan begravas djupt inuti oss, men de är redo för att komma ut när vårt själsuppdrag kräver det.
När en eller flera av våra utjämnade karma-aspekter ligger under 50% drabbas vi av allvarliga upplevelser. Beroende på vad aspekterna är, blir vi fängslade, våldtagna, leder ett kärlekslöst liv, vår familj består enbart av rödisar eller vi förlorar den, etc. När vi känner till orsaken och välsignelsen bakom det uppfattar vi chocken på ett mjukare sätt och vi slutar känna självmedlidande eller att livet/Gud är orättvis.

Vår allmänna karmautjämning är genomsnittet av dessa tolv aspekter och alla andra som jag inte nämner här. Vi har karma i allt, varje land, språk, sysselsättning, med var människa, osv. Vi ska höja huvudaspekterna till 100% innan vi slutar reinkarnationscykeln. Alla paralleller bidrar till det.

Öde och fri vilja


När man hör om karmiska lagar kan man bli besviken och tro att allt är förutbestämt. Detta är inte fallet. Vissa saker är det ändå. Det brukar vara viktiga element i vårt liv. Vi är födda under en sådan astrologisk karta för att vara redo att ta itu med dem och dra nytta av möjligheterna. Men när vi tacklar de förutbestämda händelserna kan vi lindra effekten till en smärtsam upplevelse om vi agerar med kärlek och visdom. Vi kan också utöva vår fria vilja när vi konfronteras med dessa händelser. Vi kan till och med avbryta behovet av någon förutbestämd händelse om vi bevisar att vi har behärskat en dygd som den erfarenheten var meningen skulle lära oss. Visdom raderar bort negativt karma. Genom att förändra våra tankemönster, våra handlingar och reaktioner förändrar vi vår framtid. Det finns förstås också förändringar i våra själsplaner när någots eller någons energi ingriper, särskilt när vi ignorerar gudomliga tecken och vår intuition och handlar på ett motsatt sätt. Vi befinner oss då på fel ställe och vid fel tidpunkt och en oplanerad olycka inträffar. En hel livstids plan kan förändras om mörkets krafter kommer i vägen och vi fångas in i dem. Då tar de överhanden pga våra egna svagheter och avtal. Vi kan alltid ändra vår själsplan under djup sömn, när vårt medvetande är i Ljuset tillsammans med våra guider, lärare och andra gruppmedlemmar. Vi får även hjälp av andra inkarnerade eller icke-inkarnerade andar som känner oss från tidigare liv.

Användarvisningsbild
Marksa
Inlägg: 1466
Blev medlem: 27 dec 2003 21:44

Re: Vad är karma?

Inläggav Marksa » 23 dec 2019 14:13

8) Hoppas inte karma kommer och biter dig i svansen :oops: Du har väl frågat Isabella om lov att kopiera rakt av.. :)

Annars är texten en intressant partisk tolkning av vad karma skulle kunna vara...

God Jul på er alla. *guitar* *boxing* :-" :smt049
Varje dag är en resa.

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 4949
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: Vad är karma?

Inläggav Anders » 23 dec 2019 14:45

Marksa skrev:8) Hoppas inte karma kommer och biter dig i svansen :oops: Du har väl frågat Isabella om lov att kopiera rakt av.. :)

Annars är texten en intressant partisk tolkning av vad karma skulle kunna vara...

God Jul på er alla. *guitar* *boxing* :-" :smt049

Vilken Isabella?
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017

Användarvisningsbild
Marksa
Inlägg: 1466
Blev medlem: 27 dec 2003 21:44

Re: Vad är karma?

Inläggav Marksa » 23 dec 2019 14:54

Anders skrev:Vilken Isabella?


Isabella Aktypi. tyckte bara det var tråkigt att inte källan angavs....
Varje dag är en resa.

klorofyll
Inlägg: 6903
Blev medlem: 06 jun 2012 20:50

Re: Vad är karma?

Inläggav klorofyll » 23 dec 2019 16:09

Severus Snape skrev:Karma är inte något slags straff som kommer från himlen, som så många människor misstänker. Det betyder faktiskt "handling". Det är konsekvensen till våra tankar och handlingar. Liksom stenet som kastas in i vattnet och skapar små vågor, så skapar vi vårt karma. Varje handling skapar en reaktion.

Okej, då förstår jag bättre än innan... Tack!

Kan man öht veta någonting? Har jag bra karma? Hur får man bra karma? Osv i en oändlighet.

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 4949
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: Vad är karma?

Inläggav Anders » 24 dec 2019 09:30

Är nog den minst hokuspokusiga man kan tänka sig. Har aldrig känt något som helst magiskt.Jag åstundar det, älskar fantasy, växte upp i praktiserande kristen familj. Men har aldrig haft någon som helst upplevelse av annat än att fysikens lagar och sannolikheten styrt i princip allt. Visst, det undermedvetna finns där. Men det här, och typ det som Kajsa Ingemarsson på senare år knuffat för, om universiellt medvetande, är det annat än ren inbillning? Egentligen? Eller är jag bara väldigt okänslig?
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017


Återgå till "Religion och andlighet"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster