”Vållande till annans död” ?

Politiska ideologier, ekonomiska strategier och lagfrågor.

Moderator: Moderatorgruppen

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 643
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Illusionen » 22 aug 2020 09:28

hakkapeliitta skrev:Du kör för mycket med formalia, ansvarsfrågan etc.
Handla inte om att leta efter skyldiga. Situationen är att viruset kommer att härja i flera år framledes.
Ingen kan blicka flera år framåt. Kanske var Sveriges strategi usel/kanske inte. Vem har kristallkulan?

Det stora dödsantalet i Sverige beror nästan uteslutande på katastrofalt dålig äldreomsorg. Och allt detta är de borgerliga partiernas fel när de i sin nyliberala yra skulle privatisera allt. Det rådde en hallelujastämning, idag ser vi resultatet; en vårdtagare i hemtjänsten kan i värsta fall ha 20 olika vårdare i månaden.
Nermonteringen av äldrevården är den största boven till dagens situation. Skyldiga är våra politiker.


Ja, så långt förefaller vi vara överens, men det är inte enbart detta jag försöker förklara i tidigare inlägg.
Om du läser och begrundar samtliga inlägg jag skrivit i den här tråden så framgår det varuti initialt
begångna misstag består. När 5000 människor troligen i onödan har avlidit i en plågsam förtida död,
finns det all anledning att undersöka vem som är ansvarig för tragedin, och bör ställas till svars.
Att regering och myndigheter vill sopa ansvarsfrågan under mattan är lätt att förstå, men av respekt och
vördnad för de som berövats livet har vi alla en skyldighet att engagera oss i att sanningen blir offentlig.
Då blir även "formalia" en nödvändig ingrediens.
När ingen vill kännas vid ansvarsfrågan, trots det stora antalet förlorade liv, och statsminister Stefan Löfven
”tycker att regeringen har valt rätt väg i hanteringen av coronapandemin”, är det ett påstående som för mig
på ett pinsamt sätt vittnar om samhällssystemets förfall och brist på moral.
Så föreslår att du läser tidigare inlägg en gång till.
I väntan på det vill jag passa på att kommentera drömmen du tidigare skrev om,

hakkapeliitta skrev:

Flera av oss har säkert hamnat i hamsterhjulet, mej inkluderad. Jag har länge haft en dröm om att köpa
en enkel stuga på landet, nära vatten, där jag kan fiska, plocka bär, svamp, ha en egen odling av basgrödor,
jordkällare, vedeldad bastu, brygga eget öl i några hundraliters tunnor.


Är det kanske endast en dröm, eller överväger du fortfarande att ta steget ?
Oavsett vilket förstår jag dig, i kapitalismens miljöförstörande tidevarv , så några tips.
Som grabb, ca 12 år, strövade jag ensam kring i milsvida skogar och på myrar/mossar med en gammal
mynningsladdare försedd med ett klaffsikte (arme-gevär från 1800-talet som jag fick låna av min morbror).
Mynningsladdaren laddades med svartkrut, som jag förvarade i ett för ändamålet avsett kohorn fäst i svångremmen.
I en läderpåse tillsluten med en benplugg, förvarade jag blyhaglen. Som krut-mått använde jag en tom remington-
hylsa kaliber 12,7 och som förladdning användes ett hopskrynklat tidningsblad (SvD). Till mynningsladdaren
användes tändhattar som inte fick bli fuktiga, varför jag torkade dem över natten på spiselhällen.
Det fanns gott om skogsduva, orre och tjäder i skogen, och fisk fanns det rikligt av i närliggande
skogstjärnar och en liten älv. Allt var som hämtat från 1800-talet. Under de här strövtågen träffade jag en gammal
trevlig man, ”Uddabo-Kalle” 90 år, med stort långt skägg, klädd i gamla vadmalskläder, som bodde själv i en ensligt
belägen liten stuga ytterst på udden som sträckte sig ut i en mindre sjö djupt inne i skogen.
Uddabo-Kalles idylliskt belägna stuga invid vattnet tror jag skulle intressera dig.
De här strövtågen i naturen har satt sina outplånliga spår, och det förekommer ibland perioder när saknaden och
längtan efter den här för evigt svunna tiden kommer smygande och gör sig påmind.

Bergslagen är landet, där skogen tycks vara allenarådande och står tung och tät utmed bergshöjderna.
Det var här som kolarkojor och finn-pörten en gång i tiden spred ut bebyggelsen i den karga naturen runt gruvor
hyttor och stångjärnshammare. Det finns nog fortfarande sådana här stugor, i trolska miljöer uppe i Kilsbergen,
på gränsen mellan Västmanland-Värmland-Dalarna. Trakten har en speciell karaktär, och gränsar till Finnskogarna.
Här infinner sig lätt känslan av att man ”befinner” sig nära det förgångna, och kan ana sig till vilka
levnadsbetingelser som rådde här uppe i obygden när de första kolonisatörerna från Finland gjorde sitt intåg
på 1600-talet. Namn som t ex ”Krokryggen” talar sitt tydliga språk.
Problemet kan vara framkomligheten snörika vintrar.

https://www.youtube.com/watch?v=RkriPebgemM

Ett alternativ närmare bebodda platser kan t ex vara att köpa en gammal nedlagd byskola, priset är ofta
överkomligt, och den vildvuxna tomten stor. Det var så vi gick tillväga, och sedan tog det ett ansenligt
antal år att rusta upp de gamla lokalerna, men vi ångrar oss inte trots att det varit slitsamt.
Det krävs ant att man är någorlunda händig och snickarkunnig när man ger sig in i ett renoveringsprojekt
av det här slaget, om resultatet skall bli bra, trots en ofta begränsad budget.
Det gamla skolhuset kom väl till pass som båtbyggeri-lokal.
Du kan se hur jag, Tuulikki och Jeppe bor under ekarna här i vackert Mälar-landskap, rikt på fornlämningar,

http://www.deltakonceptet.se

Väl mött i skogen Hakkapeliitta !

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=t2D5HlKLh34

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 643
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Illusionen » 24 aug 2020 11:40

Hakkapeliitta,

Du skriver citat ”Du kör för mycket med formalia, ansvarsfrågan etc.
Det stora dödsantalet i Sverige beror nästan uteslutande på katastrofalt dålig äldreomsorg.
Och allt detta är de borgerliga partiernas fel när de i sin nyliberala yra skulle privatisera allt.”

Personligen anser jag att du förenklar problemställningen, vilket lätt leder till felaktiga slutsatser.
I mitt föregående inlägg kommenterar jag detta, men det finns kanske anledning att även här
kommentera det du benämner ”formalia”. Jag har m a o en något annorlunda och mer kritiskt
förhållningssätt till samhällets/maktens agerande, och söker svar på VARFÖR det fungerat så
katastrofalt dåligt att ministrar och representanter för berörda myndigheter ansetts sig tvingade att
ljuga och ett stort antal svenska medborgare förlorat livet i onödan.

I mitt tidigare inlägg ang ”Författningsdomstol”, skriver jag citat,
”Av bl a här angivna skäl vill jag hävda att Sverige strukturellt befinner sig i degenererings-fasen.”
Hanteringen av den nu pågående pandemin utgör inget undantag vad gäller samhällets degenerering.
Ett flagrant exempel på detta är myndigheters och kommuners brott mot offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlagen. Offentlighetsprincipen är central i den svenska
rättsordningen, och kommer alltså till uttryck på olika sätt i Sveriges grundlagar.Sverige har världens
äldsta tryckfrihetsförordning som möjliggör granskning av alla/allt om så önskas.

Ett samhälle som vill göra anspråk på att vara demokratiskt tillämpar total öppenhet inför medborgarna
så som offentlighetsprincipen föreskriver. Sverige som nation lever ej upp till denna öppenhet utan det
finns flera exempel på hur makthavare försökt mörklägga faktiska omständigheter, vilket är direkt
förödande för demokratin. Notera att effekten av denna brist på öppenhet leder till att vi som medborgare
med fog kan anse oss direkt eller indirekt manipulerade, vilket öppnar för otillbörlig samhällspåverkan
där särintressen t ex ges företräde.
När kommuner och regioner, så som nu är fallet, kommer överens om att förhala medias begäran för
att slippa lämna ut uppgifter, rör det sig alltså om ett uppenbart kriminellt och odemokratiskt agerande.


När öppenhet/offentlighet/insyn motarbetas strider det mot regeringsformens 1 kap., som entydigt stipulerar
att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” (§1), och ”det allmänna skall verka för att demokratins
idéer blir vägledande inom samhällets alla områden” (§2).
Så, är du övertygad om att du inte lever i, och underordnar dig, en skendemokrati Hakkapeliitta :)

Detta är extremt allvarligt då ärlighet och tillit/förtroende är en
demokratis mest värdefulla tillgång/grundbult
.


Av bl a här redovisade skäl, skriver jag den 08 aug 2020 i denna tråd citat,
Sverige saknar en av folket tillsatt fristående FÖRFATTNINGSDOMSTOL med uppgift att kontrollera och
övervaka hur statsmakten lever upp till det regeringsformen föreskriver. Det är anmärkningsvärt !
Avsaknaden av författningsdomstol medför att statsmakten kan frångå regeringsformen och folkviljan
utan påföljd. Detta är till nackdel för medborgarna och demokratin.
För att stävja ovan beskrivna missförhållanden, och stärka demokratin, bör Sverige snarast införa en,
FÖRFATTNINGSDOMSTOL

Folkets rätt till kontroll av hur regeringsformen efterlevs, liksom full öppenhet, utgör m a o absoluta
villkor för upprätthållande av ett fullvärdigt demokratiskt styrelseskick.
Utan detta har statsmakten inte längre full legitimitet, ur medborgarnas perspektiv.
Denna brist på legitimitet har över tid lagt grunden till samhällsstrukturens degenerering, och resulterat
i stora skillnader i uppfattning och värdering, mellan makthavare och medborgare, om hur statsmakten
lämpligast bör agera. Konsekvensen av detta, och makthavarnas ”tolkningsföreträde”, har t ex blivit att
kriminella i dagens samhälle har getts ett katastrofalt stort utrymme på vanliga människors bekostnad.
Att det, som politiker ofta hävdar, skulle vara vår medborgerliga plikt att rösta och legitimera något
som vi som medborgare saknar full insyn i förefaller då vara ett närmast befängt påstående.
Min slutsats har därför blivit att jag på goda grunder anser mig sakna förtroende för makthavarna.

Hur ska vi få ta del av sanningen utan formalia, sanning här utan formalia, är det ö h t möjligt ?
Anser du verkligen att det här beskrivna kriminella beteendet enbart är de borgerliga partiernas fel ?
Anser du att det är befogat/önskvärt att inrätta en Författningsdomstol, och i så fall vad tror du det
beror på att makthavarna inte är intresserade av att tillmötesgå ett sådant önskemål ?

Avslutningsvis, jag som framför dessa samhällskritiska åsikter, har en lång yrkeserfarenhet som grund för
mina slutsatser. Personligen är jag övertygad om att Sverige som samhälle/nation slagit in på fel väg,
där grundläggande värderingar får stå tillbaka, när folkviljan ej tillåts få fullt genomslag, och mörkas.
Vid 14 års ålder började jag arbeta i min fars båtbyggeri parallellt med att jag gick tekniska linjen på en
praktisk realskola. Därefter arbetade jag kontinuerligt fram till pensioneringen vid 65 års ålder.
Ärlighet, idogt arbete, och kunnande, har varit ledord.
Parallellt med yrkeslivet läste jag i 20-årsåldern på egen hand in en ingenjörsutbildning.
Tenterade därefter och avlade examen i Stockholm på teleteknisk linje.
Jag har i övrigt aldrig legat samhället till last, är ostraffad och har plikttroget betalat skatt i alla år.

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=bkUq98oiyRc

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 643
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Illusionen » 16 nov 2020 11:42

I dagens DN skriver tidigare statssekreterare Ulf Dahlsten en mycket läsvärd debattartikel:
Så har egoism och penninghunger skapat den svenska coronakatastrofen.

klorofyll
Inlägg: 7775
Blev medlem: 06 jun 2012 20:50

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav klorofyll » 16 nov 2020 18:51

hakkapeliitta skrev:Det stora dödsantalet i Sverige beror nästan uteslutande på katastrofalt dålig äldreomsorg. Och allt detta är de borgerliga partiernas fel när de i sin nyliberala yra skulle privatisera allt. Det rådde en hallelujastämning, idag ser vi resultatet; en vårdtagare i hemtjänsten kan i värsta fall ha 20 olika vårdare i månaden.

Underbart tydligt formulerat...

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 643
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Illusionen » 17 nov 2020 14:40

klorofyll skrev:
hakkapeliitta skrev:Det stora dödsantalet i Sverige beror nästan uteslutande på katastrofalt dålig äldreomsorg. Och allt detta är de borgerliga partiernas fel när de i sin nyliberala yra skulle privatisera allt. Det rådde en hallelujastämning, idag ser vi resultatet; en vårdtagare i hemtjänsten kan i värsta fall ha 20 olika vårdare i månaden.

Underbart tydligt formulerat...


Du skämtar kanske, men hur Hakkapeliittas slutsats rimmar med följande, förstår jag inte.

Covid-19 sprider sig i dagsläget med oroväckande hög hastighet, tvärt emot uppfattningen flera experter nyligen
förutsåg och gav uttryck för. Bland de nordiska länderna utmärker sig Sverige genom att åter inta tätpositionen.
Enligt European Center for Disease Control and Prevention har Sverige en smittspridning som går tio gånger så
snabbt som i Finland, fyra gånger så snabbt som i Norge och dubbelt så snabbt som i Danmark.
Omfattande, och i vissa fall drastiska, åtgärder har snabbt vidtagits i flertalet länder, medan Sverige, trots att
det gäller människors liv, ignorerat WHO:s rekommendationer och oansvarigt valt att gå sin egen väg.
Min personliga uppfattning är att FHM därigenom är på god väg att göra sig till ett åtlöje internationellt.

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=ZfD3yoeIVgg

lynx
Inlägg: 5424
Blev medlem: 18 maj 2012 12:30

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav lynx » 17 nov 2020 15:13

Jag tror inte någon har menat något illa, men nog är det deprimerande. Jag har satt mig i självvald karantän.
Signerat Anne Nilsson.

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 643
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Illusionen » 17 nov 2020 20:10

...

lynx
Inlägg: 5424
Blev medlem: 18 maj 2012 12:30

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav lynx » 18 nov 2020 13:06

Men Illusionen - varför tog du bort det? Jag hann inte svara, men jag är glad för din skull (och Jeppes förstås :)) att ni bor så lämpligt. Du beskrev det så vackert. Det är utmärkt att du trots allt är vid gott mod. Jag har en tendens att bli lite sorgsen av sånt här som coronan. Jag måste också släppa min rädsla och fullkomligt lita på Gud.
Signerat Anne Nilsson.

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 5493
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Anders » 18 nov 2020 13:27

En sak jag uppmärksammat, är att den grupp som är mest ovillig att inordna sig i restriktionerna också är den grupp som trycker på mest för att det behövs åtgärder för att sänka CO2-halten. Go figure.
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017

lynx
Inlägg: 5424
Blev medlem: 18 maj 2012 12:30

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav lynx » 18 nov 2020 13:32

Hur kom du fram till det, Anders?
Signerat Anne Nilsson.

Användarvisningsbild
Illusionen
Inlägg: 643
Blev medlem: 20 jan 2018 17:41

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Illusionen » 18 nov 2020 15:06

lynx skrev:Men Illusionen - varför tog du bort det? Jag hann inte svara, men jag är glad för din skull (och Jeppes förstås :)) att ni bor så lämpligt. Du beskrev det så vackert. Det är utmärkt att du trots allt är vid gott mod. Jag har en tendens att bli lite sorgsen av sånt här som coronan. Jag måste också släppa min rädsla och fullkomligt lita på Gud.


Det är lugnt Lynx.
När jag skrev inlägget i går var jag lite trött och tänkte inte på att texten helt saknade koppling till rubriken.
Det är orsaken till att jag raderade inlägget.
De vilda mufflonfåren som strövar runt här är exotiska och skulle kanske uppskatta en egen tråd. :)
Läs gärna kommentarerna till musiken !

/ Illusionen

Pax vobiscum.

https://www.youtube.com/watch?v=CDdvReN ... uk&index=1

lynx
Inlägg: 5424
Blev medlem: 18 maj 2012 12:30

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav lynx » 18 nov 2020 18:23

Klart mufflonfåren förtjänar en egen tråd. Jag har aldrig hört talas om dem. Vacker sång! Det känns så betryggande att vi har en båtbyggare hos oss :)
Signerat Anne Nilsson.

Användarvisningsbild
Anders
Inlägg: 5493
Blev medlem: 23 mar 2006 01:44
Kontakt:

Re: ”Vållande till annans död” ?

Inläggav Anders » 19 nov 2020 08:35

lynx skrev:Hur kom du fram till det, Anders?

Ungdomar från bättre, progressiva familjer. Den i facebooksflödet som mest pratar om CO2, och helt fri flyktingmottagning, är också den vars barn forftarande festar vildast och reser och rör sig obehindrat. Dottern betraktar sig också som aktivist. Men är nog den som minst respeterar social distansiering. "Hon måste ju få träffa sina vänner".
Min blogg över mitt filosofiska läsande --> http://ingenfilo.blogspot.com
Zizek - Om kaos, filosofi, kapitalism och globalisering
4 november 2017


Återgå till "Politik och samhälle"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 8 och 0 gäster