Bön

Traditionella religionsriktningar, men även andlighet ur ett mer generellt perspektiv.

Moderator: Moderatorgruppen

531bts
Inlägg: 669
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Bön

Inläggav 531bts » 22 apr 2021 08:30

Iris: det jag påstår är en tro, precis som en tro på att Gud har kön. Frågan är hur de olika förslagen kan stämma överens med ditt vardagliga deltagande i skapelsen o vara begriplig för ditt förnuft. Det står var o en fritt att pröva, ngt objektivt o allmängiltigt bevis är endast teoretiskt möjligt om du som del kunde ta dig ur Helheten o betrakta den utifrån. Vilket är omöjligt eftersom Gud då inte längre är en Helhet.

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 22 apr 2021 08:33

Pollen skrev:
Bibeln som vi känner den idag, kompilerades av män under flera sekler. Kvinnor står inte särskilt högt i kurs. Kvinnor ska t ex inte yttra sig i religiösa frågor, inte heller ha ledande funktioner som medför att de basar över män.
Skulle en gud som skapat människa till sin avbild kunna hitta på något så dumt?


Detta - som står här ovan är som att påstå att Sverige byggdes upp under några sekler. Sådana uttalanden så fyllda av okunskap, av allt det man själv inget vet om MEN uttalar sig om - helt tvärsäkert - tillhör människans dumhet. För vilken hon själv inte ens är uppmärksam.
Att kvinnor inte står högt i kurs talar också din totala okunskap om - därmed de sägner och de lögner du matats av och genom de ideologiskt drivna individer som tror att de vet något om människan ---
Vad Gud har skapat avseende män och kvinnor är något som tillhör naturen - den människa som förenas med Gud blir en andlig varelse och en sådan lämnar naturen bakom sig. Djuret-människan...djurmänniskan.

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 22 apr 2021 08:37

531bts skrev:Iris: det jag påstår är en tro, precis som en tro på att Gud har kön. Frågan är hur de olika förslagen kan stämma överens med ditt vardagliga deltagande i skapelsen o vara begriplig för ditt förnuft. Det står var o en fritt att pröva, ngt objektivt o allmängiltigt bevis är endast teoretiskt möjligt om du som del kunde ta dig ur Helheten o betrakta den utifrån. Vilket är omöjligt eftersom Gud då inte längre är en Helhet.


Du får ju gärna tro det du vill - vi har ju den friheten och det ankommer inte mig att kväsa den tron i dig. OM den stämmer - är en helt annan sak.
Det som är intressant att betrakta är det narrativ - som skapades via inspiration av Gud själv - som i bilder beskriver den verklighet som fanns före vi fick kroppen.
Den vi ska ha när vi också lämnar den.
DÄR skapar Gud man och kvinna... sedan när Han förvisar dem från relationen med Honom - intimiteten, närheten, enheten i och genom och med Honom själv (Eden) ---- så har människans funktion också beskrivits ---kvinnors vånda och männens slit.
Bara att läsa innantill.... då vet du också vad som väntar... :lol:

531bts
Inlägg: 669
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Bön

Inläggav 531bts » 22 apr 2021 10:51

Iris: det är också en tro: att läsa, tidigare föddas nedtecknad visdom/tro o göra den till sin egen. Till syvende o sist har du att med det förnuft Gud givit dig, möta de prövningar du ställs inför skapelsen oavsett vad du memorerat o tolkat av Bibeln. Det är i mötet ditt medvetna sinne - skapelsen, nyttan o meningen med din tro avgörs.
Jag tror på Gud som den levande Orsaken o Helheten, så som jag tänker om den, talar o handlar utifrån dess mening i det nyktra, vardagsmedvetna umgänget med mina medmänniskor o ALLT levande det skapas återverkningar, vi som människor kan bedöma som menings- kärleksfulla o vad jag tror Gud kan erfara på samma sätt.
Ditt påstående att jag kan "veta vad som väntar" av att läsa ngt innantill, är det ett hot eller varning av ngt slag? Döden oroar mig inte, det är människans lott: att födas in i skapelsen o kliva ur den, vad medvetandet vänds mot då hör ihop med hur vi agerat i tanke, tal o gärning. Det medvetna sinnet faller aldrig ur Helheten.

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 22 apr 2021 11:03

531bts skrev:Iris: det är också en tro: att läsa, tidigare föddas nedtecknad visdom/tro o göra den till sin egen. Till syvende o sist har du att med det förnuft Gud givit dig, möta de prövningar du ställs inför skapelsen oavsett vad du memorerat o tolkat av Bibeln. Det är i mötet ditt medvetna sinne - skapelsen, nyttan o meningen med din tro avgörs.
Jag tror på Gud som den levande Orsaken o Helheten, så som jag tänker om den, talar o handlar utifrån dess mening i det nyktra, vardagsmedvetna umgänget med mina medmänniskor o ALLT levande det skapas återverkningar, vi som människor kan bedöma som menings- kärleksfulla o vad jag tror Gud kan erfara på samma sätt.
Ditt påstående att jag kan "veta vad som väntar" av att läsa ngt innantill, är det ett hot eller varning av ngt slag? Döden oroar mig inte, det är människans lott: att födas in i skapelsen o kliva ur den, vad medvetandet vänds mot då hör ihop med hur vi agerat i tanke, tal o gärning. Det medvetna sinnet faller aldrig ur Helheten.


Absolut inte någon hot... definitivt inte något hemskt --- utan vad jag syftad på är att om du läser början ---- hur det var före vad troende kallar för "fallet" vet vi också hur det är sedan.
Detta "sedan" stämmer väl överens med vad också forskningen kring döden talar om.
Domen --- är inte något vi kan hota andra med eller ens tala om --- för att vi inte vet ---vem, var varför - eftersom vi inte kan se andras djupare motiv, deras liv, vad som lett fram till vad och varför --- vi kan bara upprepa det vi läst där.
Saken är mer att när man upprepar - att man måste kunna förstå vad man upprepar --- för detta krävs en insik i vad vi är, hur vi är - dvs man måste känna sig själv och veta att vi alla är lika (mer eller mindre) ---alla har därmed samma chans.
Alla.
Men alla tar den inte. Detta är ett val.

Lämnar en film som är helande i hela sin obegripligt och lidande och även mötet med Gud....se den gärna och någonstans där i detta talar jag om det som du uppfattade som hotande eller fördömande --- det är ju inte min sak --- det jag gör är ofta att upprepa (jag säger inte att jag värderar eller hur jag anlägger aspekter eller med vilka perspektiv) --- men den här filmen är i mångt och mycket en syn jag delar:

531bts
Inlägg: 669
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Bön

Inläggav 531bts » 22 apr 2021 12:05

Vad som möter dig efter döden är inte människans jurisdiktion. Människan har att förhålla sig till skapelsen när hon lever. Hur hon tänker, talar o agerar i förhållande till den är vad som står i hennes makt: antingen som "jag"-medveten eller Gudsmedveten. Egentligen de två enda filosofiska alternativen hon har. Alternativen ger olika psykologiska o miljömässiga konsekvenser. Det är där hon ska rikta sin uppmärksamhet o ta sitt ansvar. Spekulationer kring vad som händer efter döden är intellektuellt tidsfördriv.

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 22 apr 2021 12:18

531bts skrev:Vad som möter dig efter döden är inte människans jurisdiktion. Människan har att förhålla sig till skapelsen när hon lever. Hur hon tänker, talar o agerar i förhållande till den är vad som står i hennes makt: antingen som "jag"-medveten eller Gudsmedveten. Egentligen de två enda filosofiska alternativen hon har. Alternativen ger olika psykologiska o miljömässiga konsekvenser. Det är där hon ska rikta sin uppmärksamhet o ta sitt ansvar. Spekulationer kring vad som händer efter döden är intellektuellt tidsfördriv.


Både ja och nej --- eftersom om vi litar på den enda människan (jude) som gav sitt liv för att vi alla ska kunna möta Gud och vi litar på Hans kärlek - måste vi också lita på resten av vad Han sa. Det är inte rosor och härlighet för alla...
Vad kan man göra då?
Lever man i ett förhållande med Gud måste man göra det man kan för de som inte ser eller vet, eller förstår.

Vad människan gör när hon gör de vi gör idag är att vi dödar inte bara våra avkommor, vi dödar världen samtidigt som vi är övertygade om att vi lever i Imagine och We shall overcome och broderskap och välstånd och vi kan göra barn på beställning via köpa dem, och döda de vi har i livmodern - utan att ens bry oss....

531bts
Inlägg: 669
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Bön

Inläggav 531bts » 22 apr 2021 15:04

Det kan aldrig vara både ja o nej. Det är politikers o advokaters retorik. Antingen har spekulationer kring vad som händer efter döden betydelse för ditt liv, eller inte. Anser man att det har betydelse bör man ange vilken.

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 22 apr 2021 17:31

531bts skrev:Det kan aldrig vara både ja o nej. Det är politikers o advokaters retorik. Antingen har spekulationer kring vad som händer efter döden betydelse för ditt liv, eller inte. Anser man att det har betydelse bör man ange vilken.


Det är --- de facto --- både ja och nej - ja det är spekulationer allt som går utöver och bortom det som är sagt i ämnet av Herren --- nej det är inte spekulationer om det är utsagt av Gud... därmed skrivet... därmed kan vi alla få samma information...

531bts
Inlägg: 669
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Bön

Inläggav 531bts » 22 apr 2021 19:09

Fåglarnas kvitter en solig vårafton, säger mer än den som svarar med: "både ja och nej". Ormens svar om den kunde tala.

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 24 apr 2021 08:09

531bts skrev:Fåglarnas kvitter en solig vårafton, säger mer än den som svarar med: "både ja och nej". Ormens svar om den kunde tala.Filosofiskt samtal? Dialog? Eller vad hittar vi här?
Varför undervisar du mig (som i en annan tråd) om det du själv inte behärskar? Vad ska det lära mig?
Säg en sak - ge sken av att du kan det men bevisa motsatsen i det du sedan ger uttryck för?

Jag kan jag också... alla kan... oh yes we can. :lol:

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 24 apr 2021 08:11

531bts skrev:Iris, ang min "taggighet": en sak är att uttrycka sig korkat men att uttrycka sig korkat med adrenalin o en idé om sin egen förträfflighet (Severus) förtjänar inget annat än en kärleksfull spark i ändalykten. Sådan mentalitet bör hållas på mattan o ska inte gödas med låtsad förståelse. Galenskap går inte att förstå.Vi minns...

531bts
Inlägg: 669
Blev medlem: 25 aug 2017 19:46

Re: Bön

Inläggav 531bts » 24 apr 2021 22:19

iris skrev:
531bts skrev:Iris, ang min "taggighet": en sak är att uttrycka sig korkat men att uttrycka sig korkat med adrenalin o en idé om sin egen förträfflighet (Severus) förtjänar inget annat än en kärleksfull spark i ändalykten. Sådan mentalitet bör hållas på mattan o ska inte gödas med låtsad förståelse. Galenskap går inte att förstå.Vi minns...


Mitt tidigare inlägg o även detta helt utan adrenalin o fullt av jämnmod: "så skall erat tal vara: ja är ja och nej är nej, vad som är därutöver är av ondo"

iris
Inlägg: 1331
Blev medlem: 09 feb 2021 19:42

Re: Bön

Inläggav iris » 25 apr 2021 07:41

531bts skrev:
iris skrev:
531bts skrev:Iris, ang min "taggighet": en sak är att uttrycka sig korkat men att uttrycka sig korkat med adrenalin o en idé om sin egen förträfflighet (Severus) förtjänar inget annat än en kärleksfull spark i ändalykten. Sådan mentalitet bör hållas på mattan o ska inte gödas med låtsad förståelse. Galenskap går inte att förstå.Vi minns...


Mitt tidigare inlägg o även detta helt utan adrenalin o fullt av jämnmod: "så skall erat tal vara: ja är ja och nej är nej, vad som är därutöver är av ondo"


:)

Pollen
Inlägg: 197
Blev medlem: 15 mar 2021 17:57

Re: Bön

Inläggav Pollen » 06 maj 2021 18:26

iris skrev:
531bts skrev:Det kan aldrig vara både ja o nej. Det är politikers o advokaters retorik. Antingen har spekulationer kring vad som händer efter döden betydelse för ditt liv, eller inte. Anser man att det har betydelse bör man ange vilken.


Det är --- de facto --- både ja och nej - ja det är spekulationer allt som går utöver och bortom det som är sagt i ämnet av Herren --- nej det är inte spekulationer om det är utsagt av Gud... därmed skrivet... därmed kan vi alla få samma information...


Bön är det värsta någon tar till i en kris.
Vem tror att bön räddar den som håller på att drunkna?
Bara den djärve som kastar sig i vågorna kan göra en insats.


Återgå till "Religion och andlighet"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 10 och 0 gäster